Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Paneldebatt

Paneldebatt, ledet av Jan Birkeland med Per Jæger fra Boligprodusentene, Lars Christian Fredenlund fra Cobuilder og Jøns Sjøgren fra Byggevareindustriens Forening.

Digitalt veikart 2.0 – hvordan kan vi møte krav til bærekraft, ombruk, gjenbruk, produktivitetsvekst og bedre lønnsomhet?

For å møte alle utfordringene vi står ovenfor som næring, er det avgjørende at vi tar i bruk ny teknologi slik andre næringer gjør. Det snakkes om BIM, VDC, industri 4.0 og digitale tvillinger uten at byggevareprodusentene er med. Hvorfor har vi ikke tilgang til data om produktene som er brukt, deres fotavtrykk, kjemikalieinnhold eller tekniske egenskaper? For å lykkes med en digital omstilling har BNL satt fokus på bruk av felles digitale byggeklosser, eller såkalte produktdatamaler (PDT'er) som vil løse en rekke digitale floker.

Harald Rosingaunet

Produktdirektør, Holte AS

Automatisk digital fremdriftsplanlegging: dynamiske planer med varelogistikk og ressursallokering

Holte har over flere år jobbet målrettet for å digitalisere og effektivisere byggebransjen. De siste årene har Holte sammen med ulike aktører hatt stort fokus på digital byggevarehandel og den heldigitale verdikjeden. I dette foredraget vil Holte vise hvordan vi har sammenstilt alle disse ulike initiativene for å kunne muliggjøre en automatisk digital fremdriftsplanlegging som knytter sammen BIM modellen, kalkulasjon, varelogistikk, ressursallokering og timeforbruk.

Harald har jobbet i Holte siden 2007 med områdene kalkulasjon, standardisering, BuildingSmart, og generell utnytelse av digitaliserings mulighetene i byggebransjen. I dag er han produktdirektør med ansvaret for områdene kalkulasjon og økonomi.

Lars Christian Fredenlund

Gründer og administrerende direktør, Cobuilder

Standardiserte produktdata – en forutsetning for bærekraft og sirkularitet

Dagens politiske mål for klima, miljø, og bærekraft stiller nye og tøffe krav til byggenæringen, og en digitalisering av bransjen er avgjørende. Dette foredraget vil vise viktigheten av et felles digitalt språk for effektiv håndtering av miljøkrav. Lars Fredenlund vil fortelle om arbeidet som foregår både på det norske og det internasjonale markedet, med digitalisering av miljødata (EPD-data) og produktdata generelt.

Lars Christian Fredenlund er gründer og administrerende direktør i Cobuilder. Han er en foregangsfigur innen strukturering av produktdata og deltar aktivt i ulike initiativer knyttet til digitalisering og standardisering av data, bl.a. Data Dictionary arbeidsgruppen i buildingSMART International og arbeidsgruppen Digital Supply Chains in Built Environment (DSCiBE). Lars rådgir regjeringer og bransjeforeninger i dataaggregering og- utnyttelse.

Johannes Ris

Digitaliseringsledare, Byggstyrning

BIM som produksjonsunderlag – Erfaringer fra tegningsløst byggeprosjekt

Prosjekt Celsius er et Kontor og laboratoriebygg i Uppsala Science Park. Planlegging, prosjektering og produksjon er gjennomført helt uten tegninger. BIM koordinator og ansvarlig for prosjektets digitale samhandling, Johannes Ris, vil fortelle om erfaringer ved bruk av åpne BIM formater som eneste underlag i produksjonen.
Tegninger er tradisjonelt den viktigste informasjonsbæreren om hva som skal bygges. Klarer vi å kommunisere (minst) det samme i BIM?
- Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av informasjonen
- Blir det enkelt nok for håndverkerne?
- Suksesskriterier, hva kreves av prosjektorganisasjonen?

Simen Nikolai Andersen og Nicolai Loennecken

BIM-koordinator i Veidekke Anlegg og rådgivningssjef i Tribia AS

BIM og sluttdokumentasjon koblet sammen – på vei mot en digital tvilling

I Infrastrukturprosjektet E6 Arnkvern – Moelv stiller byggherre Nye Veier krav til Veidekke Infrastruktur om at sluttdokumentasjonen skal være tilgjengelig via BIM’en. Lite standardisering i bransjen og tusenvis av dokumenter som skal knyttes til objektene i modellen er noen av utfordringene. Ved hjelp av blant annet Bimeye og Interaxo har Veidekke oppfylt dette kravet med positive tilbakemeldinger. Bli med å høre Veidekkes og Tribias erfaringer.

Endre Bjelle-Helleland og Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Flyt Entreprenør AS og CHECKD AS

Digital prosjektstyring fra 1846-2020

Bli med på en engasjerende og fengende presentasjon av tre høyst forskjellige prosjekter.

 • Renovering og overlevering av lokalene Høgskolen Christianias leier av Olav Thon.
  - Hovedentreprenør, 8 underentreprenører, byggherre og leietaker, alle LIVE i samme tegninger.
  - All kommunikasjon, tilleggsoppgaver, fremdrift og dokumentasjon, LIVE på web og mobil
 • Full rehabilitering av McDonald's mestomsettende restaurant, med drift og coronaristriksjoner
  - Hvordan pusser man opp en restaurant fra kjeller til loft, uten å stenge mer enn tre uker?
  - Hvordan sikrer man 100% kontroll på hvem som kommer og går, enten de skal bygge eller lage mat?
 • BIM og papirløst i et prosjekt fra 1846, er det mulig?
  - Wergelandsveien 23-25 ble tegnet av assistenten til arkitekten som tegnet slottet
  - Det var slottet som sto for utbyggingen, men er nå under total rehabilitering av Ovtun Eiendom.

Jan Erik Evanger og Morten Skinnarmo

CEO og Markedssjef - CMO, APX Systems

Med APX Vareflyt 4.0 ™ oppnår du optimal vare- og dataflyt fra råvareprodusent, produsent, terminallager og helt frem til byggeplass. 

Stålkontroll på hele forsyningskjeden, oppnås. APX har svart belte med å lage og levere produksjons- transport- og logistikkløsninger – integrert med alt og alle.

Ved bruk av riktig merking og elektronisk kommunikasjon mellom partene i verdikjeden oppnår man sømløs vare- og dataflyt! Vi vil vise hvordan merking med GS1 strekkode som GTIN, SSCC og bruk av RFID, kan kombineres for å skape flyt og kontroll.
Sammen med APX systems programmoduler sikres bærekraftig logistikkløsninger og økt lønnsomhet.

Vi vil blant annet fortelle om digitaliseringsprosjektet som gjør at Glava og Gausdal Landhandleri nå er opp i håndstående.

John Moen, Thorbjørn Boman og Kjetil Løften

Leder for styringsgruppen i Avfallsfrie byggeplasser, Prosjekteringsledersjef  i Boligbygg/Betonmast og Produktsjef Pipelife

Sløsingen med ressurser i byggenæringen må ta slutt nå!

Byggenæringen er en avfallsversting som nå må ta grep og gå fra gjenvinning til å hindre at avfall oppstår.  Å bruke kostbare ressurser til å produsere søppel på norske byggeplasser er ikke bare dumt, men direkte umoralsk. Å kjøpe mer materialer enn man strengt tatt har bruk for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning. Både for bunnlinja og kloden. I dette foredraget vil vi vise i praksis hvordan blant annet Betonmast Boligbygg har startet på reisen til en avfallsfri byggeplass.

Knut Ramstad

Sivilarkitekt MNAL og teknologileder i Nordic Office of Architecture og professor ved NTNU

Nye digitale verktøy i design, beslutningsstøtte, kvalitetskontroll og kommunikasjon

Nyutviklede, avanserte men brukervennlige VR-applikasjoner er så tett integrert mot ledende BIM-systemer at arkitekter kan bruke disse verktøyene i daglig designutvikling og beslutningsstøtte. De kan da gjøre visualiseringsarbeidet selv, og VR-modellen kan dermed alltid være helt oppdatert og gjenspeile det som til enhver tid er prosjektets status. Dette gir prosjekteringsteamene en unik mulighet til å teste ut ulike designkonsepter samt å benytte VR i løpende kvalitetssikring, beslutningsstøtte og kommunikasjon. Resultatet er bedre samhandling i prosjekteringsgruppen, større forutsigbarhet, involvering og bedre å kommunikasjon mot oppdragsgiver, myndigheter og brukergrupper.

Knut Ramstad er CTO og assosiert partner i Nordic - Office of Architecture samt professor ved institutt for design og planlegging ved NTNU. Knut har mer enn 30 års erfaring med bruk av 3D og VR i design, beslutningstaking, kvalitetskontroll og kommunikasjon i store bygge- og byutviklingsprosjekter i Norge og utlandet. Som fagansvarlig arkitekt 3D i større prosjekter som Telenor Fornebuprosjektet, Tjuvholmenutbyggingen, Oslo lufthavn, Arlanda Pir G samt tidligfase av Nytt Regjeringskvartal har Knut fått verdifull innsikt i hvordan ny teknologi kan forbedre både prosjektutviklingsprosessen samt kvalitet på arkitektur og bygningsmiljø.

Øyvind F. Strøm

CEO, Pronto

En plattform som gjør hverdagen enklere

Pronto er et ERP system for BA-næringen som bidrar til digitalisering og effektivisering av bygg-norge.
Pronto digitaliserer arbeidshverdagen til folk i felt og på kontoret. Systemet fokuserer på brukeropplevelse, med et intuitivt design som automatiserer mange av de manuelle prosessene brukerne møter. Resultatet er et system som effektiviserer arbeidshverdagen: Færre ikke-fakturerbare timer, mer kontroll på timer, materiell og utstyr og en automagisk arbeidsflyt.

Pronto arbeider i dag tett med AF Gruppen, med mål om å skape digitale verktøy som kan øke produktivitet og skape grønne løsninger. Øyvind skal snakke om hvordan dette foregår, og den verdien det har i dag og i fremtiden.

Øyvind er CEO i Werk Systems AS, selskapet som står bak Pronto. Strøm har fartstid fra startup-scenen i Skandinavia og har tidligere studert og arbeidet med internasjonalisering av norske selskaper.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn