Hoveddel Side topp

Dagens foredragsholdere

Presentasjoner til nedlasting

Juskluss og Big Data - Eva Jarbekk, Føyen Torkildsen AS

Big Data hos HafslundSteinar Rune Eriksen, Seniorrådgiver IKT, Hafslund

Big data og hyperkonvergert infrastruktur - Kjell-Einar Anderssen, Country Manager, Nutanix

Eva Jarbekk

Advokat MNA, partner, Føyen Torkildsen AS

Juskluss og Big Data

Det genereres enorme mengder data. Muligheten med dataene er mange, både når det gjelder forskning, analyse og beslutningsstøtte, samt nye tjenester. Samtidig er det juridiske begrensninger og personvernet skal ivaretas. I dette foredraget blir de juridiske problemstillingene og veien ut av dem belyst.

Eva Jarbekk er en av landets fremste personvernadvokater. Hun bruker mesteparten av sin tid som advokat og partner i Føyen Torkildsen. Hun er leder i Personvernnemnda, sitter som medlem i regjeringens Digitalt Sårbarhetsutvalg (Lysneutvalget) og i Stortingets Evalueringsutvalg for EOS-tjenestene.

Peeter Kolk

Head of DWH Department at AS Eesti Telekom

Success factors of DW platform migration project in Eesti Telekom

Eesti Telekom has decided to merge its broadband and mobility data warehouses. The first step is migration of the existing DWs to new, common platform. This session concerns on the problems and success factors of the migration of our mobility DW. The project has been a great success, was completed in 5 months and has been also a IT BI cost cutting project.

Eesti telekom is leading broadband and mobility service provider in Estonia. From 1992 to 2014 two leading companies on Estonian telco market where EMT (mobility) and Elion (broadband). The companies merged in 2014 to Eesti telekom. Eesti telekom has about 2000 employees and 800 000 customers in Estonia. Eesti telekom is part of Teliasonera - 100% owned by Teliasonera.

Kjell-Einar Anderssen

Country Manager, Nutanix

Big data og hyperkonvergert infrastruktur

Swissloss kan sammenlignes med Norsk tipping og Rikstoto. Swissloss leverer spill til store deler av Sveits og gir overskuddet tilbake til kultur og sport. Flere og flere kunder av Swissloss har begynt å kjøpe spillene sine på nettet. Dette krevde en endring i hvordan Swissloss bygget sin datasenter infrastruktur. Swissloss valgte en hyperkonvergert platform fra Nutanix for å kjøre sin bigdata Splunk applikasjon. Hvilke vurderinger ble gjort før valget og hva ble resultatet.

Bio:
Kjell-Einar Anderssen er Country Manager for Nutanix i Norge. Kjell-Einar har mer en 25 år fartstid i IT bransjen.

Steinar Rune Eriksen

Senior Rådgiver IKT hos Hafslund

Big Data hos Hafslund

Bruk av Azure DataLake til sanntidsanalyser og tyngre rapporteringsjobber. Hafslund håndterer store datamengder gjennom en stor sluttkundeportefølje. Frem mot 2019 skal det rulles ut automatiske strømmålere (AMS) til alle nettkundene, noe som mangedobler mengdene av datafangst i en ny IoT-hverdag. I dette ligger behovet får å utføre både tunge skalerbare analysejobber, samt sette opp modeller for å agere raskt på signaler som mottas. Azure DataLake gir oss en plattform til å samle både strukturerte og ustrukturerte data i et rammeverk der vi kan oppnå disse ambisjonene.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn