Hoveddel Side topp

Dagens foredragsholdere:

Påvirkningen av IoT og skytjenester

Jo Eikeland Roald – leder for teknologipolitikk i Abelia (NHO)

Betydningen av IoT og skytjenester for å drive digital transformasjon og muliggjøre innovative løsninger på tvers av ulike bransjer. 

Innsikt i fremtidige trender innen IoT og skytjenester

Martin Nord – CTO i Com4

IoT-kommunikasjon er en bærebjelke for digitaliseringen av samfunnet vårt. Både IT-tjenester for privat/bedriftsmarkedet og OT-tjenester for industrielle vertikaler er avhengig av skalerbar, pålitelig og sikker kommunikasjon. Kommunikasjonstjenesten må være tilpasset løsningen helhetlig, inkludert krav fra applikasjonen i skyen, egenskaper ved selve datastrømmen og begrensninger på endeutstyret. Com4 er markedsleder på IoT i Norge og beskriver hvordan navigere i dette landskapet basert på 10 års erfaring som mobiloperatør med kunder som kommer fra ulike bransjevertikaler.

Empowering business decisions and product innovation with Azure, OpenAI, and Generative AI

Kevin Bellinger – Director of Product Management i Microsoft

Harnessing the capabilities of Azure, OpenAI, and Generative AI can elevate your business strategy and product development. These technologies offer invaluable insights into market trends, customer preferences, and opportunities, enabling data-driven decision-making.
Integrating Azure and Generative AI into your product lifecycle can streamline processes, automate tasks, and accelerate prototyping. Microsoft's own examples showcase how these tools refine product development, enhance decision-making, and foster innovation. Azure, OpenAI, and Generative AI redefine business potential, providing a competitive edge through refined products and sharper insights.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn