Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Automatisering når endringer skjer over natten

Maren Tveitereid - seniorrådgiver i Digitaliseringsavdelingen, UDI
Simen Samuelsen - Senior systemutvikler og Teknisk arkitekt, Computas

Hvordan reagere raskt når krise inntreffer og endringer i regelverk skjer over natten? Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber med å automatisere saksbehandlingen for flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina. De har rett til "Kollektiv beskyttelse" som er en type Asylsøknad. Kollektiv beskyttelse betyr at asylsøkeren ikke blir behandlet individuelt, men som gruppe, og gir rett til 1 års oppholdstillatelse som kan fornyes to ganger (tilsammen tre år).
Tillatelsen gir arbeidstillatelse, rett på helsehjelp og rett til barnehage og skole. Løsningen baserer seg på automatiseringsplattformen man utviklet ifm automatisering av saksbehandlingen for statsborgerskapssaker.

Maren Tveitereid er seniorrådgiver i Digitaliseringsavdelingen i UDI. Hun har ca 10 års erfaring fra arbeid i krysningspunktet mellom fag og IT. De siste årene har hun jobbet med automatisering av saksbehandling i UDI innenfor fagområdene familieinnvandring, norsk statsborgerskap og nå sist kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. 

Simen Samuelsen er senior systemutvikler og teknisk arkitekt i Computas, og han har bred erfaring med alt fra datamodellering til teknisk arkitektur innen moderne IT-løsninger. De siste årene har han jobbet med automatisering av saksbehandling hos UDI, og hvordan samspillet med det nye og det gamle skal fungere mest mulig sømløst.

Robotics Process Automation – RPA – en grunnsten til din automasjons og digitaliseringsreise

Morten Hoel - Enterprise Sales Executive, UiPath
Alexey Chistyakov - Sr. Sales Engineer, UiPath

Automasjon er ikke noe nytt, men for mange er fremdeles RPA et fremmed konsept.
Dette vil være en kort introduksjon til RPA og hvilken forretningsverdi som skapes ved å introdusere RPA inn i forretningsprosesser.
Hvilke forretningsområder som typisk tar i bruk RPA og kundeeksempler med use caser i fra både offentlig og privat sektor.

Automatisering i Finanstilsynet

Kjell Skaug - RPA Koordinator, Finanstilsynet
Jon Reidar TestadRPA produktleder, Finanstilsynet
Marius ScheeleForretningsutvikler RPA, Sopra Steria

Finanstilsynet startet sin satsing på RPA som automatiseringsverktøy i januar 2021. Etter innledende kick-off og navnekonkurranse ble Finn-Robert, den nye robot-medarbeideren, født. Etter bare litt over ett år har Finanstilsynet klart å skape en bred entusiasme i hele organisasjonen rundt den nye medarbeideren, noe som har ført til mange gode forslag til oppgaver og prosesser som har blitt automatisert. I mars i år ble Finn-Roberts 1-års dag markert med over 130 deltagere på digital bursdagsfeiring.

Automatisering av forretningsprosesser - en hjelpende hånd for å skape et konkurransefortrinn

Stig-Arne Ryeng - Account Executive, M-Files

Business Process Automation bruker teknologi for å automatisere repeterbare, komplekse metoder. Ved automatisk utførelse av en rekke oppgaver kan BPA gi økt effektivitet, sikre samsvar, standardiserte prosesser, og økt kundetilfredshet.

Paneldebatt: Verdiskapning med automatisering i praksis

Anders Løvøy, ansvarlig redaktør i Computerworld Norge i samtale med dagens foredragsholdere

Automasjon lover mye, men hvordan kommer man egentlig i gang, og hva bør man tenke på før man starter og underveis på reisen. Paneldebatten er en samtale omkring flere aspekter, som blant annet:

  • Hvordan rigger man prosjektet – hva trenger man av kompetanse, hvilke forberedelser anbefales, og når vet jeg at bedriften er moden for å komme i gang.
  • Hvordan følger man opp og måler suksess på framdrift i prosjektet. Hvilke tidsrammer bør settes, hva er nyttige måleparametere og indikatorer, og når bør man eventuelt trykke inn bremsen?
  • Ordet automasjon er negativt ladet for mange ansatte – hvordan får vi med oss de ansatte på en automasjonsreise, og hvor viktig er dette for suksess?

Søkeresultater

Sidebunn