Hoveddel Side topp

Espen Kjølberg

direktør IT utvikling, Sparebank1 banksamarbeidet

Hva gjør man selv, og hva setter man ut?

Mer informasjon kommer

Harald Tellmann

Partner / Managing Director, Tellmann Executive Advisors

Sourcing 2.0 – Neste generasjon sourcing av IT tjenester

Er de siste 3-5 års avtalene for IT outsourcing nå i ferd med å bli inngått?  Vi er på full fart inn i en virkelighet med forbruksorienterte IT tjenester. Dagens modeller for IT outsourcing med lange sykluser og tunge endringsregimer synes derfor utdatert. Man skal tenke seg godt om om man er i prosess med å inngå ny avtale for IT outsourcing.
 
Hovedtrekkene i morgendagens forbruksorienterte IT tjenester har de fleste nå et godt bilde av. Vi kaller dette Sourcing 2.0, og vi tror Sourcing 2.0 vil være en realitet innen år 2020. Utfordringen er veien fra dagens tjenestemodell til Sourcing 2.0, det er denne reisen fremtidens IT sourcingstrategi skal beskrive. Tellmann vil dele hvordan de som rådgivere bistår kunder i et Sourcing 2.0 perspektiv.
 
Tellmann Executive Advisors har siden oppstarten i 1999 bistått en rekke virksomheter i forbindelse med IT outsourcing. De har fulgt utviklingen i sourcingmarkedet tett, og har som uavhengig rådgiver mange pågående oppdrag der de jobber med utforming av kunders roadmap mot Sourcing 2.0

Torkel Lappegård

Konserndirektør IKT og forretningsutvikling, Konsernledelsen, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Fra drift til forretningsutvikling i SiO

Outsourcing av IT-driftstjenestene til 99X inkludert virksomhetsoverdragelse av IT-driftsavdelingen har vært sentralt i sourcing strategien til SiO. Studentsamskipnaden  ønsket å dreie det interne fokuset fra drift til utvikling og forvaltning av IT-systemene.
 
Torkel Lappegård, Konserndirektør IKT og forretningsutvikling, deler konkrete erfaringer om hvordan SiO har lykkes med sin sourcing-strategi og hvilken verdiskapning de oppnår.

Sverre Fjeldheim

project manager, 2PARK Technologies

The story of AUTOPAY

Parking used to be about penalizing customers with parking tickets, gates, queue’s, physical parking cards that get lost and little or no flexibility; not anymore!

AUTOPAY was built from the ground up to offer a consumer and operating friendly real-time parking system – without parking tickets – without queues – without barriers – without hassle. All while maintaining regulation to avoid abuse, so “real” customers can enjoy a customer friendly environment.
 
Cameras detect arrivals and exits, and payment for actual parking time can be done via payment kiosks on site, online within 48 hours, invoice mobile app’s like EasyPark or automatically charged to customer’s credit card stored in their profile.

Sverre started Norway’s first internet store, NetShop, 15. August 1995 and grew it to be Norway’s leading online store before selling it in 1999. Original investor in Global IP Sound that created world class VoIP codec – later he introduced Global IP Sound to Skyper (as it was called then) – Skype licensed the codec and had a successful launch. Been active in start-ups in Norway, New York and San Francisco and have for the last three years been project manager for developing AUTOPAY, an innovative and consumer friendly car parking system that is now deployed in Norway, Sweden, Finland, Poland, and Latvia

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn