Hoveddel Side topp

Når IT entrer tungindustriens domene

Eivind Berstad  –  teamleder, CCS, Bellona 

Eivind Berstad er sivilingeniør i kjemi og jobber i Miljøstiftelsen Bellona. IT-bransjen har vokst seg inn i områder som tidligere var forbeholdt tungindustri som kraft-, klima- og miljøproblematikk.

Samtidig har IT-giganter store bærekraftsambisjoner, og tar grep for å kompensere for eget fotavtrykk. I dette foredraget vil Eivind reflektere rundt konkurranse om kraft, forurensing og utslipp, nødvendig og unødvendig datasenter, reelle og tvilsomme klimakvoter, og anbefalinger til bransjen.

Leverandørers rolle i kommunens utviklingsarbeid

Anne Line Gangså Tørresen – klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune skal være et forbilde for resten av samfunnet. Kommunens rolle som samfunnsutvikler stiller krav til gode og helhetlige løsninger som bidrar til godt omdømme. Å vise frem løsningene vi velger i vår egen drift er avgjørende for å få med andre organisasjoner for å nå bærekraftsmålene.

Anne Line Gangså Tørresen er lektor og har master i natur, helse og miljøvern. Hun har tidligere arbeidet som bedriftspedagog på gjenvinningsanlegg, men har de siste årene jobbet med omstillingsarbeid knyttet til sirkulær økonomi som klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune.

Nå hållbarhetsmål genom globala och lokala initiativ

Matilda Norrman – nordisk hållbarhetschef på Samsung Electronics

Samsung Electronics släppte en ny miljöstrategi i september förra året med bland annat nettonollmål och mål för att använda 100% förnybar energi.

Matilda Norrman kommer att presentera hur Samsung Electronics jobbar för att nå sina hållbarhetsmål genom globala och lokala initiativ, och hur Samsung Electronics strävar till att inkorporera hållbarhetstänk i alla faser av produktlivscykeln.

En mer bærekraftig og sirkulær IT-hverdag

Få tips og råd til hvordan gjøre tiltak i praksis for mer bærekraftig og sirkulær håndtering av IT i din virksomhet. Foredrag fra Atea sammen med Axess Group.

Kristine Klungerbo – leder for bærekraft i Axess Group

Kristine er leder for bærekraft i Axess Group, et globalt selskap som leverer integritetsstyring og ingeniørtjenester i over 20 land med kunder innen energi, marin og infrastruktur. Kristine har blant annet ledet arbeidet med Axess Climate Roadmap, hvor Axess lenge har samarbeidet med underleverandørene sine for å kunne rapportere og redusere utslippene fra hele verdikjeden sin (Scope 3).

Elisabeth Nissen Eide – leder for bærekraft og compliance i Atea

Elisabeth er leder for bærekraft og compliance i Atea, og brenner for hvordan teknologi kan bidra til et mer bærekraftig samfunn. Sammen med 1800 ansatte i Norge jobber hun med hvordan inkorporere bærekraft i selskapets drift, produkter og tjenester. Hun er jurist, var en av E24s ledertalenter i 2020 og sitter i ulike styrer innen bærekraft og teknologi.

Vårt mål med å bygge verdens mest bærekraftige datasenter

Sigmund Dahl Fiveland – CTO i GreenBox 
John Rikard Vikan – salgsansvarlig i GreenBox 

Datasenter bruker i dag mellom 1 til 2 % av verdens energiproduksjon. Et forsiktig anslag er at datasenter i 2030 kommer til å bruke 7 til 8 %, kanskje mer realistisk rundt 10 %, selv om enkelte anslag tilsier så mye som 30 %. Behovet for energi kommer ikke bare fra underholdningssektoren med kattevideoer og tabloide nettaviser, men også for drift av nødvendig samferdsel, helse, undervisning og annen kritisk infrastruktur i en stadig mer digitalisert verden.  

GreenBox har satt seg som mål å bygge verdens mest bærekraftige datasenter. Et datasenter hvor 100% av energien blir gjenbrukt samtidig som man bidra til å skape lokale arbeidsplasser. Et norskeid datasenter hvor 100% av investorene er lokale.  

Datasenteret skal gjennomføres ved å bruke ny og spennende kjøleteknologi og egne patenterte løsninger.  

Salgsansvarlig John Rikard Vikan vil snakke om visjonen og CTO Sigmund Dahl Fiveland vil beskrive noen av de teknologiske løsningene som er valgt og utviklet. 

Hvordan imøtekomme stadig økende krav for fokus på bærekraft, geopolitiske trender og digitalt fotavtrykk?

Samina Ansari – Partner and Senior Consultant i Vabo Ansari A/S

Samina Ansari foreleser om sosial bærekraft, geopolitisk risiko og datasikkerhet. Hun er utdannet innen cybersikkerhet og jus ved Universitetene i Oslo og Maastricht og har en grad i Diplomati fra Sciences Po, Paris. For tiden jobber hun med geopolitisk risiko, cybersikkerhet og sosial bærekraft.

Samina vil dele av sine betraktninger om trender innenfor det ansvaret enhver CIO har mot bærekraft, regionalt fotavtrykk og datasikkerhet og hvordan ny teknologi og ny oppblomstring av software selskaper imøtekommer stadig økende krav innenfor EU’s taksonomi for bærekraftig aktivitet. Herunder da implisitt at SeCloud er en av disse tilbyderne.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn