Hoveddel Side topp

Foredragsholdere vil bli lagt ut fortløpende

Reynir Johannesson

statssekretær i Samferdselsdepartementet

Droner og autonome kjøretøy

Arbeidet med å legge til rette for autonome biler og skip er i full gang i regjeringen. I dette foredraget får du regjeringens tanker rundt paradigmeskiftet vi står overfor i transportsektoren og statssekretæren i Samferdselsdepartementet kommer inn på temaer som nasjonal reiseplanlegger, autonome kjøretøy i kollektivtrafikken og droner til overvåking av infrastrukturen.

Jon Kåre Stene

operasjonssjef i Kolonial.no

Droner på høstmenyen

Kolonial.no leverer matvarer på døren. I dette foredraget får du et innblikk i hvordan de ser for seg leveringer fremover, for eksempel en varebil uten hverken sjåfør eller ratt. Ekspresslevering ved hjelp av droner står også på høstmenyen til Norges største matbutikk på nett. 

Endre Angelvik

Direktør Transport, fleksibel frekvens, Ruter As

Fremtidens grønne mobilitet – kan kundene hjelpe oss på reisen?

Gjennom kundeorientering og tydelig vekt på kundenes behov har Ruter lykkes med å levere tjenester som kundene vil ha. Endre Angelvik er ansvarlig for det nyopprettede området «Transport, fleksibel frekvens» i Ruter. Han vil dele sine perspektiver på fremtidens transportløsninger, hvordan teknologi påvirker oss og fremtidens mobilitet.

Endre Angelvik (48), Direktør Transport, fleksibel frekvens i Ruter As. Endre er utdannet sivilingeniør fra NTNU og begynte i Ruter som IT sjef i desember 2013. Han har hatt ulike IT-stillinger i blant annet Storebrand, DNV GL, og Mogul. Endre er teknologioptimist og har vært både gründer og jobbet med forskning og utvikling.

Prof. Dr. Michael J Capone

Principal Analyst, IoT, Capgemini

Micro-Services. The Future-Safe Framework for IoT

The data generated by IoT-enabled machines, vehicles and devices can provide companies insights into user behavior that they can use to create a personal connection with their customers. Companies are, therefore, scrambling to implement IoT systems in order to generate, capture, protect, and analyze this valuable data. But the insights created are only valuable when they trigger consequent decisions and timely actions. There are many potential users of IoT data such as marketing, sales, field service, product development, customer support, operations, and supply chain not to mention external users like vendors and partners. Each user group needs to be able to access and select different data and apply different logic and analytic approaches to perform specific tasks. Furthermore, each group can have unique usability requirements. As companies become more IoT mature and start to plan for “data actionability,” the disadvantages of a homogenous IoT stack or departmental systems become obvious. The best option from a data quality, user acceptance, and ROI perspective is a micro-services IoT platform.

Prof. Dr. Michael J Capone has 20 years experience in CRM as a business analyst, project manager, author and professor.  As Program Manager for Customer Lifecycle Communications for the world´s largest loyalty marketing firm, Aimia, Capone was an early adopter and pioneer of IoT, which he used to monitor user behavior in the automotive, entertainment, and consumer electronics sectors. He earned his PhD in Consumer Behavior and was Professor of CRM at SDSU, USD, and UCSD 2005-2011, and guest Professor at HSBA, UH, PPU, and ESC from 2011-2016. His book “Tracks: A Blueprint for Customer Development” set the benchmark for customer-centric business process design. Capone is Guest Professor at Birzeit University and Fellow at the University of Hamburg where he uses IoT to research “Early Indicators of Customer Dissatisfaction.” Capone´s research in IoT and behavior was recognized by Transfer Werbeforschung & Praxis as one of the 20 most important contributions to CRM in the past 30 years. Capone is a Principal Analyst at Capgemini, where he manages the IoT portfolio.

Helge Jensen

sjefingeniør, Bymiljøetatens innovasjons- og teknologiavdeling

ITS i Bytrafikken

Helge Jensen er udannet siv ing og jobber som sjefingeniør i Bymiljøetatens Innovasjons- og teknologiavdeling. Han er tidligere trafikkdirektør i samme etat, og har også arbeidet som fagsjef i ITS Norge fra starten i 2004 og i perioden frem til 2010. Helge holder på vegne av Oslo kommune i ulike EU prosjekter innenfor mobilitet, elbilsatsingen  og bylogistikk. ITS er tema i Oslo kommune, og har en forsterket posisjon i kraft av utfordringene som ligger i Klima- og energistrategien, befolkningsvekst.

Mer informasjon kommer

Torgeir Vaa

ITS-seksjonen i Vegdirektoratet

Trygt fram med smarte vinterveger

Ola Holm

direktør for digital transformasjon, Sopra Steria

Digitalisering av Transportsektoren – En tverretatlig oppgave

Digitalisering av transportsektoren er helt nødvendig om Norge og spesielt Oslo skal nå de høye klimamålene man har satt seg. Men har transportsektoren og industrien de nødvendige virkemidlene for å nå målet i fellesskap? Hvordan legger NTP retning og premisser for utviklingen og prioriteringene? Foredraget belyser mulige virkemidler som må tas i bruk for å få fart på digitalisering av transportsektoren med konkrete eksempler fra Singapore for å vise hva som er mulig å få til når satsing på ITS er målrettet.

Ola er direktør for digital transformasjon i Sopra Steria. Han har 20 års erfaring innen strategiutvikling, teknologidrevet endringsledelse og risikostyring. Til daglig arbeider han med digitalisering av Sopra Steria gruppen og støtter kundene i deres digitale transformasjon.

Sverre Kjenne

direktør for Signal og Tele, Jernbaneverket

Digitalisering av jernbanen

Sverre Kjenne, som er direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket (direktør for Digitalisering og teknologi i Bane NOR SF etter nyttår) vil i dette foredraget snakke om digitaliseringen av den norske jernbanen og den pågående jernbanereformen.

Trond Langemyr

seniorrådgiver i Kystverket 

Autonome skip langs norskekysten 

Interessen for autonome skip er sterkt økende og både industri og forskning sier at dette kan bli den neste revolusjonen innen sjøfart. Trond Langemyr vil i foredraget snakke om hvordan Kystverket og andre vil arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området helt eller delvis ubemannede fartøy. Det vil bli orientert om noen av utfordringene som det må jobbes videre med, men også nye spennende konsepter/løsninger som kan effektivisere skipsfarten. Sistnevnte vil være miljøvennlig løsninger som både avlaster veinettet og samtidig bidra til å oppnå målet om en større godsoverføring fra vei til sjø.

Trond Langemyr er seniorrådgiver Kystverket. Han jobber ved Sjøsikkerhetsavdelingen der han leder prosjekter, analyser og utredninger innen det nautiske fagområdet. I tillegg representerer han Norge og Kystverket i ulike nasjonale og internasjonale fora der risiko og sjøsikkerhet er tema. Trond Langemyr er også styremedlem i Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS).

Stian Andre Holst

Norges-sjef, EasyPark

Digitalisering av parkering – Hvilke fordeler skal det gi?

EasyPark er en mobiltjeneste for motorister som ønsker å forenkle parkeringshverdagen. I dette foredraget får du et innblikk i hvordan selskapet ser for seg å gjøre det urbane livet enklere gjennom digitalisering av parkering som en del av smarte byer. Norges-sjef Stian Andre Holst i EasyPark vil at menneskene byene skal bruke tiden til å hygge seg og få gjort unna gjøremål fremfor å lete etter parkering. 

Jon Christian Hillestad

VP Chief Technology Officer

IoT: Fra Buzz til Business

Jon Christian Hillestad (født 1974) er oppvokst i Oslo og har jobbet i Telia-systemet siden 2007, både som direktør for prosjekt- og produkt i NetCom, direktør for teknologi i TeliaSonera Group og i sin nåværende posisjon som teknisk direktør i Telia Norge. Tidligere har Hillestad jobbet som partner i Terramar, prosjektleder i Telenor og Nokia og som retail manager i Microsoft. Hillestad er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn