Hoveddel Side topp

Trygve Christian Moe

EVP Strategy & Business Development, EMBRON Group

Slik digitaliserer du i praksis – drivere, suksessfaktorer og konsekvenser!

Et konkret eksempel på digital produktutvikling og hva godt samarbeid mellom forretning, fagfolk og teknologi kan lede til. Hvilke elementer må på plass for at digitaliseringsprosessen skal gi verdi, og hvordan gjennomføre i praksis? Hvilke grep må teknologileverandørene ta for å «henge med» i utviklingen?

Trygve Christian Moe fra Embron viser hvordan de jobber sammen med forretningsutvikling og teknologileverandører for å realisere et konkret prosjekt med IoT, Product Lifecycle Management, Azure og forretningssystemet RamBase og hvilke muligheter dette åpner for i markedet.

Trygve har i sin karriere hatt en rekke lederroller og styreverv, for å nevne noen: CFO i Herkules Capital,  CFO i Hatteland Display (nå Technology), SVP Corporate Development i Orkla ASA, styremedlem i Optin Bank ASA, Norsk Jernbanedrift AS, og Pronova Biopharma ASA. Han er Siviløkonom og Master of Science i finans fra NHH i Bergen og HEC i Paris.

Embron er en partner innen industriell teknologi og digitalisering for kunder innenfor en rekke industrivertikaler. Hovedfokus er på applikasjoner med høye krav til tilgjengelighet, sikkerhet, driftsmiljø og regulatoriske krav.

Tale Skjølsvik

Professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved Oslo Met

Organisasjonens evne til å være klare til endring

Digital transformasjon handler om mennesker, deres evne til å tenke annerledes og vilje til å tilstedekomme endring – i tillegg til tilgang til ny teknologi. Det er samspillet mellom digital teknologi, forretningsmodell, organisasjons- og insentivstrukturer, kultur, i tillegg til investeringsvilje som betinger at noen organisasjoner lykkes med transformasjon, mens andre feiler. Det å forstå denne helheten opplever mange ledere som ekstremt komplekst og utfordrende.

Tale har en doktorgrad i strategi fra BI, og har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Cap Gemini. Skjølsvik har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.

Hege Støre og Lene Diesen

Administrerende direktør i Visolit Norway og viseadministrerende direktør i Microsoft Norge

Mennesker, roboter og kompetanse: Hva bør Norge gjøre for å sikre sin konkurransekraft?

To toppledere fra IT-bransjen i samtale om Norges kanskje aller viktigste utfordring fremover: Hvordan kan arbeidstakere rigge seg for å møte et arbeidsliv som endrer seg raskt? Hvilke tiltak kan bedriftene gjøre, og hvilket ansvar har politikerne? Administrerende direktør i Visolit Norway, Hege Støre, og viseadministrerende direktør i Microsoft Norge, Lene Diesen, tar tempen på kompetanseutfordringen!

Kim Næss

Lead Architect Analytics EMEA, Hitachi Vantara

Digital transformasjon innen tog og shipping; komplisert, men lærerikt

Hvordan leverer Hitachi «Trains as a service» ved hjelp av tusenvis av sensorer, datafangst og maskinlæring fra mange hundre togsett for å øke tilgjengelighet og punktlighet. Caterpillar Marines sensordata samles inn og ved hjelp av maskinlæring leverer de preventivt vedlikehold med store besparelser på skip rundt om i verden og finner nye forretningsmodeller i tillegg. Digital transformasjon skjer i alle bransjer og hva er viktig å ta med seg av læring for å legge grunnlaget for å lykkes i din bransje.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn