Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende.

Martin Jonassen

Grunnlegger av Martin Jonassen AS og HR-guide

Automatisere HR-prosesser – Beste praksis

HR-systemer og Automatisering er i vinden som aldri før. Vi ser på de tre fagområdene innen HR: Personal, Lønn og Strategisk HR og hvor vi starter på hvert område, hvilke quick-wins kan du oppnå raskt og hvor er de store gevinstene?

Hvilke prosesser kan automatiseres, og hva er tilgjengelig av HR-systemer i dag, og ikke bare på reklamebrosjyrene til leverandørene?

Martin Jonassen og hans selskap Martin Jonassen AS er Norges ledende systemuavhengig rådgiver innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget. Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr de rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften.

Tove Pettersen

HR direktør, Widerøe

Har koronasituasjonen endret HR-arbeidet?

Som flere andre selskaper hadde også Widerøe startet jobben med å digitalisere HR arbeidet – så kom korona krisen. Widerøe er en organisasjon med ca. 4000 ansatte fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør – da koronakrisen inntraff var selskapet et av de første som ble truffet av pandemien da hele inntektsgrunnlaget forsvant over natten og store deler av organisasjonen ble permittert.

Tove Pettersen har vært ansatt som HR-direktør i Widerøe siden 2019. Hun kom fra stillingen som Senior Vice President Sales & Marketing og Site Manager Bodø i Rapp Marine Group (senere MacGregor). Pettersen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen maritim sektor, der hun har jobbet med organisasjons- og forretningsutvikling. Pettersen er utdannet Siviløkonom fra Nord Universitet.

Paal Leveraas

Gründer, Coach og Journalist

Arbeidsliv i endring: Teknologiske trender som påvirker HR

Koronakrisen fjernet mange av barrierene som stod i veien for digitaliseringen. Foran oss reiser det seg en flodbølge av digitale nyvinninger som grunnleggende vil endre måten arbeidslivet fungerer. Paal Leveraas, redaktør av Tirsdag morgen, om hvordan disse endringene vil påvirke HR.

Foredragsholder: TBA

CatalystOne

Digital HR: Building a resilient business for a changing world

Den siste tiden har vært krevende og har bydd på nye og uventede utfordringer. Vi har samlet erfaringer og observasjoner og stilt oss spørsmålene; Hva kan vi lære av tiden vi nylig har vært gjennom? Hvilke grep kan gjøres på kort sikt for å bedre situasjonen og hvordan tror vi fremtidens HR vil se ut? Vi vil snakke om hvordan man kan skape en mer robust forretning, sikre et godt underlag til strategiske beslutninger og bygge en data drevet organisasjon for fremtiden.

Kenneth Ådalen

Produktsjef i Simployer

Slik lykkes dere med strategien for HR masterdata

Alle snakker om HR masterdata for tiden, og behovet har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen. Mange virksomheter opplever at behovet for kontroll på persondata, GDPR og datasikkerhet har økt. En fersk kundeundersøkelse vi har gjennomført bekrefter dette.
Så, hvorfor blir HR masterdata viktigere fremover, og hvilke fordeler gir det virksomheter? Hvordan bør man gå frem for å skaffe oversikt over virksomhetens behov, og deretter lykkes med å innføre en strategi for HR masterdata?

Simployer vil dele sine erfaringer rundt dette.

Kenneth Ådalen er Produktsjef i Simployer, og har mye innsikt i kundebehov knyttet til HR masterdata fra salgsprosesser og etableringsprosesser. På fritiden er han glad i å løpe og spille Minecraft, og han er tvillingpappa.

Tore Haukanes

CEO i Aijob AS

Kunstig intelligens i rekruttering – hva kan AI bidra med i dagens arbeidsmarked?

Dagens arbeidsmarked er utfordrende, både for bedrift og arbeidssøker. Folk skifter jobb oftere enn før, og dagens unge arbeidstagere øker bare denne trenden. Corona-krisen har i tillegg gitt oss et enda mer uoversiktlig arbeidsmarked. Hvordan sikre de rette talentene i slike tider? Gir en tradisjonell CV en god nok beskrivelse av arbeidssøkerens potensiale? Klarer vi å behandle alle søknader like nøye – og uten bias? Kan kunstig intelligens gi oss en ny og bedre måte å rekruttere på?

Tore har en bred erfaring fra flere bransjer, blant annet innen både oljeservice og IT. Som deleier i Future Solutions AS har han god kjennskap til bedrifters utfordringer og potensiale innen digitalisering. Tore har tidligere vist god teft for nye teknologiske løsninger ved å utvikle WeldEye® - en digital plattform for sveiseteknisk produksjon. Nå er han opptatt av å finne en mer effektiv og nøyaktig match mellom arbeidssøkere og ledige stillinger basert på verdensledende kunstig intelligens.

Cecilie Lycke

Daglig Leder i Motivati

Dialogen med medarbeiderne er viktigere enn noen gang

Hvorfor det? Jo, rett og slett fordi motivasjonen og tryggheten vår blir utfordret om dagen. Motivati har utviklet en ny medarbeidersamtale som hjelper lederne til unik innsikt i den ansattes motivasjonsbilde.

Cecilie Lycke er daglig leder i Motivati, og har over 20 års erfaring som leder innen HR og økonomi. Cecilie er genuint opptatt av at fornøyde medarbeidere lønner seg. Hun vil gi eksempler på hvordan dere med et enkelt skybasert verktøy kan bygge gode relasjoner raskere, sørge for at alle er i utvikling i hele ansattereisen og i tillegg spare tid.

Jon Norbye

Account Executive at Workday

Adaptability for a changing world

Stefan Robsén

Regional Director Nordics, Cornerstone OnDemand

Hvordan kan HR sørge for at organisasjonen har den riktige kompetansen, på riktig sted og til riktig tid!

Cornerstone har verdens ledende plattform for Talent Management, og vi vil gi et eksempel på hvordan HR kan legge til rette for å kunne utvikle, motivere og engasjere alle ansatte på tvers av organisasjonen. Fleksibilitet i en tid hvor det kreves raske endringer, å legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling, samt annerkjennelse av engasjement og samarbeid. Dette vil være de viktigste organisatoriske egenskapene i tiden fremover for å sikre innovasjon og en fremgangsrik bedrift. 

Stefan er en internasjonal leder med lang erfaring i virksomhetstransformasjon innen HR-teknologi og IT, og har hatt en rekke internasjonale stillinger hos globale teknologiselskaper. Stefan har jobbet tett med de største selskapene i Norden om deres globale HR-strategier og er for øyeblikket ansvarlig for Cornerstone sin Nordiske operasjon.

Erik Holmen

Country Manager Norge, GetAccept

En verden i endring - Hvordan lykkes med å vinne og onboarde de riktige kandidatene i en digital verden?

Alt vi foretar oss er en eller annen form for salg. Det å vinne de riktige kandidatene idag krever et nådeløst fokus på kandidatopplevelsen - Det å faktisk forstå hvorfor kandidaten ønsker å bli en del av deres organisasjon og skape en personlig reise som reflekterer deres behov, forventninger og ikke minst motivasjon til å bli ansatt er fundamentet for at det skal bli en suksess for begge parter.

Erik Holmen er Country Manager for GetAccept, Norge og har bygget opp den Norske organisasjonen. Han har bakgrunn fra salg, ledelse og som selvstendig konsulent hvor han gjennom mange år har utviklet og implementert metoder som har beviselig effekt og verktøy for å bygge en sterk og bærekraftig salg- og ledelseskultur.

Amin H. Fard

Gründer av Preppio.com

Norsk HR-chatbot brukt av over 200.000 ansatte over hele verden

Preppio er en opplevelsesbasert onboardingsplattform som hjelper bedrifter implementere en vitenskapsbasert onboardingsprosess som fører til mer engasjerte medarbeidere.
I dette korte foredraget vil Amin vise noen ekspempler på hva bedrifter gjør feil i onboardingsprosessen, og hvordan de ved hjelp av teknologi kan skape rask endring.

Amin er gründer av Preppio.com. Han har hjulpet organisasjoner som Dominos Pizza, AirAsia og Oslo kommune forbedre sin onboardingsprosess ved hjelp av automatiseringsteknologi.

Heidi Frost Eriksen

CEO & Co-founder, GrepS

Måling av programmeringsferdighet hos utviklere for å bygge sterke team

GrepS baserer seg på 10+ års forskning på profesjonelle utviklere, hvor grunnideen er at man skal kunne si noe om framtidig jobbprestasjon basert på hva man en utvikler kan skrive av kode i dag. I dette foredraget deler Heidi hvordan GrepS hjelper bedrifter med å analysere programmeringsferdighet, styrker og svakheter hos utviklere, som et ledd i rekruttering og bygging av kompetanse.

Heidi Frost Eriksen er CEO & Co-founder for GrepS,et selskap som måler og analyserer software engineering skills hos utviklere ved hjelp av unik, norsk forskning. Hun har lang fartstid i IT-bransjen, både fra store internasjonale konsern og fra oppstartselskap, og brenner for at en bør rekruttere utviklere basert på hva en kan få til med kode og ikke hva slags bakgrunn den enkelte har.

Henrik von Schlanbusch

CEO, RAYVN

Henrik von Schlanbusch, CEO i RAYVN gir en presentasjon som viser hvordan bedrifter bruker RAYVN under kritiske hendelser for å få kontroll og komme tilbake til normal drift så fort som mulig. Han vil vise hvordan en oppnår dette gjennom hurtig varsling, effektiv koordinering av ressurser, korrekt, felles informasjonsgrunnlag og god dokumentasjon.

Henrik von Schlanbusch har hovedfag i informasjonsvitenskap og har siden 2003 grundet flere ulike selskap. I 2016 ble han medgrunder i RAYVN og har vært CEO i selskapet siden da. RAYVN vokser og har nærmere 20 ansatte med kontorer i Europa og USA.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn