Hoveddel Side topp

Eva Jarbekk

Partner, Schjødt

Risikovurderinger, DPIA og tilsyn

Etter seks måneder med GDPR i kraft, vil Eva gå gjennom noen praktiske forhold som mange er opptatt av. Hun vil snakke om plassering av behandlingsansvar og hvorfor mange ønsker å være behandlingsansvarlige, behov for databehandleravtaler, mulighetene ved delt behandlingsansvar og ikke minst forskjellen mellom risikovurderinger og DPIA som Datatilsynet er opptatt av ved tilsyn fremover. Mange tror dessuten fremdeles at samtykke er eneste mulighet til å sende reklame til kunder, men det er ikke riktig og Eva går gjennom mulighetene her.

Eva har arbeidet med personvern siden 90-tallet og er ansett som den ledende advokaten i Norge innen personvern og særlig personvernforordningen. Hun arbeider mye med ny teknologi slik som beacons, kunstig intelligens, GPS-lokalisering/annen lokasjonsteknologi og skytjenester opp mot personvernforordningen. Hun er antakelig en av advokatene i Norge som kan forordningen best og hun er rådgiver for mange virksomheter, både innen spesialiserte spørsmål som forståelsen av metadata og på mer generell utarbeidelse av compliance-dokumentasjon relatert til personvern.

Eirik Gulbrandsen

Forretningsutvikler, Arrow ECS Norway

Automatisering av GDPR

Personopplysningsloven (GDPR) dreier seg i stor grad om prosesser og rutiner – men når papirarbeidet begynner å komme på plass, er tiden moden for å automatisere: En gjennomgang av verktøy for effektivt kartlegge, gjenfinne, minimere, beskytte og overvåke bruken av persondata inkludert håndtering av personopplysninger i ustrukturerte datakilder som filområder, epostservere og skytjenester.

Eirik Gulbrandsen jobber med teknologi og verktøy for å håndtere informasjonssikkerhet og personvern. Fungerer som rådgiver og forretningsutvikler for leverandører og konsulentselskaper innen disse fagområdene. Holder jevnlig kurs, presentasjoner og foredrag innen fagområdene på nasjonal basis. Med bakgrunn både som sikkerhetskonsulent, prosjektleder og IT-arkitekt, fra norsk fagpresse og internasjonale teknologiselskaper er det et mål å kunne formidle teknologi og teknologiske mulighetsområder på en forståelig og tilgjengelig måte.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn