Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Anett Andreassen

Fungerende digitaliseringsdirektør, Statsbygg

Digital transformasjon i byggenæringen, mer enn bare IKT

Statsbygg har hatt stort fokus på digitalisering de siste årene, og den digitale transformasjoner handler mer om mennesker og prosesser enn om ikt og systemer. Anett Andreassen setter digitalisering og transformasjonsledelse på agendaen.

Sverre Tiltnes

Direktør, Bygg21

Store digitale gevinster i bygg og eiendom. Bygg21 viser vei.

Digitale plan- og byggeproseser, digitale materialkjøp og digitale tvillinger er ferdig utviklet for bruk. Bruk av beste praksis vil gi økt verdi for «alle».

John R. Moen

Daglig leder, BAdigital

Avfallsfrie byggeplasser.
Byggebransjens viktigste industrialiseringsprosjekt?

Krav om en avfallsfri produksjon fra 11 store offentlige byggherrer
fører til en industrialisering av byggebransjen. Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser er ledet av NHO leverandørutviklingsprogrammet og BAdigital.

Paul Surin

Global lead BIM & Digital Construction, IBM

Standard-based approach to enterprise data management

Case Study: Wienerberger

Wienerberger, in collaboration with Cobuilder and IBM, have introduced a new approach to enterprise data management. This approach is novel in the way it ensures simple coordination, increased efficiency through standardisation and higher quality in all services related to data. The lecture will highlight the unique value of working with a single, shared digital data dictionary, linked to 3D objects and mapped to international and local requirements and standards.

Paul has extensive knowledge within areas such as Building Information Modelling, Virtual Design Construction, Lean Construction, and modern construction and manufacturing technologies including industry 4.0, interoperable data, and AI.

Linda Byström

Seksjonsleder, eiendomsavdelingen ved NMBU

Digital tvilling - Fra visjon til handling

Hos NMBU er bruk av digital tvilling ikke et mål i seg selv, men kommer av visjonen om en bærekraftig eiendomsforvaltning som gir merverdi for virksomhet og brukere.

Det er en lang vei å gå fra visjon til virkelighet, og det er viktig at veien mot mål hele tiden klarer å være relevant og gi verdi for virksomheten. Bruken av digitale verktøy i drift er kompleks, og bruk av BIM er bare en del av løsningen. NMBU har i flere år gjennomført flere pilotprosjekter for å se på hvordan ny teknologi og nye arbeidsmåter kan bidra inn i driften.

Presentasjonen tar for seg utfordringer, løsninger, lærdommer og gjenstående hinder på veien.

Johannes Ris

CTO, Byggstyrning AB

BIMeye for skybasert samhandling og effektiv BIM-datahåndtering

Ved effektiv bruk av nye digitale verktøy i designfasen sikrer vi en høy kvalitet på leveransene og sparer mye tid. Vi har endret fokuset fra BIM modellen til selve datagrunnlaget – hvor vi samler, beriker og deler byggedata og all informasjon i skyen - og skaper én konsistent datamodell i samarbeid med alle brukerne. Kom og hør Johannes Ris’ erfaringer.

Morten Skinnarmo

Markedssjef, APX Systems

Hvordan kan digitale løsninger anvendes til å optimalisere vare- og dataflyt gjennom verdikjeden?

Fra skog til bolig. Full sporing fra råvare frem til forbrukersted. Ved å ta i bruk RFID og / eller GS1-128 strekkode kan man følge et produkt gjennom hele verdikjeden. Foredraget vil legge vekt på praktiske eksempler der råvareprodusenter, produsenter, distributører og entreprenører kan nyttiggjøre seg teknologi som RFID, IoT, EDI, Pakkseddel nivå 3 og 4, samt standarder som BIM, NEB Supply, GUID mot GTIN for å optimalisere vare- og data flyt i verdikjeden.

Morten har 20 års erfaring fra byggevarebransjen. Han er opptatt av hvordan man kan utnytte digitale hjelpemidler til å forenkle dagens byggeprosesser.

Tonje Frydenlund

Managing Director, Snøhetta

Årets mest lønnsomme kjøretime!

Gjennomgang av industrialiseringens fem dimensjoner og Bygg21s «dashbord» som viser effekten av høy og lav grad av industrialisering og digitalisering i byggeprosjekter.

Presentasjonen vil vise hva som skal til for å få en høy grad av industrialisering og full kontroll på hele byggeprosessen allerede fra start. Prinsippene er de samme for både store og mindre, komplekse og enkle prosjekter. Økende kompleksitet og informasjonsmengde som skal håndteres krever nye arbeidsmetoder, verktøy og høy kompetanse.

Per Stubberud Lieng

Økonomisjef, Gausdal Landhandleri

Digital byggevarehandel i praksis – fra 0 til 80 prosent på måneder

Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. 
Det siste året har de sammen med Holte hatt stort fokus på digital byggevarehandel og den heldigitale verdikjeden. I dette foredraget vil Gausdal Landhandleri fortelle om erfaringer og resultater knyttet til digital byggevarehandel, og veien videre.

Per har jobbet i Gausdal Landhandleri siden 2010 med områdene logistikk, økonomi og IT, inkludert prosjekt for digitalisering av logistikkprosesser.  
I dag er han økonomisjef med ansvaret for områdene økonomi og IT.

Vidar Gamlem

CEO, Voglio

Digital transformasjon i praksis. Hvordan gjøre din bedrift klar for en digital fremtid?

Dell Technologies og Voglio hjelper byggenæringen med digital transformasjon. Dell Technologies leverer løsninger som hjelper byggenæringen i møte med nye krav og utfordringer til hvordan man kan digitalisere bransjen. Det handler om klienter og tilbehør som tåler tøff behandling, og hvordan man behandler og tar vare på innsamlede data. Hvordan man får de forskjellige datakilder til å snakke sammen, enten de er plassert i skyen eller på bakrommet. Hvordan man enkelt og sømløst integrerer de utallige kilder med data som samles inn slik at man ikke bare møter nye krav, men også klarer å skape verdi av de innsamlede data. Dell Technologies sin partner Voglio, ved Vidar Gamlem, vil vise og demonstrere hvordan en med hjelp av Dell Boomi har hjulpet Veidekke med sin digitale transformasjon for å bedre sin samhandling med sine underleverandører.

Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Daglig leder og forenklingsevangelist, CHECKD AS

Endelig er digitalisering for alle!

Byggebransjen er ikke kjent for å være veldig digital. Hovedårsaken er ikke kompetansen hos håndverkerne, men at løsningene ikke er brukervennlige.
IT er en kostnad, en tidstyv, eller "ikke for oss" - unnskyldningene er mange.

Nå er digital kommunikasjon, sjekklister og dokumentasjon like enkelt som å peke, og der du peker i tegningen legger du bilder, kommentarer og målinger.

Synes du digitalisering er vanskelig, dyrt eller kjedelig? Da er dette foredraget for deg.

Angie Arroyo Mendez

BIM Manager, A-lab arkitekter

Verdien av VR i prosjektering, bygging og drift

A-Lab arkitekter bruker VR og sakshåndtering i BCF aktivt i sine byggeprosjekter og som BIM ledere i prosjekter. Angie vil i dette foredraget snakke om verdien av og mulighetene VR  gir i dag. Angie vil også snakke om XR i et fremtidsperspektiv. I foredraget vil vi også vise en typisk workflow fra Revit til Bimsync, Solibri og VREX tilbake til Revit.

Angie Mendez er assosiert partner og BIM manager i A-lab arkitekter. Hun jobber med implementering av innovative løsninger i byggeindustri. Hun har kunnskap og erfaring med tverrfaglig koordinering, arbeidsflytprosess i stor skala og opprettholdelse av BIM kvalitetskontrollrutiner i prosjektene. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn