Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til heldagskonferansen Digitalisering av byggenæringen 6. juni

Meet Ullevaal

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Under konferansen Digitalisering av byggenæringen settes søkelyset på hvordan IT og teknologi kan bidra til at næringen kan nå sine mål, og samtidig ta en internasjonal posisjon i et marked med stadig økende konkurranse. Miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring er alle nøkkelord i det som skal danne grunnlaget for neste generasjons byggenæring.

 

Computerworld arrangerer for tredje gang konferansen Digitalisering av byggenæringen. Dette er en heldagskonferanse i samarbeid med GS1, BuildingSmart og Bim Verdinettverk. Konferansen setter fokus på̊ hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå̊ sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn