Hoveddel Side topp

CIO Forum OT Security 13. juni

Formiddagsseminar på Epicenter Oslo

Sikkerhet er en av de største utfordringene for industri 4.0 og digitalisering av produksjons- og prosessanlegg. For å lykkes i et stadig mer digitalt konkurransemarked, må gammel og ny operasjonell teknologi (OT) integreres med øvrig it. Dette må gjøres sikkert, uten å eksponere nye angrepsflater eller sårbarheter, når to svært forskjellige verdener skal smeltes sammen. Vi ser på både trusselbildet og framgangsmåter for å lykkes.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn