Hoveddel Side topp

Tid: 15. november

Sted: Scandic Stavanger Airport Hotel, Flyplassvegen 226

Parkering:
Hotellet har et samarbeid med Europark som disponerer parkeringsanlegget på Sola flyplass. Dette gir alle våre deltakere mulighet til å parkere for 80 kr. dagen (50%).
OBS: ved innkjøring til anlegget må det trekkes billett (ikke registrer betalingskort). Dersom det registreres betalingskort har ikke hotellet mulighet til å tilby gratis parkering i etterkant. Verdibillett som benyttes ved utkjøring byttes i resepsjonen ved avreise.

Overnatting:
Som deltaker på konferansen får du overnatting på hotellet til en hyggelig pris (1.390,-)
Rom kan bestilles hos stavangerairport@scandichotels.com eller ringe direkte til resepsjonen på tlf. 51 71 64 00 innen 25. oktober. Booking kode må oppgis ved bestilling. kode: 46 32 24 59.

Dagens program:

kl. 08.00

Frokost og registrering

kl. 08.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Læremidler – kommunesektorens ansvar og behov

Foredragsholder: Erling L. Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS-utdanning 

Den viktigste premissgiveren for læring er, i tillegg til eleven selv, læreren. Verktøyene som læreren velger å bruke må være verktøy som lar seg tilpasse lærerens måte å organisere læringsarbeidet på og understøtte et læringssyn som tar utgangspunkt i eleven som en medaktør i egen læring. Ikke som konsument og mål for formidling av kunnskap. Dette må få betydning for hvordan læringsarbeidet organiseres og ikke minst hvordan læremidler og  – ressurser anskaffes og utvikles.

kl. 09.10

Mingling og besøk på stands

kl. 09.25

Kravene til fremtidens kunnskapsformidling

Foredragsholder: Andreas H. Augdahl, salgsdirektør, offentlig sektor i HP Norge

I utdanningssektoren går debatten høyt om tradisjonelle problemstillinger relatert til PC eller Mac, iPad eller Chromebook, Office365 eller Google Docs. Det oppleves utfordrende å utnytte potensialet i dagens teknologi samtidig som en revolusjon står for døren. Augmented Reality, Blended Reality og Virtual Reality er teknologier som visker ut skillet mellom den virkelige og den virtuelle verden. Anvendt som del av en overordnet strategi kan teknologiene bidra til en bedre kunnskapsformidling med at studenter går fra å være passive observatører til engasjerte elever. Hvordan blande den fysiske verden med virtuell virkelighet og utnytte 3D-teknologi i utdanning?

kl. 10.00

Et digitalt skifte i skolen?

Foredragsholder: Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i Kommuneforlaget AS

I forbindelse med forventede læreplanendringer i 2019/2020 forventer Kommuneforlaget stor utskifting av læremidler, og det kan åpne for et digitalt skifte i skolen. Kommuneforlaget presenterer noen tanker om hvordan elektroniske løsninger kan hjelpe elever og lærere i læringsarbeidet, og deler erfaringer fra utvikling av VR-støttet matematikkundervisning.
Kommuneforlaget har lenge levert gode digitale løsninger på kommunenes utfordringer, og ble i 2017 kåret til en av landets mest innovative bedrifter.

Thor Jørgen Kristiansen er administrerende direktør i Kommuneforlaget AS, en ledende leverandør av innovative digitale løsninger og tjenester til kommunene og resten av offentlig sektor i Norge. I 2017 kom Kommuneforlaget på Innovasjonsmagasinet Innomag sin liste over de 25 mest innovative bedriftene i Norge. Thor Jørgen er utdannet Cand. Polit med hovedfag i pedagogikk. Han har lang fartstid fra forlagsbransjen og har erfaring fra læremiddelproduksjon og forretningsutvikling som redaktør, redaksjonssjef og forlagssjef fra Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

kl. 10.30

Mingling og besøk på stands

10.45

Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring?

Foredragsholder: Karin Wikström, salgsleder i Gyldendal Undervisning

En av de store utfordringene i skolen er å gi hver elev tilpasset opplæring på det nivået hun eller han er på. I en klasse med 25 elever er det også en utfordring å holde oversikten og å se hver enkelt elev. Ved hjelp av adaptiv læring bidrar en algoritme til å holde elevene kontinuerlig i flytsonen og tilpasse opplæringen til elevens nivå, enten eleven strever eller mestrer godt. Konkret Informasjon om elevenes mestring og utvikling gis kontinuerlig til læreren, og informasjonen kan brukes til å følge opp enkeltelever, grupper eller klassen som helhet.

Programmer som Multi Smart Øving (matematikk for 1.-7. trinn) kan være med å motivere elevene, og flere lærere opplever at resultatene blir bedre fordi elevene får mer mengdetrening på akkurat det de trenger å øve på. Kristian skal vise konkrete eksempler fra klasserommet og forteller også om muligheter med adaptiv læring innen andre fagområder.

 

11.15

Møt fremtiden med Minecraft - Hvordan? 

Foredragsholder: Kristoffer Thomsen, Pedagogisk rådgiver i Microsoft

Vi har hørt om Blandet Virkelighet, Utvidet Virkelighet og Virtuell Virkelighet, men hva betyr dette for dagens lærere som jobber med elever? Hva kan og gjør enkelte it-administratorer, rektorer og beslutningstakere innenfor skole for å imøtekomme denne "bølgen" av teknologi i en tid hvor samfunnet etterlyser kunnskaper som elevene får for lite trening på i dagens skole.
 
Jeg vil legge vekt på Windows 10 og Intune for Education som praktiske verktøy for å legge til rette for produktivitetsverktøy som Office 365, 3D skaperverktøy som Paint3D og Mixed Reality muligheter. Og jeg vil vise til Minecraft som plattform for 21.århundrets ferdigheter.
 
Alt dette i en pent innpakket administrativ løsning som kan settes i gang, i dag. 

Kl. 11.45

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn