Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende

Risk DOWN, Security UP!

Lars Eidsten – Manager System Engineering, Fortinet Norge

Gjennom praktiske eksempler og design snakker Lars om best praksis for implementasjon av sikkerhet i OT systemer. Fokus skal alltid være at risiko skal ned, dette gjelder også ved implementasjon av ethernet baserte sikkerhetsløsninger.

Lars har arbeidet med pakkeanalyse og datasikkerhet i snart 20 år. Hans interesse for nettverk og sikkerhet tok av i 14-årsalderen med oppsett av dynamisk routing på noen switcher fra Ebay. I dag arbeider Lars som leder for det tekniske teamet til Fortinet i Norge, og som foredragsholder er et av hans viktigste mål å dele verdifull informasjon og gode råd med publikum.

Raising digitalization puts OT environments under pressure

Lars Thorén – Technical Engineer, TXOne Networks

I denna session visar Lars från TXOne Networks säkerhetslösningar utvecklade från grunden för ICS/OT miljöer, hur man smidigt implementerar dessa säkerhetskontroller i olika delar av processmiljön utan att störa driften och samtidigt få en ökad visibilitet av de system man har i sin miljö.

Når cyberangrep blir livsfarlige

Trond Solberg – CEO, Defendable

Bli med når Trond konstruerer et realistisk OT-angrep i løpet av 15 minutter – og viser hvordan slike angrep kan forbli uoppdaget over lang tid, samtidig som det kan få enorme konsekvenser. Med et konkret eksempel viser han hvor avgjørende det er å sikre OT-systemer før noe skjer.

Making sense of operational technology attacks: The past, present and future

Bjørn Rasmussen – CTO, Orange Cyberdefense

Reading reports about cyberattacks affecting operational technology, we can get the impression most attacks are both targeted and sophisticated. Is this really the case?

Answering that would require creating an OT cyberattack typology and use it to analyse all historical attacks. That’s what we’ve done in our latest research, and this talk will present some findings. We conclude with an example of how we think OT cyberattacks may evolve in the future.

Bjørn er CTO i Orange Cyberdefense Norge. Han er GIAC sertifisert innen cyber trusseletterretning, og har en over tiårig lang bakgrunn fra norsk politi og forsvar. Som politioverbetjent ved Kripos sitt Nasjonale Cyberkrimsenter (NC3) ledet han etterforskning av flere cyberangrep mot norsk offentlig og privat sektor frem til 2021.

Bjørn har tjenestegjort som ingeniør i Forsvarets styrkebidrag til internasjonale NATO operasjoner i Kosovo og Afghanistan.

Han har en mastergrad i etterforskning med fokus på cyberkriminalitet og åpen kildeetterretning (OSINT) fra Politihøgskolen i Oslo.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn