Hoveddel Side topp

Tommy Skjervold

Statssekretær, Samferdselsdepartementet

Politikk for neste generasjon mobilitet

Darren Capes

Department for Transport, United Kingdom

Erfaringer med ITS i by og land – England (engelsk)

“Connected Intelligent Transport Systems (C-ITS) are being developed widely across Europe, and there are now a number of well publicised trials involving inter-urban road networks and large urban areas. Whilst this work is proving very useful for the standardisation process, developing C-ITS technologies and engaging with the automotive sector there is an equally big challenge to face in understand how C-ITS will spread from the high-profile demonstrators to widespread adoption. In the UK we are working to ‘spread the word’ and ensure that is it not only the motorways and major cities that deploy C-ITS, but the entire country.

We are developing the wider technology solutions that smaller cities and rural areas might start to provide in order to make C-ITS possible. We are working with the communications industry to understand the development of new cellular technologies and how new uses, such as IOT will change this market. We are developing the business cases and evaluation models that will allow cities to understand and quantify the benefits of C-ITS and we are developing the national frameworks to ensure when cities buy into C-ITS, they make the right technical and procurement decisions.

Synne Homble

Konserndirektør mobilitet og reiseliv, NSB

NSBs dør til dør-strategi – el.bybil-prosjekt i Oslo

John Erik Hagen

Regiondirektør, Kystverket

Den digitale sjøveien

Utviklingen de nærmeste årene går mot håndtering av stadig større skip, behov for mer effektiv trafikkorganisering og bedre arealutnyttelse, et vedvarende press om å øke sikkerheten i og rundt havneområder og mer bruk av miljøvennlig teknologi, som for eksempel landstrøm

Sven Lunøe Pihl

Forretningsutvikler, Bouvet

Mind the gap – fra AI POC til produksjon

Gevinstene av avanserte datanalyser og maskinlæring forventes å være store inne transportsektoren. Hva kan gjøres for å øke gjennomføringskraften slik at man kan begynne å ta ut gevinster i transportvirksomheter? For å komme videre må det ikke utelukkende rettes et søkelys på data og IT. Dette handler enda mer operasjonell forståelse, arbeidsorganisering og involvering, lederkompetanse og forretningsplanlegging.  
Foredraget bygger både på Bouvets erfaringer fra oppdrag i en rekke norske virksomheter innenfor avansert dataanalyse og maskinlæring, samt funn og anbefalinger fra forskning og analyser på implementering av AI i virksomheter.

Sven Lunøe Pihl leder Forretningsutvikling i Bouvet og har blant annet ansvar for satsing på maskinlæring og nye tjenester basert på sky-teknologi, samt en overordnet oppfølging av en del av Bouvets aktivitet i transportsektoren.  Sven er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i IT-bransjen siden 1996. Som rådgiver og prosjektleder har Sven arbeidet med en rekke prosjekter innenfor IKT-relaterte strategi- og omstillingsprosjekter i Politiet, Vegvesenet og Jernbanen.  Sven har også vært aktivt deltaker i nasjonale fagfora innenfor ITS i snart ti år og vært involvert i flere FoU-prosjekter på områder.  Sven er også nestleder i styret for ITS-Norge.

Lillian Røstad

Consulting Director – Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

Hvem kontrollerer robotene? Autonome kjøretøy og cyberrisiko.

AI, kunstig intelligens, maskinlæring, deep learning, automatisering, roboter, autonome kjøretøy. Teknologi som i mange år har vært en del av et mulig fremtidsbilde er nå her og klar til å tas i bruk. Men, med dette kommer også en rekke nye sikkerhetsproblemstillinger. Når vi lar maskinene agere på egenhånd i den fysiske verden – hvem eller hvordan kontrollere at maskinene gjør som vi ønsker? Og kan vi stole på at maskinen tar gode beslutninger i vanskelige situasjoner? Hvis de baserer sine beslutninger på og lærer av menneskelig adferd – vil de da ikke alltid ha med seg, og kanskje forsterke, subjektiviteten og forskjellsbehandlingen til menneskene? I dette foredraget ser vi på risiko forbundet med å ta i bruk kunstig intelligens og automatisering innen transportsektoren.

Lillian Røstad er leder for Cyber Security Advisory i Sopra Steria. Lillian er i tillegg til jobben i Sopra Steria førsteamanuensis II ved UiO der hun underviser faget «Security by design» og styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF). ISF er det største profesjonelle nettverket for personer som jobber med informasjonssikkerhet i Norge. Over 200 norske virksomheter er medlemmer, og ISF samler medlemmene til kunnskapsdeling og interaksjon. Lillian er medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2018. Hun er en sikkerhetsentusiast, og ikke minst en sikkerhetsevangelist, som er genuint opptatt av faget og å formidle det på en måte som alle forstår.

Håkon Hapnes Strand og Odd Vinje

Seniorkonsulent, Webstep / prosjektleder, Kolumbus

Cloud, IoT, Big Data og Machine Learning i praksis

Kolumbus fokuserer på gode reiseopplevelser for våre kunder. Vi er helt avhengig av gode IT-løsninger og teknologi for å kunne levere innenfor dette området, og vi må stille krav til stabilitet, robusthet, skalering, fleksibilitet, effektive kommunikasjonsprotokoller og ikke minst moderne teknologi. Kolumbus jobber med Cloud, IoT, Big Data og Machine Learning for å etablere morgendagens løsninger som ikke bare skal fortelle passasjerene om når bussen kommer, men kunne kombinere og sette sammen oppdatert informasjon fra ulike datakilder som busser, båter, tog, ladestasjoner, bysykler, bilpool, holdeplasser, passasjerer, etc. Målet er å kunne møte fremtiden med løsninger som gir brukerne valgfrihet og en forutsigbar og trygg reise. 

Odd Vinje jobber som prosjektleder for IT-løsninger i Kolumbus AS og har lang erfaring som utvikler og teknisk prosjektleder. Han er opptatt av de menneskelige faktorene i et system, og at vi bruker teknologi bevisst for å skape gode følelser hos brukerne, såkalt emotional design.  

Håkon arbeider for Webstep i skjæringspunktet mellom data science og utvikling. Han håndterer alle fasene i maskinlæringsprosjekter, fra data engineering og modellering, til utvikling og produksjonssetting av algoritmer. Håkon har et brennende engasjement for maskinlæring, og deltar aktivt i fagmiljøer innen data science.

Brede Nielsen

IT-direktør, Avinor

Flyplasser med kunstig intelligens og autonome brøytebiler

Årlig reiser det over 50 millioner personer med fly gjennom Avinor sine 45 flyplasser i Norge. For oss handler dette om sikre og effektive operasjoner, og om gode kundeopplevelser for passasjerene 365 dager i året. Internasjonalt er flyplassdrift i Norge ansett som ledende innen å ta i bruk ny teknologi. Gjennom selvbetjente automatiserte løsninger, datautveksling med flyoperatørene og internasjonalt nettverk samles det store mengder data som analyseres og brukes til styring av flyavviklingen. Bruk av maskinlæring, IOT og moderne teknologier har Avinor med ulike partnere de siste årene utviklet bl.a autonome brøytebiler, fjernstyrte tårn og helautomatisert en rekke prosesser på flyplassen. Innovasjonsprosjektene er mange og dette foredraget vil inneholde praktiske eksempler og erfaringer vi har med bruk av ny teknologi og digitalisering.

Anton Fitzthum

Sales & Business Development, Fluidtime

Next steps in MaaS, hands-on experience from Stockholm (engelsk)

The current mobility ecosystem is undergoing significant change. A long list of new players is entering the mobility market and introducing innovative approaches to meet the mobility challenges of current end-users. The combination of the political will to dismantle "silos" and the changing attitudes of users from owning to using mobility has created new business models. Based on the practical experiences from MaaS projects in Stockholm (UbiGo) and in the city of Aarhus, this development is visualized in the presentation.

As sales manager at Fluidtime, Anton is responsible to engage new partnerships both on business and research level. Previously, he has worked in the field of product and innovation management. Anton obtained a double master degree in Intelligent Transport Systems at the University of Applied Sciences Technikum Wien and the Linköping University.

Christian Jahr

Head of Sales & Business Development, Siemens Mobility

Fremtidens digitale veiinfrastruktur – mye mer enn selvkjørende biler

En digitalisering av veitrafikken handler litt om overgangen til selvkjørende biler, men også så mye mer. Vi snakker om et paradigmeskifte i transporten som vil åpne for enorme muligheter. Endringen vil påvirke alt fra den enkelte trafikant og bilist, til byutviklere, billeverandører og veimyndigheter. Dette foredraget gir et lite innblikk i denne digitale forvandlingen, hva som skal til og hvilke muligheter dette vil gi.

Christian Jahr er leder for salg og forretningsutvikling i Siemens Mobility. Dette er selskapet som utvikler og leverer teknologi og løsninger til de store transport- og infrastrukturprosjektene over hele verden. I Norge er t-banen i Oslo, nytt digitalt signalanlegg til jernbanen (ERTMS) og styring og drift av veitrafikksentralen i Oslo blant de viktigste leveransene.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn