Hoveddel Side topp

Torill Eidsheim

Stortingsrepresentant, Høyre

"Politiske ITS-ambisjoner"

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen og opptatt av intelligente transportsystemer. I dette foredraget vil hun snakke om de politiske ambisjonene og være tilgjengelig for en dialog med deltakerne på ITS Forum.

Endre Sundsdal

Leder IKT, Kommersiell enhet, NSB

"NSB digitaliserer"

NSB er på en digital endringsreise for å levere bedre tjenester til våre kunder og effektivisere interne prosesser. Vi har kontinuerlig utvikling av våre salgsløsninger. Vi tilbyr underholdningstjenester til de reisende, og benytter ny teknologi for å formidle vårt bidrag til bærekraftig og miljøvennlig transport. Snart sparer vi 12 millioner kroner i året på å utstyre de ansatte i toget med nettbrett.

Endre Angelvik og Karianne Ormseth

IT-sjef, Ruter

"Fornøyde kunder gir økte markedsandeler for kollektivtransporten"

Med målsetning om å ta økningen i persontransport sammen med sykkel og gange, må kollektivtransport være et attraktivt alternativ for kundene.  Gjennom aktiv bruk av ITS løsninger i den daglig produksjonen av kollektivtransport opplever de reisende at det går raskere og at samtrafikk fungerer bedre og er mer pålitelig. Det jobbes også med nye tjenester som skal både styrke samtrafikk ytterligere, bedre overgangsinformasjon, og som kan levere jevnere frekvens på avganger på ruter med høy frekvens.

Jacob Trondsen

Sjefingeniør Statens vegvesen, Vegdirektoratet

"ITS for attraktiv kollektivtrafikk!"

Det skal bli mer attraktivt og enklere å velge kollektivtransport. Rutedata, sanntidsdata og elektronisk billettering danner grunnlag for utvikling av tjenester der de reisende enkelt kan planlegge, bestille og betale for reisen.

Reiseplanleggeren skal gjøre at de reisende sparer tid og reduserer antall løsninger de må forholde seg til, ved å være komplett, integrere billettering og ha markedets beste brukergrensesnitt.

Kjersti Leiren Boag

Seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet

"Datex II – grenseløs trafikkinformasjon"

Datex er en europeisk standard for overføring av trafikkinformasjon mellom vegmyndigheter og tjenesteleverandører av trafikkinformasjon. Datex er omtalt i forbindelse med EUs ITS Direktiv og er en viktig grunnpilar for at man skal kunne få til språkuavhengige harmoniserte tjenester til trafikantene på tvers av landegrenser i Europa. DATEX er tatt i bruk av vegmyndighetene i mange europeiske lang og fra 9. mai i år har også Statens vegvesen tilbudt sanntids værdata,  reisetider, kamerabilder og vegmeldinger via DATEX II.

Tor Rune Skoglund

CEO i FourC AS

“Nye løsninger for billettering i offentlig transport”

Billettering innenfor offentlig transport i Norge har på få år gått fra kontanter til et relativt nasjonalt standardisert system basert på closed-loop Mifare-teknologi. I tillegg er det innført QR og SMS-billettering i enkelte fylker. Implementeringen av løsningene, både i kjøretøyene, sentralsystemer og grensesnitt ut mot kundene er likevel ganske lukkede og gammeldagse, og teknologivalgene medfører flere utfordringer som er kostbare å rette og motvirke. Hvordan stemmer dette med trender internasjonalt - stikkord er NFC, Contactless EMV, Apple Pay, iBeacon, BIBO osv? Er norske, “oppleste og vedtatte” veivalg feil på lang sikt? Bør man allerede nå begynner å forberede seg på åpnere systemer også når det gjelder selve basisteknologiene for billettering og andre løsninger for offentlig transport?

Tomas Myrbostad

Partner, Simonsen Vogt Wiig

ITS, Big Data og personvern"

Innsamling og analyse av atferdsdata gir store muligheter for effektivisering og utvikling av nye brukervennlige tjenester. Samtidig reiser den nye bruken av data ofte personvernbekymringer. Sikring av personvernet er avgjørende for brukernes tillit til slike tjenester. Dette foredraget gir deg en oversikt over de viktigste kravene du må kjenne til, og hvordan du best kan utnytte Big Data innenfor ITS uten å komme på kant med personvernreglene.

Tomas Myrbostad er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og media, som er et av landets ledende miljøer innenfor personvern og teknologi. Myrbostad og hans team bistår en rekke store klienter både i offentlig og privat sektor med etterlevelse av personvernregelverket og bruk av dataanalyser og Big Data-teknologi.

Kristin Ystmark Bjerkan

forsker ved Sintef

"Fra teknologi til virkelighet"

Kristin Ystmark Bjerkan er forsker på avdeling for Transportforskning ved Sintef. Hun er statsviter som bakgrunn og vil i dette foredraget snakke om hvorfor mange gode løsninger ikke tas i bruk og hvordan man best setter teknologi ut i livet. 

Anders Kofod-Petersen

seniorforsker ved Telenor Forskning og professor ved IDI, NTNU.

"Intelligente transportsystemer, i morgen og senere"

Anders Kofod-Petersen er seniorforsker ved Telenor Research og professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hans hovedinteresser er innenfor bruk av kunstig intelligens for å løse kompliserte problemer i den virkelige verden, spesielt innenfor telecom, trafikk og robotikk. Som en del av arbeidet med intelligente løsninger leder han også Gemini senteret for anvendt kunstig intelligens og den Norske forening for kunstig intelligens.

Gunnar Johansson

Transport Industry Leader, IBM Public Sector, Nordic

"Kan Big data og Analytics skape merverdi og sette Norge på ITS verdenskart?"

Gunnar vil snakke om hvordan ny teknologi med full kraft nå endrer forholdene for alle, og hvordan vi i Norge kan bruke dette til å både gjøre vårt transportsystem mer effektivt, skape nye forretningsmuligheter for norske bedrifter, men også bli et utstillingsvindu for andre land. I Norge har vi alle de utfordringer og muligheter som trengs  til å lykkes.

Gunnar Johansson is an economist and has been a professional counsellor for 30 years. His background as founder and CEO of the Nordic transportation analysis firm Transek AB, Management Consultant at PricewaterhouseCoopers Consulting and Business Development at IBM have given him an overview and in-depth expertise in innovation and in the Public Sector, with a particular focus on policy and smart solutions  for the transport sector. In 2009, Gunnar received the IBM Corporate Recognition for his contribution to the congestion tax project in Stockholm which was considered one of the 100 most innovative projects in IBM's 100-year history. Gunnar is currently in charge of IBM's activities in the transport sector in the Nordic countries and is a frequently used as a key note speaker. 

Jan-Olaf Willums

Styreleder, Move About

I alle verdensdeler flytter folk til byene, som får transport utfordringer ikke engang dagens teknologi vil klare mestre. Det trengs nye, radikale løsningsmodeller, som bygger på trender rundt «the shared economy». Det vil fremtvinge nye forretnings- og partnerskapsmodeller innen transportsektoren. IT og smartphone utviklingen vil spille en sterkt voksende rolle. Det norske selskapet Move About har i over fem år vært med i internasjonale prosjekter som ønsker å utvikle slike nye modeller for en Multi-Modal Mobility-On-Demand løsning . Den politiske satsing på elbilen i Norge gjør at verden ser til Norge for nye integrerte løsninger. Det gir store muligheter for norsk ITS sektor.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn