Hoveddel Side topp

Computerworld ønsker velkommen til Healthworld - 14. september

Computerworld arrangerer for syvende gang årets begivenhet for helse- og IT-strateger på Radisson Blu Plaza Hotel 14. september. 

På årets arrangement vil vi ha fokus på hvordan bedre informasjonsflyt fører til bedre ressursbruk. Riktig informasjon handler om alt fra riktig medisinbruk til den postmoderne elektroniske pasientjournalen – og til et helsevesen med pasienten i sentrum. 

Digitalt utstyr og IT-løsninger brukes i hele behandlingsforløpet, noe som genererer enorme mengder data.  Oppdatert og relevant klinisk informasjon er livsviktig, og den må være tilgjengelig. Er vi der vi skal være? - På Healthworld 2016 vil du blant andre møte tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen som vil gi sine betrakninger på nettopp informasjonsflyten i det norske helsevesenet - fra utsiden.

Healthworld er et heldagsseminar med kveldsprogram og er møteplassen for alle som er interessert i digitaliseringen av helse-vesenet og strategisk helse-IT i Norge. Healthworld bringer sammen helsesektoren, IT-bransjen og politikerne/myndighetene. Programmet er sammensatt av en programkomité.é.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn