Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til ITS Forum 1. desember

Fremtidens transportløsninger er en heldagskonferanse om ulike digitale løsninger for transport og logistikk, vei, bane, bilbransjen. Intelligente transportsystemer (ITS) handler om effektiv flyt av personer og varer i hele samfunnet, med spesiell fokus på byene. IT og digitalisering er et svært viktig verktøy for å nå mål med lavere utslipp av klimagasser, mer effektiv transport av varer og personer, færre skader i trafikken, samt smartere og triveligere byer. På årets konferanse vil du høre om digitaliseringen av kollektivtrafikken, smartere veier, selvkjørende biler og båter, droner i transport og ikke minst et innblikk i driverne for digitaliseringen i transportsektoren.  

Computerworlds konferanse Fremtidens transportløsninger er en møteplass for alle som jobber med prosesser, utvikling, teknologi og IT- beslutninger, samt alle som har strategisk interesse av å utveksle tanker rundt teknologi i bil, vei, bane og transportindustrien.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn