Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Lars-Henrik Gundersen

Administrerende direktør i NorSIS

Datasikkerhet på hjemmekontor

Arbeidshverdagen har flyttet seg til hjemmekontoret, og plutselig er det ditt private nettverk og dine private løsninger som skiller virksomhetens verdifulle data fra kriminelle som er ute etter sitt neste offer. Med et par klikk og en nedlasting av et ukjent vedlegg i en e-post, en Facebook-post eller en SMS kan hele din virksomhets IT-system bli lammet og kryptert. Løsepengevirus har seilt opp som en av de virkelig store digitale truslene mot både små og store bedrifter over hele Europa.

Lars-Henrik Gundersen er administrerende direktør i Norsis. Han har jobbet med sikkerhet i 25 år og er utdannet Master i risiko- og kriseledelse fra University of Leicester. Lars-Henrik jobbet i mange år med ledelse av tekniske organisasjoner, og har hatt direktørroller i flere globale konsern. Videre har han hatt sentrale roller i flere store offentlige prosjekter innen informasjonssikkerhet, identitet og risikovurdering. Han har også vært konsulent og rådgiver innen sikkerhet i mange år, og har ledet sikkerhetsprosjekter lokalt i flere deler av verden. Dette ledet ham til å spesialisere seg innen sikkerhetskultur, spesielt ved tjenesteutsetting til lavkostland. Lars-Henrik er spesielt opptatt av den menneskelige faktoren i sikkerhetsarbeidet, og at råd om sikkerhet skal være lette å oppfatte og følge.

Peter Grimmond

Vice President, Technology, Europe, Middle East and Africa in Veritas

Ransomware Resilience in a Multicloud Era

Digital transformation, and especially cloud adoption, has accelerated due to the global pandemic. Needing to support widespread remote work, enterprises are both creating more data and facing a business imperative to move their applications out of their own data centers to the cloud. As this shift accelerates, resiliency planning has not kept pace, creating a resiliency gap. There are numerous reasons, but the key is that while enterprises have found the cloud to be an easy-to-adopt platform, they’ve found it much more difficult to adopt a platform for resiliency.

As Veritas’ VP of Technology for Europe, Middle East and Africa, Peter is responsible for assuring the quality of the pre- and post-sales technical services delivered to customers and partners.

He leads a team of technical specialists – systems engineers, consultants and business critical services specialists – who work throughout the solution lifecycle: driving awareness of Veritas’ capabilities, scoping and implementing solutions based on Veritas’ products and services, and supporting its customers and partners in fully realising the value from their investment. Peter is also responsible for the technical interlock between the EMEA field organisation and product management and engineering teams.

Peter has a BSc in Information Technology from Brunel University.  He lives in South West London with his wife and two children.  His hobbies include running, hill walking and skiing.

Edwin Weijdema

Technologist in Product Strategy at Veeam

Ransomware on the rise: how to manage data at a time of disruption?

Maintaining customer trust is a core priority. With the rise of cyberattacks, any breach can cause significant damage. Add in the immense pressure you are under to ensure governance and compliance; the task can feel overwhelming. The pandemic has effectively become a catalyst for cybersecurity threats to rise to an all time high. Given the shift toward social distancing and remote work conditions for many organisations, cyber security has become a top priority for many organisations. 

Edwin is a , based in the Netherlands, serving as a partner and trusted adviser to EMEA customers. He has over 25 years of experience designing, implementing, and managing datacenter technologies for large companies where the main focus is data. His expertise and advice are sought after on data center technologies, including virtualisation, networking, storage and security solutions. He is a veteran vExpert, Cisco Champion and holds several other certifications. He is also a crew member and blogger at www.vmguru.com

You can follow Edwin on Twitter @Viperian or on LinkedIn

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn