Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende

Tryggere leveranser med testautomatisering i Fremtind

Øystein F. Aaslie – Senior Test Automation Engineer i Fremtind

Manuell regresjonstesting er påkrevet ifbm leveranser av kunde- og rådgiversystemer i Fremtind. Testsenteret har tatt dette på alvor gjennom utstrakt bruk av automatisert testing. Testsenteret har utviklet sitt eget automatiseringsrammeverk og har automatisert tester med verktøyet TestComplete fra SmartBear. Testsenteret har 2 fulltidsressurser som jobber med testautomatisering. I dette foredraget vil du få høre mer rundt hva vi har automatisert og hvordan dette hjelper Testledere og Testere.

Øystein F. Aaslie har jobbet 5 år i Fremtind med Testautomatisering og har tidligere jobbet som utvikler, tester og testmiljøansvarlig i Telenor. Han er nysgjerrig og engasjert og trives godt med jobben som testutvikler, hvor han kan kombinere mange av sine tidligere arbeidsoppgaver

Innbruddsverktøy for testledere

Øystein Sørum – seniorkonsulent og testleder i Experis

En vanlig utfordring for test og kvalitetssikring er å komme inn tidlig nok i systemutviklingsprosessen. Øystein vil i dette foredraget vise hvor i prosessen test- og kvalitetssikring har sine oppgaver, samt komme med konkrete eksempler på artefakter og teknikker som testleder kan benytte.

Øystein Sørum er en erfaren testrådgiver og testleder i Experis. Han har lang erfaring med å etablere teststrategier, utforme testplaner, sikre testdekning, etablere testprosesser og koordinere store brukergrupper i forbindelse med systemtest og akseptansetest. Foredraget bygger også på erfaringer som funksjonell arkitekt og tester: innhente og sikre brukerkrav, lære opp testere og utforme kravspesifikasjoner. Øystein er praksisleder for Test- og kvalitetssikring i Experis og er sertifisert innen ISTQB Foundation og ISTQB Agile tester.  

Hvor beveger QA seg?

Fredrik Sjursæther – Lead Consultant i Itera
Ada Jordal – Head of QA i Itera

I en bransje i stadig endring må vi som jobber i QA henge med. Når arbeidsprosessene våre endrer seg, man går fra prosjektteam til produktteam og ansvar flytter på seg, må vi se på hvordan vi også kan endre både hvordan vi tenker på kvalitetssikring, men også hvordan og hvor vi jobber med dette. I dette foredraget vil vi stille spørsmål ved hvor vi står i dag, hvor vi ser for oss at fremtiden tar oss og hva vi som jobber med QA må tenke på fremover.

Fredrik har jobbet i bransjen i over 20 år og har lang fartstid innen test og kvalitetssikring. De siste 3 årene har Fredrik jobbet som Testleder i Itera hvor han har hatt ansvar for store prosjekter for flere av Iteras viktige kunder. Fredrik har stor nysgjerrighet for endring og har sittet med ansvaret for fagpraksisen på QA i Itera det siste året.

Ada har jobbet med test og kvalitetssikring i over 8 år og har de siste 2 årene sittet med det strategiske ansvaret for hvor test i Itera skal bevege seg og ansvaret for alle testere i Itera Norge med rollen Head of QA. Men er kjærlighet for endring og prosesser, jobber Ada også i det daglige som konsulent med rollen Scrum Master og Agile Coach.

The key areas for a successful solution for today and tomorrow

Mark Buenen – Global leader Quality Engineering & Testing i Sogeti

Mark Buenen has more than 20 years of international experience in Software Quality Engineering & Testing. Currently he is responsible for service innovation and growth of the testing portfolio within Capgemini Group and Sogeti Global. Mark has also been the lead-author of the yearly World Quality Report since 2013.

Mark is a senior advisor on transformational QA approach fitting with agile and DevOps methodologies and on the injection of intelligent technologies e.g GenAI, to increase quality, velocity and efficiency of software testing activities. Mark has supported many of the large testing engagements for Sogeti and Capgemini clients across the world and has led the set-up of shared risk and outcome based commercial models for managed testing services.

In his experience the establishment of a fit-for-purpose, flexible and effective quality engineering operation is possible for everybody. The key areas of such a successful solution for today and tomorrow are: 1. Quality integration in Agile and DevOps teams; 2. Injection of fit-for-purpose smart QA automation technologies 3. Development and enablement of QA culture and skillset within teams through empowered quality communities 4. Continuous real time quality monitoring to manage outcomes and performance 5. Continuous feedback and quality optimization initiatives.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn