Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Fremtiden er elektrisk

Christopher Munkhaugen – Systemansvarlig for RPA i Statnett
Mathilde Bjørkås – Ekstern konsulent som står for utvikling av RPA i Statnett

Innovasjon, nyutvikling og bærekraft er nødvendig for at energibransjen skal kunne møte den enorme etterspørselen av energi i årene som kommer. Dette krever effektivisering på tvers av hele organisasjonen og RPA vil være et viktig verktøy for å nå målene som er satt. Bygging av nye anlegg for strømforsyning skal skje i et raskere tempo fremover og ledningsanlegg i kjernesystemene kan opprettes av robot slik at ansatte kan bruke tiden sin på kritiske deler av driften i stedet for manuell flytting av data. 

AI som en katalysator for automasjon

Robert Kristiansen – grunnlegger og innovasjonsdirektør i Semine.ai

Semine er trukket frem som en ledende aktør intelligent automatisering i regnskap. Men hva er intelligent automatisering og hvordan skal man forholde seg til AI som et nøkkelverktøy i fremtidens arbeidsplass? Vi vil dele hvordan vi ser på temaer som «Hyperautomation» og «Explainable AI» nå og fremover for å dele hvilke muligheter og risikoer man burde ha et forhold til.

Samtale mellom Klas Pettersen, CEO i NORA og Anders Løvøy, ansvarlig redaktør i Computerworld

Klas Pettersen - CEO, NORA
Anders Løvøy - ansvarlig redaktør, Computerworld

GPT-4/ChatGPT-løsningene har tatt verden med storm. Alle snakker om dem, og mange forsøker nå å finne ut hvordan disse algoritmene kan gi verdiskapning og et konkurransefortrinn. Vi ser daglig nye verktøy og tjenester som utnytter kunstig intelligens og maskinlæring på en måte som automatiserer og forbedrer ulike prosesser.
Hva er de siste trendene innenfor forskning, hvilken retning går utviklingen i og, ikke minst, vil vi være i stand til å kontrollere hvordan denne kraftige teknologien anvendes.

Dette er bakteppet for en samtale mellom lederen av NORA, det viktige konsortiet som skal samordne norsk forskning innenfor kunstig intelligens, og en som følger utviklingen tett fra utsiden.

Hvordan bygge en AI-assistent som kjenner bedriften din?

Joachim Aae – arkitekt og rådgiver i Twoday

Hvordan kan virksomheter dra nytte av AI og GPT for å øke produktiviteten? Du får se en demonstrasjon av en AI-applikasjon som gir deg muligheten til å raskt bygge egne agenter basert på språkmodeller. Disse agentene kan benytte din virksomhets informasjon på en sikker måte for å støtte dine forretningsprosesser. Vi bygger en AI-assistent for virksomheter på direkten, så du får se hvor enkelt det kan gjøres å forbedre og effektivisere noe ved hjelp av AI. Agenten kan bl.a brukes til automatisering av kundeservice, støtte for fagpersoner, tilgjengeliggjøring av dokumentasjon og opplæringsmateriell, HR- og økonomiprosesser og for å tilgjengeliggjøre innholdet i personalhåndboken for de ansatte.

Joachim Aae er en arkitekt og rådgiver i Twoday. Med fokus på analytics og AI, har Joachim et sterkt engasjement for å utforske nye teknologier og koble det til forretning.

Hvordan bruke AI og RPA til å automatisere tester

Sander Østlund Raggan - RPA konsulent, Sopra Steria

Testing av systemer og integrasjoner er ekstremt viktig. Sander vil vise hvordan man kan bruke UiPath og AI til å automatisere testing og på denne måten spare tid og sikre pålitelige systemer. Det vil bli en praktisk demo hvor vi vil se på alt fra generering av syntetisk testdata, utvikling av test og forvaltning av tester. 

Sander jobber daglig med å utvikle RPA-prosesser og automatisere tester ute hos kunder.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn