Hoveddel Side topp

Trygve Christian Moe

EVP Strategy & Business Development, EMBRON Group

Slik digitaliserer du i praksis – drivere, suksessfaktorer og konsekvenser!

Et konkret eksempel på digital produktutvikling og hva godt samarbeid mellom forretning, fagfolk og teknologi kan lede til. Hvilke elementer må på plass for at digitaliseringsprosessen skal gi verdi, og hvordan gjennomføre i praksis? Hvilke grep må teknologileverandørene ta for å «henge med» i utviklingen?

Trygve Christian Moe fra Embron viser hvordan de jobber sammen med forretningsutvikling og teknologileverandører for å realisere et konkret prosjekt med IoT, Product Lifecycle Management, Azure og forretningssystemet RamBase og hvilke muligheter dette åpner for i markedet.

Trygve har i sin karriere hatt en rekke lederroller og styreverv, for å nevne noen: CFO i Herkules Capital,  CFO i Hatteland Display (nå Technology), SVP Corporate Development i Orkla ASA, styremedlem i Optin Bank ASA, Norsk Jernbanedrift AS, og Pronova Biopharma ASA. Han er Siviløkonom og Master of Science i finans fra NHH i Bergen og HEC i Paris.

Embron er en partner innen industriell teknologi og digitalisering for kunder innenfor en rekke industrivertikaler. Hovedfokus er på applikasjoner med høye krav til tilgjengelighet, sikkerhet, driftsmiljø og regulatoriske krav.

Tale Skjølsvik

Professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved Oslo Met

Kritiske suksessfaktorer for en vellykket digital transformasjon

Digital transformasjon handler om mennesker, deres evne til å tenke annerledes og vilje til å tilstedekomme endring – i tillegg til tilgang til ny teknologi. Det er samspillet mellom digital teknologi, forretningsmodell, organisasjons- og insentivstrukturer, kultur, i tillegg til investeringsvilje som betinger at noen organisasjoner lykkes med transformasjon, mens andre feiler. Det å forstå denne helheten opplever mange ledere som ekstremt komplekst og utfordrende.

Tale har en doktorgrad i strategi fra BI, og har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Cap Gemini. Skjølsvik har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.

Hege Støre og Kristine Beitland

Administrerende direktør i Visolit Norway og direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge

Mennesker, roboter og kompetanse: Hva bør Norge gjøre for å sikre sin konkurransekraft? 

To toppledere fra IT-bransjen i samtale om Norges kanskje aller viktigste utfordring fremover: Hvordan kan arbeidstakere rigge seg for å møte et arbeidsliv som endrer seg raskt? Hvilke tiltak kan bedriftene gjøre, og hvilket ansvar har politikerne? Administrerende direktør i Visolit Norway, Hege Støre, og direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge, Kristine Beitland, tar tempen på kompetanseutfordringen!

Kim Næss

Lead Architect Analytics EMEA, Hitachi Vantara

DATA fuels Digital Transformation – Customer success stories from shipping and rail and guidelines on how to succeed with your data

Learn more about how Caterpillar and Stena Line are building new revenue streams and improving their operations and how Virgin Rail / Great Western Rail are buying “Trains as a Service” from Hitachi Rail where 1000´s of sensors and machine learning enable Hitachi to deliver complete train sets on a monthly subscription model based on trains actually operating

Torbjørn Larsen

Chief Transformation Officer i Mestergruppen

Digital Transformasjon – hva kjennetegner de som lykkes?

Mye tyder på at vi står i et teknologisk paradigmeskifte - like kraftfullt som de vi kjenner fra historiebøkene og med minst like store konsekvenser for menneskeliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Dette er fundamentale endringer som ikke materialiserer seg fra et år til et annet, men som over en litt lengre utviklingshorisont redefinerer spillereglene og skaper nye rammebetingelser for livene vi lever og arbeidet vi lever av. I møte med et slikt omstillingstrykk vil noen virksomheter lykkes med å gjenoppfinne seg selv, mens andre vil forsvinne. For transformasjon er vanskelig, skikkelig vanskelig. Det kan hevdes at sannsynligheten er større for å mislykkes enn å lykkes med den type radikal omstilling som mange større virksomheter opplever at de står over for i møte med digitalisering. Ny teknologi åpner for automatisering og effektivisering av verdiskaping på et nivå som for få år siden ikke var mulig å forestille seg. Samtidig legger avansert bruk av data til rette for økt verdiskaping gjennom nye tjenester og større grad av tilpasning til situasjon og målgruppe basert på dyp innsikt.

Hva kjennetegner virksomheter som lykkes med digital transformasjon? Hvilket fokus jobber de ut i fra? Hvordan mobiliserer de organisasjonen og de ansatte til å gjøre noe de aldri har gjort før? Hvilke krav stiller dette til endring av kultur og lederskap? Og hvordan ser teknologiagendaen ut i slike virksomheter? Dette er spørsmål jeg vil reflektere rundt i mitt innlegg, med bakgrunn i erfaringer og eksempler fra flere store utviklingsprosesser i offentlig og privat sektor.

Torbjørn Larsen jobber i dag som Chief Transformation Officer i Mestergruppen, en ledende aktør innen bolig og byggevare i Norden, hvor han er en sentral pådriver for digitalisering og omstilling i bygg- og anleggsnæringen. Som tidligere IT direktør i NAV (2015-18) er han også en kjent stemme i ordskiftet om digitalisering og omstilling i offentlig sektor. Han har også toppledererfaring fra teknologibedrifter som bl.a. Cisco og TANDBERG Telecom og er utdannet siv.ing. fra NTH (1990), med en tilleggsutdanning i Teknologiledelse fra NTNU/MIT (2004).

Trond Kathenes

CIO, Grieg Seafood ASA

En lakseoppdretters digitale reise

Trond Kathenes har jobbet med strategiutvikling og ledelse i grensesnittet forretning og IT i over 20 år. Erfaring fra «begge sider av bordet»; som leverandør av programvare og rådgivning og operasjonelle IKT tjenester i selskaper som IBM, Capgemini, Ergo Group og på kunde siden i lederstillinger innen IT operasjon, endringsledelse og digitalisering. Kathenes leder avdeling for Digitalisering i Grieg Seafood ASA med globalt ansvar for optimalisering av forretningsprosesser, data analyse og rapportering, prosjekt og endringsledelse samt IT drift og operasjon. 

Vår reise så langt, erfaringer, utfordringer og muligheter i digitaliseringsprosesser av en bransje som har tradisjonelt liten fokus på IT, datakvalitet og digitale støttesystemer.

Hvordan skape engasjement og involvering blant medarbeidere med svært varierende digital forståelse og motivasjon for endring.

Paneldebatt

Hvordan skal ditt selskap lykkes med innovasjon?

I dette segmentet vil noen av Norges mest innovative ledere fortelle om suksesser og mindre vellykket historier i forhold til innovasjon. Hvordan legger man til rette for vellykket innovasjon? Hvor viktig er tilnærming og kultur i styret, ledelsen og blant eierne for å lykkes? Hvilke organisatoriske grep er nødvendige? Dette er blant de problemstillingene som vil bli diskutert i denne paneldebatten.   

Moderator for paneldebatten er Truls Berg, Founder & Leader, Open Innovation Lab of Norway.

Gjester:
Frank Håland, CEO i Agder Energi
Arne Mjøs, CEO i Itera
Alexander Haneng, Chief Innovation Officer i Posten

Truls Berg

Founder & Leader, Open Innovation Lab of Norway

Moderator i paneldebatten: "Hvordan skal ditt selskap lykkes med innovasjon?"

Truls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder og er fast kronikør i Computerworld. Truls Berg
Han sitter bl.a. i styret for nettverket First Tuesday, er leder av Open Innovation Lab of Norway. Han er også styreleder i NorBAN (Business Angel Network i Norge), og er i tillegg medlem i Dataforeningens Rosingkomite og tidligere leder for IT-politisk råd.

Se mer informasjon om paneldebatten over.

Alexander Haneng

Chief Innovation Officer i Posten og Bring

Gjest i paneldebatten: "Hvordan skal ditt selskap lykkes med innovasjon?"

Alexander Haneng er ekspert på innovasjon, digital strategi og netthandel, og jobber som Direktør for Digital Innovasjon i Posten og Bring. Han er en populær foredragsholder innen temaer som innovasjon og digital ledelse. Bak seg har han 10 års erfaring fra oppstartselskaper, og 10 år fra konsulentbransjen. Grunnlegger av nettverkstreffet DigitalBar.

Se mer informasjon om paneldebatten over.

Rune Hogga

CEO Agder Energi Fleksibilitet / Nodes tech

Gjest i paneldebatten: "Hvordan skal ditt selskap lykkes med innovasjon?"

 

Se mer informasjon om paneldebatten over.

Arne Mjøs

Administrerende direktør, Itera

Gjest i paneldebatten: "Hvordan skal ditt selskap lykkes med innovasjon?"

Arne Mjøs er konsernsjef, grunnlegger og største aksjonær i Itera, som han startet i 1995. Itera er et børsnotert, nordisk konsulentselskap med 500 ansatte i fem land som tilbyr et komplett tjenestespekter innen digitalisering. Itera er tuftet på tverrfaglighet og innovasjon, og har de siste tre årene blitt kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter, uansett bransje. Arne Mjøs’ ledelsesfilosofi er å ha en flat, dynamisk organisasjon der autonome, tverrfaglige team har stor beslutningsmyndighet og handlekraft. Dette gjør at han som konsernsjef kan bruke mesteparten av tiden sin på strategiske kunder og samarbeidspartnere, og han har derfor solid innsikt i trender, teknologier og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer.

Se mer informasjon om paneldebatten over.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn