Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Bjarte Malmedal

Fagansvarlig, Experis Cybersecurity

Sikkerhetsstyring i små- og mellomstore bedrifter

Små- og mellomstore bedrifter er utsatt for digitale trusler, og vanlige hendelser som direktørsvindel, digital utpressing og kryptovirus kan få svært store konsekvenser for disse bedriftene. Samtidig er kunnskap om effektiv styring av digital sikkerhet mangelvare. Dette foredraget går inn på hva disse bedriftene bør gjøre.

Bjarte Malmedal har en mastergrad i Informasjonssikkerhet, og er fagansvarlig i Experis Cybersecurity. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NorSIS, og fikk der lang erfaring med å gi råd om digital sikkerhet til små- og mellomstore bedrifter. Han var redaktør for regjeringens strategi for digital sikkerhet, og bidro der til å legge til rette for bedre sikkerhet for alle virksomheter i Norge. Bjarte har også lang erfaring fra Forsvaret, der han blant annet bygget opp og ledet Cyberforsvarets enhet for beskyttelse mot avanserte digitale trusler.

Michael Cade

Senior Global Technologist, Veeam Software

Is your organization prepared for cyber threats - also in the cloud? 

Cyberthreats, including devious attacks such as ransomware, spyware and malware, are among the most common IT challenge for enterprises. This picture does not change when digital transformation leads the enterprises into the cloud. The cloud has a pivotal part to play in today’s data protection strategy; and it will most likely become even more important in the future. For a truly modernized data protection plan, a company not only needs to work with the cloud but have a flexible plan that works with on-premises tools and multiple cloud services. In this session Veeam will share their findings and strategies for you to get control of all of your data with the cloud data management platform.

Michael is a Senior Global Technologist for Veeam Software. Based in the UK, with over 16 years of industry experience with a key focus on technologies such as cloud native, automation & data management. His role at Veeam is to act as a technical thought leader, alliance champion and project owner to engage internal Veeam teams, influencers and customers new to cloud data management technologies as well as those who are already experts, speaking at events sharing the Veeam vision and corporate strategy whilst providing ongoing feedback from the field into product management to shape the future success of Veeam.

Trude Talberg-Furulund

Seniorrådgiver, NorSIS

Hva er ståa for nordmenns digitale sikkerhetskultur anno 2020?

For femte år på rad har NorSIS kartlagt den digitale sikkerhetskulturen i Norge. Trude presenterer funnene i den ferske rapporten. Hvordan utvikler sikkerhetskulturen vår seg i takt med den digitale utviklingen i samfunnet? Er vi trygge og gode brukere, eller er vi så redde for konsekvensene av feil bruk at vi kvier oss for å ta i bruk de nye mulighetene teknologien gir oss?

Trude jobber i NorSIS. Hun har vært prosjektleder for Nasjonal Sikkerhetsmåned og Security Divas, men jobber nå med kommunikasjon på tvers av alle NorSIS prosjekter og aktiviteter.
Før hun startet i NorSIS, jobbet hun 11 år i Datatilsynet. Der jobbet hun med blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll, helse, mediehåndtering, utarbeiding av veiledere og innføring av nye personvernregler (GDPR). Hun ser på seg selv som personvernidealist og teknologioptimist. Trude er opptatt av at kommunikasjon må være helhetlig og tilpasset målgruppens forståelsesnivå. Særlig kommunikasjon om muligheter og utfordringer knyttet til personvern og teknologi. Ved å skape god forståelse for hvordan hverdagens sikkerhets- og personvernutfordringer treffer hver enkelt av oss, som arbeidstager eller privatperson, kan vi bidra til god håndtering av egne og andres opplysninger.

Henning Gaalaas

Sales Manager Europe, Pedab Security Services

Sikkerhetsmonitorering – gjøre det selv eller kjøpe det som tjeneste?

Nå i juni kom Nasjonal sikkerhetsmyndighet med råd om IKT sikkerhetstiltak. To av rådene handler om sikkerhetsovervåking og bedriftens evne til å detektere og agere på mistenkelig adferd. Hvordan skal bedrifter av ulik størrelse implementere disse rådene? Mulighetene er mange, og leverandører sitter med forskjellige fasiter. Det som virker klart er at bedrifter ønsker økt visibilitet over sikkerhetshendelser. De håper dette kan effektivisere sikkerhetsarbeidet, at dette kan hjelpe de med regulatoriske krav og at de raskere kan oppdage en trussel og mitigere denne. Veien fra beslutning til ferdig implementering er broket og består av mange valg. Henning Gaalaas vil i dette foredraget belyse ulike sider ved valg man må ta på veien til en implementering.

Henning er Sales Manager Europe, Pedab Security Services. Han har jobbet med sikkerhet i snart 20 år og kombinert med lærerbakgrunn gjør at han på sitt beste i samspill med kunden. Hans lidenskap er å gjøre sikkerhet til en katalysator for nye forretningsmuligheter og å få bedriftsledere til å se mulighetene innen sikkerhet. Når Henning ikke er på jobb bruker han mye tid på familie og venner i inn og utland.

Nils-Ove Gamlem

Teknologileder, Check Point

Skytjenester å stole på

Reisen til offentlige skytjenester kan være komplisert og utrygg, men det trenger ikke være slik. Ved å sette seg i førersetet med de riktige verktøyene og kontroll paneler er det mulig å gjennomføre en sikker reise hvor alle og alt kommer trygt frem. Check Point mener denne reisen skal gjøres rundt tre pilarer:
- Sikkerhet: fra aktiv styring av innstillinger til trusselforebygging
- Automatisert: en er ikke ferdig før det er automatisert
- Overalt: sikkerhet på tvers av forskjellige skyer og typer arbeidslaster. Fra utvikling til produksjon.

Nils-Ove Gamlem har mer en 25 års erfaring fra IT-bransjen. Han har innehatt en rekke lederstillinger, så vel tekniske som mere kommersielle. Etter mange år i Cisco valgte han å forlate stillingen som CTO og ble ansatt i NAV-IT som leder for deres digitale arbeidsplattformer. Her var han med å flytte NAV og flere av deres applikasjoner ut i skyen, samt gjøre en stor digital transformasjon av hvordan NAV’s ansatte arbeider og samhandler. Høsten 2018 returnerte han til leverandør siden, og til IT-bransjens kanskje mest dagsaktuelle og spennende område – Cyber Sikkerhet. Som leder for Check Point’s teknologi og rådgiver avdeling jobber han med flere av de største organisasjoner og sikkerhets integratorer i Norge. Check Point er en av verdens største cyber sikkerhetsselskap som oppfant og patenterte brannmuren for 25 år siden – Firewall-1. I dag leverer de en komplett plattform for IT sikkerhet.

Olav Espedal og Jostein Salemonsen

CISO og Advisor i EMP Secure

Datasikkerhet | Mennesket vs. teknologi

Foredraget tar for seg hvilken rolle den menneskelige faktoren har for datasikkerhet.
I 2020 kommer man langt med god sikkerhetsteknologi, men hvor begynner og stopper betydningen av menneskelige ressurser og kompetanse? Hvilke trender gjør seg gjeldene i dag og hva blir utfordringene fremover? 

Olav Espedal og Jostein Salemonsen fra EMP Secure bidrar med sine erfaringer fra politiet og datasikkerhetsbransjen til å belyse temaet.

Tom-André Røgden

Seksjonssjef Nasjonalt Cybersikkerhetssenter

Digital risiko 2020

Leder for operasjonssenteret i Nasjonalt cybersikkerhetssenter Tom-André Røgden forteller om erfaringer fra hendelser i 2020 og hvilke tiltak norske virksomheter nå bør prioritere.

Tom-André har mange års erfaring fra Forsvaret og konsulentbransjen. På bakgrunn av dette innehar han betydelig helhetsoversikt over trussel- og sårbarhetslandskapet generelt, og i det digitale rom spesielt. Erfaringsgrunnlaget inkluderer blant annet rådgivning innenfor informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur, risikovurdering og krisehåndtering. De siste årene har Tom-André arbeidet med koordinering og håndtering av uønskede cyber-hendelser på nasjonalt nivå.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn