Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Tom-André Røgden

Seksjonssjef Nasjonalt Cybersikkerhetssenter

Digitaliseringspådden live: Digital risiko 2020

Bli med på en Digitaliseringspådden live-sending med Tom-André Røgden som faggjest og Jens Christian Bang og Dag Rustad som programverter.

Tom-André er leder for operasjonssenteret i Nasjonalt cybersikkerhetssenter og forteller om erfaringer fra hendelser i 2020 og hvilke tiltak norske virksomheter nå bør prioritere.

Tom-André har mange års erfaring fra Forsvaret og konsulentbransjen. På bakgrunn av dette innehar han betydelig helhetsoversikt over trussel- og sårbarhetslandskapet generelt, og i det digitale rom spesielt. Erfaringsgrunnlaget inkluderer blant annet rådgivning innenfor informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur, risikovurdering og krisehåndtering. De siste årene har Tom-André arbeidet med koordinering og håndtering av uønskede cyber-hendelser på nasjonalt nivå.

Trude Talberg-Furulund

Seniorrådgiver, NorSIS

Hva er ståa for nordmenns digitale sikkerhetskultur anno 2020?

For femte år på rad har NorSIS kartlagt den digitale sikkerhetskulturen i Norge. Trude presenterer funnene i den ferske rapporten. Hvordan utvikler sikkerhetskulturen vår seg i takt med den digitale utviklingen i samfunnet? Er vi trygge og gode brukere, eller er vi så redde for konsekvensene av feil bruk at vi kvier oss for å ta i bruk de nye mulighetene teknologien gir oss?

Trude jobber i NorSIS. Hun har vært prosjektleder for Nasjonal Sikkerhetsmåned og Security Divas, og jobber nå med kommunikasjon på tvers av alle NorSIS prosjekter og aktiviteter.
Før hun startet i NorSIS, jobbet hun 11 år i Datatilsynet. Der jobbet hun med blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll, helse, mediehåndtering, utarbeiding av veiledere og innføring av nye personvernregler (GDPR). Hun ser på seg selv som personvernidealist og teknologioptimist. Trude er opptatt av at kommunikasjon må være helhetlig og tilpasset målgruppens forståelsesnivå. Særlig kommunikasjon om muligheter og utfordringer knyttet til personvern og teknologi. Ved å skape god forståelse for hvordan hverdagens sikkerhets- og personvernutfordringer treffer hver enkelt av oss, som arbeidstager eller privatperson, kan vi bidra til god håndtering av egne og andres opplysninger.

Edwin Weijdema

Technologist, Product Strategy, Veeam

Is your organization prepared for cyber threats - also in the cloud? 

Cyberthreats, including devious attacks such as ransomware, spyware and malware, are among the most common IT challenge for enterprises. This picture does not change when digital transformation leads the enterprises into the cloud. The cloud has a pivotal part to play in today’s data protection strategy; and it will most likely become even more important in the future. For a truly modernized data protection plan, a company not only needs to work with the cloud but have a flexible plan that works with on-premises tools and multiple cloud services. In this session Veeam will share their findings and strategies for you to get control of all of your data with the cloud data management platform.

Edwin is a Technologist in Product Strategy at Veeam, based in the Netherlands, serving as a partner and trusted adviser to EMEA customers. He has over 25 years of experience designing, implementing, and managing datacenter technologies for large companies where the main focus is data. His expertise and advice are sought after on data center technologies, including virtualisation, networking, storage and security solutions. He is a veteran vExpert, Cisco Champion and holds several other certifications. He is also a crew member and blogger at www.vmguru.com.

Veeam's visjon er å være den mest pålitelige leverandøren av Cloud Data Management, som sikrer at du har full kontroll over dataene dine. Med en plattform kan du beskytte dataene dine i sky-, virtuelle, fysiske og SaaS-miljøer fra både interne og eksterne cybertrusler som ransomware, spyware, utilsiktet og skadelig sletting, etc. Du trenger en fleksibel løsning som fungerer på tvers av fysiske og skybaserte tjenester for å sikre at virksomheten din har en optimal databeskyttelsesstrategi og for å støtte din digitale transformasjon. Med Veeam opprettholder du fleksibilitet på tvers av lokale, hybrid- og multi-sky-miljøer, slik at du fortsatt har kontroll i tilfelle et cyberangrep. Vi sørger for at dataen alltid er tilgjengelig.

Henning Gaalaas

Sales Manager Europe, Pedab Security Services

Sikkerhetsmonitorering – gjøre det selv eller kjøpe det som tjeneste?

Nå i juni kom Nasjonal sikkerhetsmyndighet med råd om IKT sikkerhetstiltak. To av rådene handler om sikkerhetsovervåking og bedriftens evne til å detektere og agere på mistenkelig adferd. Hvordan skal bedrifter av ulik størrelse implementere disse rådene? Mulighetene er mange, og leverandører sitter med forskjellige fasiter. Det som virker klart er at bedrifter ønsker økt visibilitet over sikkerhetshendelser. De håper dette kan effektivisere sikkerhetsarbeidet, at dette kan hjelpe de med regulatoriske krav og at de raskere kan oppdage en trussel og mitigere denne. Veien fra beslutning til ferdig implementering er broket og består av mange valg. Henning Gaalaas vil i dette foredraget belyse ulike sider ved valg man må ta på veien til en implementering.

Henning er Sales Manager Europe, Pedab Security Services. Han har jobbet med sikkerhet i snart 20 år og kombinert med lærerbakgrunn gjør at han på sitt beste i samspill med kunden. Hans lidenskap er å gjøre sikkerhet til en katalysator for nye forretningsmuligheter og å få bedriftsledere til å se mulighetene innen sikkerhet. Når Henning ikke er på jobb bruker han mye tid på familie og venner i inn og utland.

Nils-Ove Gamlem

Teknologileder, Check Point

Skytjenester å stole på

Reisen til offentlige skytjenester kan være komplisert og utrygg, men det trenger ikke være slik. Ved å sette seg i førersetet med de riktige verktøyene og kontroll paneler er det mulig å gjennomføre en sikker reise hvor alle og alt kommer trygt frem. Check Point mener denne reisen skal gjøres rundt tre pilarer:
- Sikkerhet: fra aktiv styring av innstillinger til trusselforebygging
- Automatisert: en er ikke ferdig før det er automatisert
- Overalt: sikkerhet på tvers av forskjellige skyer og typer arbeidslaster. Fra utvikling til produksjon.

Nils-Ove Gamlem har mer en 25 års erfaring fra IT-bransjen. Han har innehatt en rekke lederstillinger, så vel tekniske som mere kommersielle. Etter mange år i Cisco valgte han å forlate stillingen som CTO og ble ansatt i NAV-IT som leder for deres digitale arbeidsplattformer. Her var han med å flytte NAV og flere av deres applikasjoner ut i skyen, samt gjøre en stor digital transformasjon av hvordan NAV’s ansatte arbeider og samhandler. Høsten 2018 returnerte han til leverandør siden, og til IT-bransjens kanskje mest dagsaktuelle og spennende område – Cyber Sikkerhet. Som leder for Check Point’s teknologi og rådgiver avdeling jobber han med flere av de største organisasjoner og sikkerhets integratorer i Norge. Check Point er en av verdens største cyber sikkerhetsselskap som oppfant og patenterte brannmuren for 25 år siden – Firewall-1. I dag leverer de en komplett plattform for IT sikkerhet.

Jostein Salemonsen og Stine Valen

Advisor og Product & Marketing Manager i EMP Secure

Datasikkerhet | Mennesket vs. teknologi

Foredraget tar for seg hvilken rolle den menneskelige faktoren har for datasikkerhet.
I 2020 kommer man langt med god sikkerhetsteknologi, men hvor begynner og stopper betydningen av menneskelige ressurser og kompetanse? Hvilke trender gjør seg gjeldene i dag og hva blir utfordringene fremover? 

Jostein Salemonsen og Stine Valen fra EMP Secure bidrar med sine erfaringer fra politiet og datasikkerhetsbransjen til å belyse temaet.

Bjarte Malmedal

Fagansvarlig, Experis Cybersecurity

Sikkerhetsstyring i små- og mellomstore bedrifter

Små- og mellomstore bedrifter er utsatt for digitale trusler, og vanlige hendelser som direktørsvindel, digital utpressing og kryptovirus kan få svært store konsekvenser for disse bedriftene. Samtidig er kunnskap om effektiv styring av digital sikkerhet mangelvare. Dette foredraget går inn på hva disse bedriftene bør gjøre.

Bjarte Malmedal har en mastergrad i Informasjonssikkerhet, og er fagansvarlig i Experis Cybersecurity. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NorSIS, og fikk der lang erfaring med å gi råd om digital sikkerhet til små- og mellomstore bedrifter. Han var redaktør for regjeringens strategi for digital sikkerhet, og bidro der til å legge til rette for bedre sikkerhet for alle virksomheter i Norge. Bjarte har også lang erfaring fra Forsvaret, der han blant annet bygget opp og ledet Cyberforsvarets enhet for beskyttelse mot avanserte digitale trusler.

Vidar Bakke

Direktør Infosec og rådgiver cloud native applikasjonsutvikling- og drift, Arrow ECS

Enkel håndtering av skjult IT-risiko

Er kostbare «compliance-» prosjekter og revisjon nødvendig og tilstrekkelig?

I den fysiske verden er det lett å håndtere risiko og gjennomføre relevante tiltak for å unngå skader på mennesker og bygninger. For en butikkeier er det helt naturlig å lukke og låse ved arbeidsdagens slutt. Vi omgås ild med forsiktighet og vi lærer raskt verdien av brannvarsling. I elektrofaget er fungerende jording en selvfølge. Det er lett å ramse opp ytterligere 20 områder hvor det er en sammenheng mellom fare for skade og/eller tap. Beveger vi oss bort fra den fysiske verdenen blir det raskt vanskelig å forstå risiko og hva som er relevante tiltak for å redusere skade og økonomisk tap. Finans og IT er 2 fagområder hvor det er svært begrenset kunnskap om risikobildet («hidden risk») og påfølgende fare for overraskende negative hendelser og tap. Innenfor begge områdene har det blitt utviklet teoretiske rammeverk for risikostyring og «compliance» som har blitt en ren akademisk papirøvelse for de aller fleste. Revisjon i hht. gjeldende standarder har også begrenset effekt på å håndtere skjult risiko. Resultatet er en strøm av nyhetssaker om tap av penger og informasjon. Hypotesen til foredragsholderen er at noen enkle kjøreregler og kontrollpunkter vil redusere effekten av alle former for risiko. Det vil da ikke være nødvendig å gjennomføre kompliserte og kostbare governance prosjekter og IT-revisjoner for å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Vidar har praktisk erfaring med prosjektering, bygging, drift og finansiering av komplekse IT- og styringssystemer hvor oppetid, konfidensialitet og kostnadseffektivitet har vært viktig. I dag jobber han i Arrow ECS som direktør for forretningsområdet Infosec og ønsker å bruke brorparten av tiden som rådgiver på cloud native applikasjonsutvikling og drift.

Morten Forfang og Thomas B. Pettersen

Fagdirektør og CTO, Computas.

Fersk undersøkelse: Rekordrask korona-digitalisering - på bekostning av sikkerhet?

Siden koronautbruddet i mars har mange norske bedrifter og organisasjoner måtte gjøre en helomvending og digitalisere seg i rekordfart. Sammen med Norstat har vi i Computas undersøkt hvilken påvirkning Covid-19 har hatt på digitalisering i offentlig og privat sektor. Hele 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19, men har denne rekordraske utviklingen gått på bekostning av sikkerhet og personvern? Og hvordan står det til med holdningene til sikkerhet og personvern ved bruk av skytjenester nå? Vi presenterer hovedfunnene med innspill fra en teknologispesialist.

Morten er fagdirektør i Computas AS. Han har en Ph.D. i kunstig intelligens og har jobbet med utvikling av IT-løsninger for offentlig og privat i to tiår. Morten leder et team som jobber med teknologiske innovasjonsprosjekter - som blant annet tar i bruk BigData, IoT, sky og maskinlæring hos Computas' kunder. 

Thomas er CTO og sitter i Computas’ ledergruppe. Han har både prosjekterfaring, rådgivererfaring og ledelseserfaring gjennom over 30 år i selskapet. Thomas har jobbet mye med systemer for justissektoren, spesielt domstolene og politiet. Han også opptatt av informasjonssikkerhet, IT-strategi og det ofte nødvendige samspillet mellom eksisterende IT-løsninger og nye løsninger på ny arkitektur.

Jack Garnsey

Associate Product Manager, VIPRE Europe

Don’t wait until you’re a victim of a cybercrime to enrol your organization in a security awareness course

Today’s threat landscape is complex and demands that you protect all of the threat vectors in the best possible way. But when you have protected all vectors and you are still a victim of cybercrime what can you do? We look at the role a user plays in layered threat protection and how you can empower your employees with the knowledge and confidence to strengthen your organisation’s defence against cybercrime. Let the users be the solution not the problem.

Ramsés Gallego Iglesias

Security, Risk & Governance International Director, Micro Focus

Identity Governance in difficult times: the Micro Focus vision

More than ever, it is crucial to know who has access to what, how, when, from where, for how long, with what privileges, etc. During the fateful days and nights of March and April, the world went, for the first time in our recent history, into a state of alarm that confined millions of citizens to their homes and, consequently,necessitated telework on a massive scale. This (mandatory) experiment tested the mechanisms for professional performance from unmanaged devices, unsecured platforms, and weakly established procedures to access digital assets and information systems.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn