Hoveddel Side topp

Ole Kristian Tangen og Aleksander Øines

Utviklingssjef, Asker Kommune og rådgiver, KommIT

"KommITed: Prosjekt og porteføljestyring"

KommIT og Asker Kommune gikk sammen om å lage en modul på toppen av SharePoint. Krav til denne var at den skulle fungere både på SharePoint Server og Online samt at løsningen skulle deles gratis med andre som ønsker å benytte denne etter ferdigstillelse av prosjektet. KommIT og Asker kommune vil dele sin erfaring med prosjektet og løsningen.

Tor Haugnes

Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

"Med- og motstand"

Er samhandling mulig, ønskelig eller rett og slett bare en drøm? En selvutnevnt skeptiker pirker litt i endring, perspektiver og vårt syn på teknologisk endring. Tor Haugnes, høyskolelektor og foredragsholder stiller noen spørsmål rundt hva, hvem, hvor og hvorfor. Med andre ord et helt vanlig IT-foredrag. Eller ikke…

Helge Johansen

Solution Sales Professional - Business Productivity, Microsoft

"Hvordan nå smart samarbeid med intelligente skyløsninger"

Hvordan kan norsk forskning, maskin-læring og intelligente skyløsninger bidra til at vi får bedre innsikt og mulighet til å jobbe smartere sammen? Få en presentasjon og demo av nyheten Delve, som har begynt å rulle ut til Offie 365 kunder.

Elin Sande Herlovsen

Rådgiver/prosjektleder, Sarpsborg kommune

"Sosialt intranett med verdens beste søk"

Sarpsborg kommune har i samarbeid med Comperio, Skill og Halogen utviklet et av landets mest moderne intranett. All dokumentlagring foregår her, og samhandling og samarbeid er basert på bruk av sosiale funksjoner. Søkemotoren binder det hele sammen og gjør at løsningen fungerer sømløst. Brukeren trenger ikke vite hvor dokumentet er lagret for å finne det.

Pia Fischer

Konsernbanksjef Kundeopplevelse, Sparebanken 1 SR Bank

"Nytt intranett på 90 dager, midt i ferien og under budsjett"

SpareBank 1 SR-Bank hadde en gammel intranettløsning med til dels ustabil drift. Det var tungvint å oppdatere og vedlikeholde. Finanskonsernet ville ha et levende intranett med fokus på samhandling. I løpet av 90 hektiske sommerdager ble et nytt intranett designet, planlagt, utviklet og lansert.

90 dager. Midt i ferien. Under budsjett.

SR-Bank har fått et spesialutviklet intranett som gir innsikt om kunden, konsernet, kulturen – ved hjelp av moderne verktøy kjent fra Facebook, Twitter og YouTube. Intranettet reduserer avstanden mellom avdelingene våre. De ulike virksomhetsområdene i konsernet med over 1100 ansatte, er knyttet sammen i ett, stort fellesskap. Spesielt mikrobloggen er en kjempesuksess. Over 70 prosent av alle ansatte har enten skrevet, kommentert eller likt innhold på bloggen!

Tania Wåge Leprowski

Strategi, innovasjon og compliance, Multiconsult

"Gi kunnskapen spillerom"

Multiconsult sin visjon er "Bro mellom fortid og fremtid. Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der menneskene ferdes". Det krever sitt av bedriften. Det krever sitt av fagnettverkene. Tania Waage Leporowski forteller om implementeringen av ny samhandlingsplattform i Multiconsult, og hvordan dette skal være med å bygge bro mellom kunnskapen i Multiconsults fagnettverk.

Konferansier

Michael Oreld, redaktør CIO, Computerworld

Kommentar-knapp 4
01.27.2015 - 08:32 28
Bjørn
Hei
01.27.2015 - 08:32 27
June
Enig med Andrea
01.27.2015 - 08:31 26
Andrea
"gi kunnskapen spillerom" - veldig interessant vinkling på foredraget.
01.27.2015 - 08:27 25
June
Veldig bra konferanse og foredrag.
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn