Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til konferansen Digital transformasjon og ledelse

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal 16. oktober 2019

Digital transformasjon og ledelse: Er din virksomhet i rute?


Hovedtrekkene i den nylig publiserte «IT i praksis-rapporten» fra IKT-Norge viser at den digitale transformasjonen blant norske virksomheter går framover, men at utviklingen burde gå raskere for å opprettholde konkurranseevnen. 

Flere andre eksperter går så langt som å hevde at mange norske ledere sover i timen, mangler forståelsen på hva digital transformasjon i realiteten dreier seg om og at deres virksomheter derfor vil være akterutseilt innen kort tid.

En vellykket digital transformasjon er en kontinuerlig reise som innebærer endring av tenkemåte, bedriftskultur, organisasjon, innovasjon, forretningsmodell, allianser/samarbeid og ikke minst handler det om et nærmest manisk kundefokus. Dette er med andre ord kjernen av selve forretningen, og derfor er det ledelsen og styret som må eie og drive denne prosessen.

 
Gjennom å dele erfaringer og suksesshistorier håper vi å gi deg som leder en indikasjon på hvor din virksomhet står per i dag og samtidig gi deg helt konkrete tanker og ideer på hvordan du kan sikre at din bedrift ikke bare skal eksistere om fem år, men dominere det markedet du er i.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn