Hoveddel Side topp

Siri Børsum

Leder for digital transformasjon, Google Norway

Alle avgjørelser i Google er basert på data og analyse - også HR

Google ligger langt fremme når det kommer til digital transformasjon, analyse og bruk av big data. Det har satt selskapet i en unik og verdensomspennende posisjon der kunnskap ikke lenger er forbeholdt noen, men tilgjengelige for alle.

TechTalk

Teknologi og HR - sammen inn i fremtiden

Computerworld har samlet et panel med eksperter innen sine felt, for å diskutere fremtiden til HR og mulighetene som finnes. Hvordan ser HR ut om fem år, ti år eller femti år? Med i panelet har vi en ekspert på kunstig intelligens –Torbjörn Hägglöf fra IBM, en av Norges fremste innen virtuell virkelighet (VR) – Keith Mellingen fra Rainfall, redaktør i Computerworld – Jan Birkeland samt Aideen O'Colmain fra Fitbit. Panelet vil bli ledet at Martin Jonassen.

Martin Jonassen

Rådgiver, Martin Jonassen AS

Hvordan bør HR-data flyte for best å kunne dekke organisasjonens behov?

Vi ser at stadig flere HR-prosjekter er motivert av et behov for kontroll på masterdata på tvers av systemer og organisasjonen. IT-avdelingen ser et stort behov for å ha en kvalitetssikret kilde til masterdata på ansatte og organisasjonen. HR-systemene som kilden til identity and access management løsninger er det naturlige valget som en del av alle HR-implementeringsprosjekter for tiden.

I foredraget vil vi se på hvilke kilder som bør være master for hvilke type data og hvor dataene bør lagres. Vi ser på kategorisering av ansatte og eksterne og hvordan vi kan utlede informasjon til bruk i andre systemer basert på en god masterdatastruktur hos HR. I tillegg vil vi se på hvordan GDPR påvirker bruk av ansattopplysninger og HR-data på tvers i organisasjonen.

Martin Jonassen og hans selskap Martin Jonassen AS er Norges ledende systemuavhengig rådgiver innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget. Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr de rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften.

Trude Hole

Kommunikasjonsdirektør, Bouvet

HR-system som kjerne i intern digitalisering

Bouvet har tatt implementering av CatalystOnes HR-system lengre enn noen andre. I samarbeid med CatalystOne og Sesam har de skapt et systemlandskap som bidrar til effektiv on- og offboarding av 300 medarbeidere per år, der systemer deler data, automatiserer arbeidsflyter og gir grunnlag og mulighet for en langt mer innovativ organisasjonsdrift og utvikling enn tradisjonelt. Hør kommunikasjonsdirektør Trude Hole dele hvordan Bouvet implementerte dette med utvalgte samarbeidspartnere.

Trude Hole er kommunikasjonssjef i Bouvet. Hun er utdannet produktdesigner ved NTNU og og har en Master In Technology Management ved NTNU/NHH. Det siste semesteret tilbragte hun som Visiting Fellow ved MIT Sloan i Boston hvor hun tok fag innen strategisk organisasjonsdesign og innovasjonsstrategi. Trude vil snakke om hvordan man benytter HR systemet som kjerne i en digitaliseringsprosess hvor kommunikasjon, marked og utadrettet virksomhet står i fokus.

Lasse Horndal Johansen og Siri Gjølme Eriksen

Produktsjef Personal i Sticos og førstekonsulent i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 

Kunstig intelligens og veien videre for HR

Sticos i Trondheim lanserte Norges første HR-chatbot høsten 2016. @else er under stadig utvikling og er daglig i bruk hos flere hundre norske virksomheter og benyttes av over 10.000 ansatte til å besvare og håndtere HR-relaterte problemstillinger. Produktsjef Lasse Johansen retter fokus på utvikling av kunstig intelligens og veien videre for AI-assistert HR med utgangspunkt i konkrete erfaringer fra våre kunder

Lasse Johansen er produktsjef for Sticos Personal og organisasjonspsykolog. Han har hatt fokus på lederutvikling, endringsprosesser og teamoptimalisering som konsulent i en årrekke. Som produktsjef i Sticos Personal driver han utviklingsprosessen av  HR/Personal software, og er brennende engasjert i ny teknologi og potensialet som ligger i kunstig intelligens. 

Arne Lockert

Utviklingsdirektør, Aditro

Mange snakker om robotisering – vi snakker om ekte automatisering

Hva gjør man når man kan starte med ny teknologi og bygge system fra bunnen av? Jo, man bygger system som henger sammen med prosessene, der prosessene er en del av systemet og ikke noe som foregår på utsiden av systemet.
Automatisering av systemer endrer hele oppfatningen av systemene; det endrer oppgavene, det endrer det visuelle og det endrer kompleksiteten – og ikke minst, det endrer innholdet i rollen til de som bruker systemet. Men det endrer ikke behovet for fagkunnskap!

Arne Lockert jobber som utviklingsdirektør i Aditro, og har 35 års erfaring innen utvikling av lønnssystemer i Norge. Arne leder et stort utviklingsteam i Trondheim, med innovative konsepter innen lønnsområdet, bleeding edge teknologi og et brennende fokus på automatisering. I tillegg ønsker han å inspirere brukerne med godt design som gir en hyggelig hverdag, effektivitet og trygghet til sluttbruker.

Kenneth Ådalen

Produktsjef Simployer, Infotjenester AS

Dine ansatte jobber ikke der du er
— desentralisering krever strengere IT-kontroll og sentralisering av HR

Arbeidslivet er i endring. Mange virksomheter opplever at de ansatte jobber på ulike steder: hjemmekontor, lokasjoner på tvers av land, ofte i løst sammensatte team. Dette stiller krav til sikker dataflyt og effektive integrasjoner. Nye personvernregler gjør medarbeideren til eier over egne persondata og de skal ha tilgang og kontroll over hvilke sensitive opplysninger arbeidsgiver lagrer. For CTO er dette også nye argumenter for å effektivisere og digitalisere dataflyt. 

Kenneth Ådalen er produktsjef i Simployer, og skal belyse HRM-systemers masterdatarolle og viktigheten av at slike systemer enkelt lar seg integrere med virksomhetens eksisterende systemer. Han vil også snakke om hvordan nye HRM-systemer gir et sentralisert HR og bedre kontroll på persondata, med kundecase.

Alicia Partee

Co-founder and CEO of Generation Mobility

Even AI Cries

Imagine! You are expanding your global workforce and you just relocated John and his family from Brazil to Norway. John was a star employee in Brazil. After 4 months John is stressed. He is having difficulty integrating and his work performance is down. He wants to terminate the assignment.
What will it cost you? What will it cost the company?
Learn how to leverage technology to decrease the invisible costs of hiring global talent.

Alicia moved to Norway in 2013 after working over 20 years in Silicon Valley leading large teams and projects.  Her passion is to use technology to enhance people's ability to thrive abroad.  

Heidi Frost Eriksen

CEO & Co-founder, Technebies

Fremtiden bygges med software, hvis du får tak i utviklere da

 Å rekruttere dyktige utviklere har blitt en hodepine for mange selskap. Hvordan finne den rette når alle sloss om de samme utviklerne, og hvordan kan du måle programmeringsferdighet på en objektiv måte?

Heidi Frost Eriksen er en tech-nerd som er lidenskapelig opptatt av hvordan teknologi kan forbedre verden. Hun har 17 års erfaring fra salg og forretningsutvikling fra selskap som Tandberg, Atea, Software Innovation og senest det norske oppstartselskapet Huddly (AI powered kamera). Heidi er også engleinvestor og mentor for teknologi-startups.

Jørgen Solberg

Founder & CEO, Decisions

Bad meetings are hurting your company culture   

Employees spend more than 25% of their time in meetings, and that percentage increases to more than 50% for management teams. In a recent study, 45% of people said they would prefer to do almost anything else instead of sitting in a status meeting. Learn how technology solutions are making meetings better to increases employee satisfaction, improve decisions-making, and saves time and resources.  

Jørgen Solberg is the Founder & CEO of Decisions, a solution that extends Office 365 to give meetings more energy and increase their productivity, easy agenda creation and collaboration, improved attendee preparedness, and better tracking meeting tasks and decisions. He has nearly 20 years of experience in software innovation, previously in CTO roles. 

Kristoffer Lande

CEO og Co Founder, Gobi

Karrierevideoer i story-formatet

Kristoffer skal fortelle om reisen Gobi har vært gjennom, og hvordan de har gått fra å drive et sosialt medie til å levere løsninger til bedriftsmarkedet. Under foredraget vil dere lære mer om hvordan stories kan brukes for å tiltrekke seg de riktige arbeidstakerne, og lære mer om hva jobbsøkere ser på når de skal velge jobb.

Rolf Frydenberg

Daglig leder (CEO)/Partner, Manag-E Nordic

Automatisering av HR-prosesser

Det daglige arbeid i HR-avdelinger er ofte preget av mange interaksjoner med ansatte og ledere i organisasjonen, med oppfølging av henvendelser av mange typer. For at HR-avdelingen skal være effektiv og levere en konsistent kvalitet, er det nyttig å få bedre kontroll på håndteringen av disse henvendelsene. Det kan man gjøre gjennom mye av de samme prinsippene som IT-organisasjoner har gjort i mange år, kalt Service Management. Internasjonalt har man begynt å ta i bruk uttrykket Enterprise Service Management (ESM) for å skille slike prosesser fra IT-prosessene (som gjerne samles under begrepet ITSM).

I dette foredraget vil daglig leder Rolf Frydenberg i Manag-E Nordic vise hvordan en HR-avdeling kan levere bedre og mer konsistente tjenester til den videre organisasjonen, ved hjelp av prosessautomatisering, tjenestekatalog og mer utstrakt selvbetjening for avdelingens interne «kunder».

Kjetil Haugland Johansen

IT-direktør, Espira Gruppen AS og 4human

HR-system som master for organisasjon og personell

Espira Gruppen er i utrullingsfasen av HRM-systemet 4human HRM, med mål om å oppnå store gevinster innen effektivisering og kvalitet, i tillegg til å få et verktøy for å jobbe med HR-relaterte arbeidsoppgaver. Når du setter 4human HRM inn som master i en multicloud arkitektur, har vi som mål å oppnå en forenklet og forbedret arbeidsdag. Vi ser store gevinster ved å bruke et moderne HRM-system som master i en multicloud arkitektur.

Kjetil Haugland Johansen er IT direktør i Espira Gruppen, som driver 102 private barnehager i Norge, med 2500 ansatte. Kjetil er fokusert på å forenkle ledere og pedagogers hverdag, gjennom gode digitale verktøy og ledelse av endringer. Kjetil har sin bakgrunn fra IT bransjen i forskjellige roller og har de siste årene vært rådgiver og leder for ulike prosjekter for digital omstilling.

Stefan Robsén

Nordic Director, Cornerstone

Tenk Nytt: 5 måter Talent Management kan styrke digitalisering

Stefan er en internasjonal leder med lang erfaring i virksomhetstransformasjon innen HR-teknologi og IT, og har hatt en rekke internasjonale stillinger hos globale teknologiselskaper. Stefan har jobbet tett med de største selskapene i Norden om deres globale HR-strategier og er for øyeblikket ansvarlig for Cornerstone sin Nordiske operasjon. 

Elin Haukeland Madell

HR System Owner, Aibel AS

Digitalisering av medarbeider- og talentutviklingsprosessen

Effektiv styring av ansattes prestasjoner er stadig mer kritisk, og kobling av medarbeidernes mål til virksomhetsmålene sikrer at hele organisasjonen jobber i samme retning.

Aibel har implementert SAP SuccessFactors Performance and Goals samt Succession og Development, og deler sine erfaringer fra å ha en manuell prosess til å få en moderne og digital prosess.

"For Aibel er SAP SuccessFactors Performance and Goals et HR-system som hjelper oss å sikre realisering av strategien gjennom måldefinisjon og målkaskadering. Forbedring av prestasjoner krever også mer og bedre ledelse gjennom coaching og tilbakemelding basert på fakta satt i system. Gjennom en slik strukturert HR-prosess vil vår organisasjon også være bedre rustet til å identifisere talent og planlegge neste generasjon ansatte."

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn