Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Kari Laumann

Prosjektleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse

Å leke med data i sandkassen: Hvordan få til kunstig intelligens OG godt personvern?

Hva betyr egentlig ansvarlig kunstig intelligens? Hvordan kan norske virksomheter lykkes med å få det til i praksis? Dette er noen av spørsmålene de fire KI-prosjekter skal finne svar på i samarbeid med Datatilsynet. Regelverket setter krav, men mange norske virksomheter syns det er vanskelig å vite hvordan forklarbarhet eller dataminimering skal oversettes fra jus til praksis. I Datatilsynets regulatoriske sandkasse utforsker et knippe virksomheter gråsoner med mål om å skape innovative KI-løsninger med personvern i toppklasse. 

I tillegg til å lede den regulatoriske sandkassen er Kari seksjonsleder for utredning og analyse i Datatilsynet. I 2018 ledet hun arbeidet med Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern, og har blant annet hatt ansvaret for strategiutvikling og personvernombudsprogrammet. Kari har tidligere arbeidet i Teknologirådet som gir råd til regjeringen og Stortinget om muligheter og samfunnskonsekvenser av ny teknologi. Hun har også jobbet med personvern i Telenor Group sine asiatiske virksomheter basert i Bangkok.

Josephine Honoré

Kunnskapsingeniør i Computas

Kunstig intelligens i praksis - 3 skritt som leder oss på rett vei

Verden er midt i en digital transformasjon. Mer data, sterkere algoritmer og billigere datakraft. Dette muliggjør en enorm produktivitet i forretningsprosessene og nye ekstreme kundeopplevelser. Men hvordan kan vi lykkes med kunstig intelligens i praksis - der både etikk og verdiskapning ivaretas? I dette innlegget gir vi deg tre steg til en vellykket KI-reise.

Josephine har en master i Software Development og jobber som kunnskapsingeniør i Computas. Hun har skrevet masteroppgave innen fair anbefalingssystemer og interesserer seg særlig for temaer innenfor rettferdig, ansvarlig og forklarbar maskinlæring.

Kim Knudsen og Alexey Chistyakov

Salgssjef og Senior Sales Engineer i UiPath Norge

Kunstig intelligens – digitalisering og automasjon – hvordan henger dette sammen?

Begrepet kunstig intelligens er for mange et lite konkret begrep. Det sammen gjelder digitalisering. På toppen av dette har nå mange startet med RPA, Robotics Process Automation og automasjon. Vi skal se på hvordan alt dette henger sammen og hvorfor RPA og automasjon ofte er en nødvendig fellesnevner for fornuftige use caser som skaper forretningsverdi.
Vi skal også se på et par kunde caser hvor man nettopp har tatt i bruk kombinasjonene kunstig intelligens og RPA.

Kim har nærmere 25 års erfaring fra amerikanske teknologibedrifter som HP, Veritas Software, Symantec, CA Technologies og for tiden UiPath. I løpet av karrieren har Kim hatt mange forskjellige roller innen salg og markedsføring. Han har også blitt ofte brukt som foredragsholder og vert for forskjellige seminarer og har også publisert flere artikler som dekker alt fra rent tekniske fokuserte artikler, til artikler som tar for seg om implikasjonen av EUs GDPR i teknologilandskapet. Kim er nå fokusert på hvordan RPA kan bidra til å øke forretningsresultatet og skape konkurransefortrinn for kunder i det norske markedet.

Alexey jobber som Senior Sales Engineer i UiPath Norge og støtter oppunder alle kunde- og partneraktivitetene i hele Norden. Han har mer enn 15 års erfaring fra tekniske roller i nordiske og internasjonale selskaper som TeleComputing (Visolit), EMC og Dell Technologies. Alexey er en erfaren foredragsholder med lidenskap for endring og digital transformasjon ved hjelp av intelligent automasjon.

Lene Diesen

Administrerende direktør i Semine

Hvilke fordeler kan kunstig intelligens gi i økonomifunksjonen?

Det dreier seg ikke lenger om hva kunstig intelligens er, eller de generelle mulighetene det gir. Vi må fokusere mer på hva kunstig intelligens betyr for spesifikke områder i organisasjonen, hvordan konkret ta det i bruk, og hva du bør tenke på ved implementering. Vi tar for oss hvordan kunstig intelligens kan benyttes i økonomifunksjonen og hvilke fordeler det gir, samt hvordan du skal går frem for å sikre full transparens, høy kvalitet og godt personvern i implementeringsprosessen.

Lene Diesen er administrerende direktør i Semine. Med bakgrunn fra blant annet Software Innovation, Tieto og Microsoft har hun bred bransjeerfaring, fra et teknisk operativt nivå til strategisk toppledelse, nasjonalt og internasjonalt. Lene brenner for hvordan teknologi i møte med mennesker kan legge til rette for operativ, strategisk og menneskelig vekst.

Lars Strand

Seniorrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Sikker KI i en usikker tid

Med fremveksten av KI, må vi også stille oss spørsmålet om hvordan vi kan få til sikker KI. Hvilke trusler, sårbarheter og muligheter ser NSM ved bruk av KI? Hva bør virksomheter tenke på for å etablere en forsvarlig sikret KI? Trusselaktørene vil ta i bruk KI i sine angrepskampanjer og hvordan skal vi beskytte oss mot det? Noen sikkerhets-problemstillinger er gamle, og noen er nye – vi snakker oss igjennom noen av de.

Anders Bryhni

Forretningsutvikler i SINTEF

Hvordan bli konkurransedyktig i Norge med data og kunstig intelligens?

Vi omgis daglig av et digitalt økosystem, hvor data og kunstig intelligens hjelper oss å både med å finne veien på steder vi ikke er kjent, til å sette opp handleliste ved å snakke til en smarthøytaler eller til å velge film på en strømmetjeneste. Men er det alltid like lett å finne de gode anvendelsene av kunstig intelligens i jobbhverdagen? Og om du finner de gode anvendelsene, hvor lett er det å implementere løsningene på en god måte? Gjennom aktivitetene i AI@SINTEF utforsker vi daglig ideer og finner løsninger sammen med næringsliv og offentlige aktører, her deler vi noen av våre erfaringer og refleksjoner.

 Anders Bryhni har bakgrunn som sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTNU med fokus på robotikk og prosesskontroll. Gjennom 15 år har han jobbet i grenselandet mellom forretning og teknologi i et bredt utvalg av industrier i Norge og globalt, inkludert shipping og marine, olje og gass, energi og logistikk. I 2020 bidro Anders i sektretariatet til "Ekspertgruppen for datadeling i Næringslivet" som ble oppnevnt av KMD. Anders leder SINTEFs strategiske initiativ innen digitalisering og markedsaktivitetene knyttet til data og kunstig intelligens.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn