Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til konferansen Digital transformasjon og ledelse

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal 16. oktober 2019

Digital transformasjon faller, tross av navnet, ikke lenger under IT-avdelingen. Kultur, endringsledelse, innovasjon og nye tankesett er bare noen av stikkordene som er drivkraften bak en vellykket transformasjon. Selve verktøyene er digitale, men vil aldri overskygge en forankret kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. 

Det er ikke bare spillereglene som endres i den digitale transformasjonen, men selve spillet. For å se de mulighetene som finnes inn i fremtiden må man løfte blikket og se på helhetlige prosesser som går på tvers av organisasjonen. En kompromissløs endringsvilje og villighet til å prøve og feile er alle fellesnevnere på det som gjør en transformasjon til noe revolusjonerende.

Det finnes ingen hylleløsning på digital transformasjon, men det finnes verktøy, gode partnere og interne ressurser som hjelper på veien.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn