Hoveddel Side topp

Morten Duesund

Prosjekt & Kvalitet, Vegdirektoratet

Verdistyring i prosjekter

Morten forteller om viktigheten av å ha en felles VISJON og MISJON i et prosjektteam, og om VaDIS prosjektet, det første IKT prosjektet i sin klasse, til å ha antall sparte liv i business caset, og om hvordan det å ha et felles verdi-løfte gav ekstra motivasjon for hele prosjektteamet.

Terje Lunde

Head of Global Shared Services IT PMO, DNV GL

Make it work – Make it good – Make it great
- Hvordan god prosjektstyring bidrar til å skape verdi når to selskaper slår seg sammen.

 Høsten 2013 godkjente konkurransetilsynet sammenslåingen mellom Det Norske Veritas (DNV) og tyske Germanicher Lloyds.

DNV GL er i dag verdens største klassifikasjonsselskap i offshore og skipsfart og ledende leverandør av verifikasjon- og risikostyringstjenester innenfor olje- og gass industrien.

Foredraget vil gi deg ett innblikk i hvilke utfordringer IT delen i sammenslåingen stod overfor før og etter fusjonen ble godkjent, og hvordan forventninger til IT integrasjonen fra brukere og toppledelse ble innfridd gjennom standardisering, gjenbruk og deling.

Bio:
Terje Lunde har 15 års erfaring innen IT prosjektledelse. Han har en master innenfor organisasjon og ledelse, og leder i dag DNV GL sitt IT Project Management Office. 

Ingunn Midttun Godal

Utviklingsdirektør, NAV 

Hvordan sikre at utviklingsprosjektene leverer forretningsmessig verdi?

NAV har en årlig utviklingsportefølje på 600-800 mnok. NAVs oppgavemengde øker som følge av den demografiske utviklingen og politiske reformer og regelverksendringer. Samtidig er det ikke realistisk at NAVs budsjetter vil øke tilsvarende.

Hvordan styrer NAV utviklingsporteføljen og prosjektene, for å sikre at de leverer verdi for NAVs brukere, arbeidsgivere, samfunnet for øvrig og NAVs egne ansatte?

Erik Aronsen

Teknisk sjef i ABB AS, Divisjon Power Products

Verdien av god porteføljestyring i en industribedrift

ABB AS, Divisjon Power Products, har en enhet i Drammen som er spesialisert innen reparasjon og service på kraft- og industritransformatorer. 

Bedriften har i de siste 10 år praktisert systematisk porteføljestyring av sine prosjekter. Derved har de oppnådd en forbedring i mulighetene til å styre mot sine økonomiske mål gjennom mer forutsigbare leveringstider og en jevnere og bedre ressursutnyttelse til glede for både kunder, eiere og ansatte.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn