Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum 9. juni

Et IT-prosjekt gjennomført på tiden og til budsjett er vel og bra, men ikke tilstrekkelig for å lykkes fullt ut. Mange IT-prosjekter innfrir ikke på de forretningsmessige gevinstene man hadde en ambisjon om å nå. Ofte måles ikke engang effekten, og digitaliseringen av arbeidsprosessene blir ikke fulgt opp. På dette formiddagsseminaret har vi fokus på hva som skal til for å lykkes hele veien. På CIO Forum - Prosjektstyring  får du et innblikk i hva som kjennetegner IT-prosjekter som innfrir forventningene.

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost.

Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. CIO Forum har mellom 70 - 200 deltagere i salen. Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn