Hoveddel Side topp

Arrangøren tar forbehold om at visse endringer i programmet kan forekomme

kl. 08.00

kl. 08.25 – Sal 1

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30 – Sal 1

Digitalisering av byggenæringen – nå eller aldri om du vil ha kommunene som kunder

Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk Forening

kl. 08.50

Mingling og besøk på stands

kl. 09.10 – Sal 1

Hvordan OBOS bryter ned siloer og bygger Ett OBOS med hjelp av Digital Tjenesteplattform

Mareke Decker - Produkteier Digital Tjenesteplattform i OBOS og  Espen Stensund - CEO i Communicate 

Les mer om foredraget her.

kl. 09.10 – Sal 2

Informasjonshåndtering fra prosjektering til forvaltning

Gjermund Dahl Leder for digital transformasjon i Norconsult

kl. 09.30

Mingling og besøk på stands

kl. 09.50 – Sal 1

Null avfall og redusert byggetid – Pipelife tilfredsstiller kravene til en avfallsfri byggeplass

Kjetil Løften - Forretningsutvikler i Pipelife og Christian Svendal - BIM koordinator i Vestrheim

kl. 09.50 – Sal 2

Digitalisering av prosesser: Kan byggenæringen lære noe av retail?

Erik Kyllingstad - Senior manager, Sopra Steria & Engasjementsleder Rema 1000

kl. 10.10

Mingling og besøk på stands

kl. 10.30 – Sal 1

Akershus Eiendom -  hvordan data og analyse gir bedre rådgivning om inntjeningspotensiale

Terje Vatle - Chief Technology Officer i BI Builders og Steinar Kvam - Head of Technology and Innovation i Akershus Eiendom 

kl. 10.30 – Sal 2

Digitalt underlag og millimeterpresisjon! 
APX systems hjelper Norgips og JM med å nå deres mål om en byggeplass uten gipsavfall.

Morten Skinnarmomarkedssjef, APX systems

 

kl. 10.50

Mingling og besøk på stands

kl. 11.10 – Sal 1

Hvordan rydde i eget hus? Slik strukturerte og standardiserte vi våre produktdata

Christer Grønvold - Cobuilder og Angel Jimenez - Digital Innovation Director i Genuit Group

kl. 11.30

kl. 12.15 – Sal 1

Den digitale byggherre

Kristina Mordal - Digitaliseringsansvarlig i Construction City Eiendom

kl. 12.35

Mingling og besøk på stands

kl. 12.55 – Sal 1

Hvordan Hellvik Hus har digitalisert sin kundereise og økt sin inntjening ved bruk av SuperOffice

Tom Ove Sørdal - leder IKT i Hellvik Hus

 

kl. 12.55 – Sal 2

Hvordan byggenæringen kan digitaliseres gjennom "No-Code"

Hans Magnus Wold - VP of Business Development, Appfarm

kl. 13.15

Mingling og besøk på stands

kl. 13.35 – Sal 1

Bruk av Åpen BIM API – Hvordan har Viscenario skapt verdi for sine kunder ved å integrere seg med andre komplementære tjenester

Beate Størkson - CEO og eier, Viscenario AS

Les mer om foredraget her.

kl. 13.35 – Sal 2

Tverrfaglige prosesser og samhandlingsplattformens rolle i detaljprosjektet på OSBL

Peder Bogsti - fagansvarlig BIM / seniorrådgiver BIM & VDC, Skanska

Les mer om foredraget her.

kl. 13.55

Mingling og besøk på stands

kl 14.15 – Sal 1

Fra digitale øyer til bedre samarbeid med uavbrutt informasjonsflyt

Frode Kristian Møller Ditlefsen – fagansvarlig for prosjektering, Peab
Kristoffer Fongen - Senior Account Manager, Tribia

kl 14.15 – Sal 2

TBA

kl. 14.35

Mingling og besøk på stands

kl. 14.55 - Sal 1

Hvordan snu en supertanker? Digitalisering av Statsbyggs prosjekter

Steen Sunesen - sjefsarkitekt, Statsbygg

kl. 15.15

Takk for i dag og velkommen tilbake i 2023!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn