Hoveddel Side topp

Ragnhild Wahl

Direktør – forskning og innovasjon i ITS Norway

Bærekraft og industrialisering – hånd i hånd

Norge har et unikt samarbeid mellom industri, forskning, myndigheter og samfunn. Dette gir et godt utgangspunkt for å utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger og forretningsmodeller. Ragnhild Wahl forteller om hvordan ITS Norway jobber strategisk med medlemmer for å bygge ned barrierer for industrialisering, utvikle kunnskap og etablere ITS-samarbeid i Norden.

Ragnhild Wahl er direktør for forskning og innovasjon i ITS Norway. Hun har jobbet med forskning og ITS i ulike roller siden tidlig 90-tall.

Gry Horne Johansen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Vegdirektoratet, avdeling Vegtransport

Hva er behovet for data for utviklingen av transportsystemet

Utnyttelse av teknologi til smart mobilitet stiller store krav til datagrunnlaget. Statens vegvesen arbeider med regulering, standardisering og forvaltning av veg- og transportdata for å legge til rette for forutsigbar fremkommelighet og bærekraftig  samspill mellom ulike transportformer i byene våre.

Gry er senioringeniør i Statens vegvesen, hvor hun har jobbet mange år med trafikksikkerhet og siden 2017 med ITS.

Ida Foseid Dillekås

Direktør for mobilitets- og forretningsutvikling i Vy

På vei mot selvkjørende kollektivtrafikk

Norge har i flere år ledet an i utviklingen av selvkjørende busser, og Vy har vært helt i front med flere piloter. I fjor kjørte første selvkjørende buss uten bemanning om bord, når står større busser og høyere hastighet for tur.

Ida Foseid Dillekås, direktør for mobilitets- og forretningsutvikling i Vy forteller om hvilken rolle disse løsningene har i fremtidens kollektivtransport og hvilke muligheter dette gir.

Håkon Onsager og Hanne Nettum Breivik

Håkon Onsager – leder for Data og Innsikt i Entur

Hanne Nettum Breivik – direktør for Marked og mobilitet i Entur

Smart mobilitet bygges ved smart bruk av data

For å nå klimamålene må de bærekraftige reisemåtene være enkelt tilgjengelig for de reisende. Entur og resten av kollektivbransjen samler allerede mye data som brukes for å bygge gode tjenester for de reisende. Hanne Nettum Breivik fra Entur forteller om hva som allerede finnes og hva vi kan få til fremover ved å ta i bruk data fra flere kilder, benytte kunstig intelligens og prediksjon.

Hanne Nettum Breivik har jobbet med kollektivtransport i ulike roller siden 2008, og er nå direktør for marked og mobilitet i Entur og styreleder i ITS Norway.

Håkon leder Enturs Data og Innsikts-team. Han har mange års erfaring som teknolog og leder innenfor infrastruktur, databaser og datavarehus. De siste 5 årene har han jobbet med å bygge skalerbare dataplattformer og dataprodukter i skyen. 

Jonas Gürrich og Eirin Kalstø

Jonas Gürrich, produkteier for Flomrespons i Knowit

Eirin Kalstø, leder for Horisont og prosjekteier i Pipelife

Hvis du visste at eiendommen din vil bli oversvømt i morgen, hva ville du gjort da?

Flom, styrtregn og overvann har økt i både antall og omfang de siste 20 årene, og trenden fortsetter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi kan ikke stoppe flommen, men vi kan ved bruk at IoT og maskinlæring, varsle deg i god tid i forkant. Flomrespons er løsningen som Pipelife og Knowit har utviklet for 6 flomutsatte kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Eirin og Jonas forteller om utfordringene, løsningen og mulighetene i en verden hvor klimaet i stadig større grad påvirker våre liv.

Henrik Schwarz og Anna Fossen-Helle

Henrik Schwarz – avdelingsleder i Bouvet

Anna Fossen-Helle – konsulent og utvikler i Bouvet

NordicWay Interchange – et økosystem for datadeling!

Aktørene i transportsektoren sitter på store mengder verdifulle trafikkdata som ofte befinner seg i lukkede systemer og databaser. Deling av viktige trafikkdata mellom aktørene vil kunne gi stor samfunnsnytte, men det har manglet en god måte å dele slike data på.

NordicWay er et felles nordisk ITS-prosjekt hvor Statens Vegvesen med hjelp av Bouvet utvikler en NordicWay Interchange, et økosystem der kjøretøy, veginfrastruktur og trafikkoperatører kan kommunisere sikkerhetsfare og annen viktig informasjon i sanntid på en sikker, pålitelig og standardisert måte.

Henrik Schwarz er avdelingsleder i Bouvet innenfor systemutvikling. Han har teknisk bakgrunn som utvikler og har vært leveranseansvarlig i Bouvet for flere prosjekter innenfor transportsektoren, blant annet NordicWay Interchange.

Anna Fossen-Helle er konsulent i Bouvet og er med å utvikle NordicWay Interchange for Statens Vegvesen.

Håkon Volldal

CEO i Q-Free

Fremtidens veiprising er her nå!

En overgang til nullutslippsbiler vil kreve en stor omlegging av avgiftsregimet når alle drivstoffavgifter bortfaller. Samtidig mener mange at dagens bompengesystem er urettferdig og fører til dårlig utnyttet infrastruktur. Veiprising svarer på disse utfordringene. Q-Free leder et forskningsprosjekt der vi sammen med Statens vegvesen og SINTEF gjennomfører en pilot med 200 deltagere i Trondheim. Formålet er å demonstrere at de tekniske og praktiske utfordringene kan løses. Piloten har fokus påbrukeropplevelse og personvern.

Ingvild Araldsen Blom

Director Digital Platform Services i Sopra Steria

Kombinert mobilitet – morgendagens løsning

25. september 2021 vil bli stående som en ny merkedag i Norge. Etter 561 dager med corona restriksjoner, ble de aller fleste nasjonale smittevernstiltak fjernet lørdag 25. september kl 1600. Modenheten i befolkningen for digitale tjenester og multimodale reiser har økt. Dette har allerede medført økt etterspørsel etter nye og mer fleksible billett – og betalingsløsninger samt høyere forventninger til sømløse og bærekraftige reiser. Forventninger om økt innovasjonstakt innen samferdselssektoren, kombinert med en strammere økonomi hos aktørene som følge av pandemien, er utfordrende. Hvordan kan denne utfordringen løses?

Ingvild Araldsen Blom jobber som direktør i Digital Platform Services i Sopra Steria og har til sammen over 20 års erfaring i ledende roller både i linje- og prosjektorganisasjoner. Ingvild er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har bygget på utdannelsen med kurs og sertifiseringer. Hun har spisskompetanse innenfor offentlig sektor med særlig fokus på prosjektledelse, endringsledelse for digitaliseringsprosjekter, deling av data, GDPR, Cloud, konseptutredninger, strategiutvikling og digitalt lederskap.

Mehdi Essaidi and Emmanuelle Brodard

Mehdi Essaidi – Vice President, Smart Mobility, Capgemini Invent

Emmanuelle Brodard – Director, Digital Business Models & Product Design, Frog part of Capgemini Invent

Getting to Net Zero: the way forward for the mobility ecosystem

Despite the mobility sector being one of the slowest sectors to decarbonize, while still contributing to some of the largest shares of emissions at the global level, there are some promising initiatives and strong shifts in behaviour from the mobility ecosystem that are increasingly more noticeable. The future of the mobility ecosystem will lie in mobility providers and operators increasingly fostering green innovation and services with the support of consumers, government regulation and corporations.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn