Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende

Nå må vi spare på energibruken i byggene våre

Kirsti Kierulf - administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening

Hva kan vi få til og hvordan kan vi bruke våre digitale verktøy til å prioritere riktig.

Kirsti Kierulf vil reflektere rundt nye mål fra regjeringen på å redusere energibruk i bygg med 10 TwH i 2023, hva vi kan gjøre og hvordan vi kan gjøre det, men ikke minst hvordan datagrunnlaget og systemene vi har i byggene våre kan hjelpe oss til å ta rette beslutninger. Hun vil også snakke kort om samarbeidet med ENOVA, og hvordan kommunesektoren går sammen for å sikre at kommunalebygg raskest mulig reduserer energibruken utover det å gjennomføre politiske vedtak som er å sette ned innetempraturen.

From BIM to Digital Twin for property management

Siva KoppulaDigital Twin Adoption Specialist i Autodesk UK

 Halvor Jensen - adm. dir, NTI Norge

Autodesk Tandem is designed to support digital transformation by harmonizing BIM data with the asset data for asset management and help Owners realize their Digital Twin vision. Transformation starts by understanding the owners’ desired outcomes, data requirements, and tracking the digital thread through the planning, design, and construction lifecycle to create a digital replica of the asset. Learn how Autodesk Tandem can help you leverage BIM for handover and deliver a descriptive Digital Twin to accelerate operational readiness.

Endringsskift - hva kreves av en organisasjon som sitter på gamle systemer?

Mette Arntzen Bjerke - Konsept og Digitaliseringsdirektør i Møller Eiendom

Leietakere og boligkjøpere stiller stadig høyere krav, og digitale løsninger er blitt en standard i de fleste deler av vårt samfunn. Eiendomsbransjen står ovenfor et digitalt skifte. Kundeorientering har blitt et stadig mer sentralt tema, og flere i vår bransje investerer i å bedre forstå og interagere med sluttkunden, bl.a. gjennom digitale løsninger.

Skreddersydde digitale løsninger med no-code for forvaltning og drift av eiendom

Vidar Gamlem - daglig leder i Voglio
Marius Tuft Mathisen
- CEO i Appfarm

Eiendomsforvaltning omfatter høye kostnader og store verdier. Samtidig er alle bygg unike og kommer ofte med helt egne behov og krav til funksjonalitet og digitale løsninger enn det hyllevarer kan tilby. Appfarm demonstrerer hvordan disse kravene enkelt kan innfris gjennom utvikling av digitale løsninger med no-code. De vil presentere en rekke skreddersydde applikasjoner utviklet for å effektivisere og digitalisere forvaltning, drift og bruk av forskjellige typer eiendom.
Partner Voglio vil også være med for å vise frem et prosjekt på digitale nøkler de har utviklet for Elverum kommune med Appfarms no-code plattform.

Enkel bærekraftsrapportering. Høyere miljøambisjoner

Thomas Rankin - CPO og UX-Designer i Kvist Solutions
Mathias Picker - CTO i Kvist Solutions

EU taksonomien og øvrige reguleringer tvinger frem stadig strengere krav tilknyttet grønn utbygging og drift, som kan by på store muligheter for de aktørene som evner å omstille seg.

Men hvordan kan man sikre bærekraft i alle ledd i noe så stort og komplekst som et bygg? Miljøsertifiseringer, som BREEAM, stiller krav til hvordan man kan bygge og drifte grønt, og hvordan det skal dokumenteres. Dette gjør at byggene blir bedre posisjonert for taksonomien, det muliggjør grønne lån, senker driftskostnader og tiltrekker gode leietakere.

Proptech-selskapet Kvist har utviklet et system hvor man kan enkelt planlegge og gjennomføre BREEAM-sertifiseringer på en kostnadseffektiv måte.

På CIO Forum Eiendomsforvaltning møter dere Thomas Rankin (CPO) og Mathias Picker (CTO) som skal fortelle om hvordan eiendomsforvaltere og utviklere kan lykkes med miljøsertifisering og samtidig fange opp viktig miljødata fra byggene.

Fremtidens eiendomsforvaltere bruker data til å se det store bildet og reagere raskere

Terje Vatle - CTO i BI Builders

Med dagens usikre fremtidsutsikter, økt konkurranse, endrede kundebehov og økt fokus på bærekraft, er det viktig for ledelsen å se hva som skjer og kunne reagere raskere. Til tross for at eiendomsforvaltere sitter på store mengder data om investeringsportefølje, økonomi og leietakere, så er dataene ofte ikke koblet sammen til et helhetlig, kvalitetssikret bilde. Hva er mulighetene dersom man kobler det sammen? Og hvordan kan god teknologi aksellerere arbeidet, og samtidig redusere risiko og kutte ned på investeringsbehovet innen IT? Vi vil forklare et konkret case med Møller Eiendom der data fra Finestra og Visma.NET kobles sammen vha teknologien Xpert BI.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn