Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Egil Berg

Digital Business Develop Manager, NCC

Kan standardiserte data gi konkurransekraft, økt kundeverdi og bærekraftige løsninger for bransjen?

NCC har sammen med strategiske leverandører og coBuilder utviklet datamaler med standardiserte data som kan brukes av alle. Ved å videreutvikle sine interne prosesser og digitale løsninger sammen med sine strategiske samarbeidspartnere ser man økt effektivitet, redusert risiko og  vinn-vinn-situasjoner. Presentasjonen vil fokusere på hvordan man har jobbet for at dette skal bli bærekraftige løsninger for bransjen, gi økt kundeverdi og skape konkurransekraft for NCC med sine strategiske samarbeidspartnere

Anett Andreassen

Fungerende digitaliseringsdirektør, Statsbygg

Digital transformasjon i byggenæringen; mer enn bare ikt

Statsbygg har hatt stort fokus på digitalisering de siste årene, og den digitale transformasjoner handler mer om mennesker og prosesser enn om ikt og systemer. Anett Andreassen setter digitalisering og transformasjonsledelse på agendaen.

Sverre Tiltnes

Direktør, Bygg21

Store digitale gevinster i bygg og eiendom. Bygg21 viser vei.

Digitale plan- og byggeproseser, digitale materialkjøp og digitale tvillinger er ferdig utviklet for bruk. Bruk av beste praksis vil gi økt verdi for «alle».

Per Stubberud Lieng

Økonomisjef, Gausdal Landhandleri

Digital byggevarehandel i praksis – fra 0 til 80 prosent på måneder

Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. 
Det siste året har de sammen med Holte hatt stort fokus på digital byggevarehandel og den heldigitale verdikjeden. I dette foredraget vil Gausdal Landhandleri fortelle om erfaringer og resultater knyttet til digital byggevarehandel, og veien videre.

Per har jobbet i Gausdal Landhandleri siden 2010 med områdene logistikk, økonomi og IT, inkludert prosjekt for digitalisering av logistikkprosesser.  
I dag er han økonomisjef med ansvaret for områdene økonomi og IT.

Morten Skinnarmo

Markedssjef, APX Systems

Hvordan kan digitale løsninger anvendes til å optimalisere vare- og dataflyt gjennom verdikjeden?

Fra skog til bolig. Full sporing fra råvare frem til forbrukersted. Ved å ta i bruk RFID og / eller GS1-128 strekkode kan man følge et produkt gjennom hele verdikjeden. Foredraget vil legge vekt på praktiske eksempler der råvareprodusenter, produsenter, distributører og entreprenører kan nyttiggjøre seg teknologi som RFID, IoT, EDI, Pakkseddel nivå 3 og 4, samt standarder som BIM, NEB Supply, GUID mot GTIN for å optimalisere vare- og data flyt i verdikjeden.

Morten har 20 års erfaring fra byggevarebransjen. Han er opptatt av hvordan man kan utnytte digitale hjelpemidler til å forenkle dagens byggeprosesser.

Dell Technologies

Digital Transformasjon i praksis. Hvordan gjøre din bedrift klar for et digital fremtid?

Dell Technologies og Voglio hjelper byggenæringen med Digital Transformasjon. Dell Technologies leverer løsninger som hjelper byggenæringen i møte med nye krav og utfordringer til hvordan man kan digitalisere bransjen. Det handler om klienter og tilbehør som tåler tøff behandling, og hvordan man behandler og tar vare på innsamlede data. Hvordan får man de forskjellige datakilder til å snakke sammen enten de er plassert i skyen eller på bakrommet. Hvordan integrerer man enkelt og sømløst de utallige kilder med data som samles inn slik at man ikke bare møter nye krav, men også klarer å skape verdi av de innsamlede data. Dell Technologies sin partner Voglio, ved Vidar Gamlem, vil vise og demonstrere hvordan en med hjelp av Dell Boomi har hjulpet Veidekke med sin digitale transformasjon for å bedre sin samhandling med sine underleverandører.

Linda Bystrøm

Prosjektleder, eiendomsavdelingen ved NMBU

Digital tvilling - Fra visjon til handling

Mange snakker om den digitale tvillingen og om å bruke BIM som plattform for overlevering til FDV-fasen. Men hvordan gjøre det i praksis? Linda forteller som sine erfaringer fra Campus Ås.

Johannes Ris

CTO, Byggstyrning AB

BIMeye for skybasert samhandling og effektiv BIM-datahåndtering

Hvordan oppnå skybasert samhandling med BIM-data og unngå manuell filutveksling? Johannes Ris forteller om deres erfaringer med bruk av BIMeye i designfasen for å sikre høy kvalitet på sine leveranser.

Paul Surin

Global lead BIM & Digital Construction, IBM

Standard-based approach to enterprise data management

Case Study: Wienerberger

Wienerberger, in collaboration with Cobuilder and IBM, have introduced a new approach to enterprise data management. This approach is novel in the way it ensures simple coordination, increased efficiency through standardisation and higher quality in all services related to data. The lecture will highlight the unique value of working with a single, shared digital data dictionary, linked to 3D objects and mapped to international and local requirements and standards.

Paul has extensive knowledge within areas such as Building Information Modelling, Virtual Design Construction, Lean Construction, and modern construction and manufacturing technologies including industry 4.0, interoperable data, and AI.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn