Hoveddel Side topp

CIO Forum Datasenter 3. desember - digital konferanse

Hvordan vil morgendagens landskap for databehandling se ut?

Teknologien i verdens datasentre har endret seg dramatisk de siste årene. Grensene mellom «internt» og «eksternt» datasenter har blitt mer utvisket og diffuse, og det er ikke lenger snakk om enten/eller. Moderne datasentre utnytter det beste fra begge verdener, der kode og data som virksomheten må ha full kontroll over befinner seg internt, mens alt som kan plasseres ut, blir det. På toppen av dette kommer hybride og offentlige skytjenester, der hele systemløsninger kan bestå av komponenter fra flere forskjellige eksterne leverandører, som satt sammen med virksomhetens egen kode blir til virksomhetens løsning.

Dette stiller nye og høye krav til hvordan dagens datasentre blir realisert. Både maskinvare og programvare må fungere sammen for å levere tjenestene som datasenteret skal produsere. Sikkerhet er et aspekt, kompatibilitet et annet. Bli med på vår konferanse for å få et innblikk i hvordan morgendagens landskap for databehandling ser ut!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn