Hoveddel Side topp

Computerworld ønsker velkommen til ITS - Forum - 4. desember

Konseptet ITS-Forum er en satsing på en vertikal fordi vi vil skreddersy et program for it- og forretningsstrategier i en bransje med spesielle behov og krav for informasjonsteknologi.

ITS-Forum vil være en møteplass for alle som jobber med prosesser, utvikling, teknologi og it-beslutninger, samt alle som har strategisk interesse av å utveksle tanker rundt teknologi i bil, vei, bane og

transportindustrien. Vi setter fokus på fremtidige og eksisterende it-løsninger i bil og transport-sektoren.

Siste nyheter

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn