Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende.

Martin Jonassen

Grunnlegger av Martin Jonassen AS og HR-guide

Automatisere HR-prosesser – Beste praksis

HR-systemer og Automatisering er i vinden som aldri før. Vi ser på de tre fagområdene innen HR: Personal, Lønn og Strategisk HR og hvor vi starter på hvert område, hvilke quick-wins kan du oppnå raskt og hvor er de store gevinstene?

Hvilke prosesser kan automatiseres, og hva er tilgjengelig av HR-systemer i dag, og ikke bare på reklamebrosjyrene til leverandørene?

Martin Jonassen og hans selskap Martin Jonassen AS er Norges ledende systemuavhengig rådgiver innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget. Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr de rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften.

Tove Pettersen

HR direktør i Widerøe

Har koronasituasjonen endret HR-arbeidet?

Som flere andre selskaper hadde også Widerøe startet jobben med å digitalisere HR arbeidet – så kom korona krisen. Widerøe er en organisasjon med ca. 4000 ansatte fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør – da koronakrisen inntraff var selskapet et av de første som ble truffet av pandemien da hele inntektsgrunnlaget forsvant over natten og store deler av organisasjonen ble permittert.

For å effektivisere HR-arbeidet har Widerøe inngått samarbeid med 4human HRM. Alle ansatte i Widerøe har i dag tilgang til ansattportalen, hvor en kan søke om ferie, få fraværsoversikter, søke og finne informasjon i Personalhåndboken og hvor en ansatt blir fulgt opp av en moderne sykefraværsløsning når en ansatt blir syk.

For mer informasjon, se: https://4humanhrm.no

Tove Pettersen har vært ansatt som HR-direktør i Widerøe siden 2019. Hun kom fra stillingen som Senior Vice President Sales & Marketing og Site Manager Bodø i Rapp Marine Group (senere MacGregor). Pettersen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen maritim sektor, der hun har jobbet med organisasjons- og forretningsutvikling. Pettersen er utdannet Siviløkonom fra Nord Universitet.

Paal Leveraas

Gründer, Coach og Journalist

Arbeidsliv i endring: Teknologiske trender som påvirker HR

Koronakrisen fjernet mange av barrierene som stod i veien for digitaliseringen. Foran oss reiser det seg en flodbølge av digitale nyvinninger som grunnleggende vil endre måten arbeidslivet fungerer. Paal Leveraas, redaktør av Tirsdag morgen, om hvordan disse endringene vil påvirke HR.

Avtar Jasser

CEO of CatalystOne

Digital HR: Building a resilient business for a changing world

Den siste tiden har vært krevende og har bydd på nye og uventede utfordringer. Vi har samlet erfaringer og observasjoner og stilt oss spørsmålene; Hva kan vi lære av tiden vi nylig har vært gjennom? Hvilke grep kan gjøres på kort sikt for å bedre situasjonen og hvordan tror vi fremtidens HR vil se ut? Vi vil snakke om hvordan man kan skape en mer robust forretning, sikre et godt underlag til strategiske beslutninger og bygge en data drevet organisasjon for fremtiden.

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med Human Capital Management- (HCM) og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av de ledende eksperter innen HR-teknologi i Norden, og deler generøst av sin kunnskap til både medarbeidere, partnere og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers".

Kristian Kolstad og Gard Rønning

CTO og CMO i Simployer

HR masterdata – liten brikke som gir stor effekt

Alle snakker om HR masterdata for tiden, og behovet har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen. Mange virksomheter opplever at behovet for kontroll på persondata, GDPR, datasikkerhet og tett integrasjon med andre systemer har økt. En fersk kundeundersøkelse vi har gjennomført bekrefter dette. Så, hvorfor blir HR masterdata viktigere fremover, og hvilke fordeler gir det virksomheter? Hvordan bør man gå frem for å skaffe oversikt over virksomhetens behov, og deretter lykkes med å innføre en strategi for HR masterdata? Simployer vil dele sine erfaringer rundt dette.

Kristian Kolstad er CTO i Simployer, og har mye innsikt i kundebehov knyttet til HR masterdata fra salgsprosesser og etableringsprosesser. Gard Rønning er CMO og ansvarlig for posisjonering og markedsarbeid. Tyngden er det ingenting i veien med – verken faglig eller kroppslig og sammen er de dynamitt.

Tore Haukanes

CEO i Aijob AS

Kunstig intelligens i rekruttering – hva kan AI bidra med i dagens arbeidsmarked?

Dagens arbeidsmarked er utfordrende, både for bedrift og arbeidssøker. Folk skifter jobb oftere enn før, og dagens unge arbeidstagere øker bare denne trenden. Corona-krisen har i tillegg gitt oss et enda mer uoversiktlig arbeidsmarked. Hvordan sikre de rette talentene i slike tider? Gir en tradisjonell CV en god nok beskrivelse av arbeidssøkerens potensiale? Klarer vi å behandle alle søknader like nøye – og uten bias? Kan kunstig intelligens gi oss en ny og bedre måte å rekruttere på?

Tore har en bred erfaring fra flere bransjer, blant annet innen både oljeservice og IT. Som deleier i Future Solutions AS har han god kjennskap til bedrifters utfordringer og potensiale innen digitalisering. Tore har tidligere vist god teft for nye teknologiske løsninger ved å utvikle WeldEye® - en digital plattform for sveiseteknisk produksjon. Nå er han opptatt av å finne en mer effektiv og nøyaktig match mellom arbeidssøkere og ledige stillinger basert på verdensledende kunstig intelligens.

Cecilie Lycke og Silje Støldal

Daglig leder i Motivati og daglig leder i Handlingsmot

Dialogen med medarbeiderne er viktigere enn noen gang!

Hvorfor det? Jo, rett og slett fordi motivasjonen og tryggheten vår utfordres om dagen. I en tid med mye endring, er dialogen et verdifullt verktøy.

Motivati leverer et skybasert lederverktøy som gjør det enklere å utvikle godt medarbeider- og lederskap, også når man ikke kan sitte fysisk sammen. Det mest unike i verktøyet er en banebrytende metode for medarbeidersamtaler. Den sørger for individuelt tilpassede samtaler – og forskning fra Handelshøyskolen BI viser at metoden fungerer bedre enn de tradisjonelle skjemaene mange er vant med å bruke.

Silje arbeider «i feltet» med Motivati Lederverktøy, og hun vil dele sine refleksjoner om hvorfor hun mener dette verktøyet er noe av det beste ledere kan ha i lederrolle, for å sikre både motivasjon, fremdrift og en planmessig utvikling hos de ansatte.

Cecilie har over 20 års erfaring som leder innen HR og økonomi. I tett samarbeid med dyktig utviklingsmiljø, har hun sørget for å dele sin kompetanse på HR-feltet gjennom Motivati Lederverktøy. Silje Støldal har arbeidet som Organisasjonsrådgiver i eget firma siden 2015, og har fra tidligere bred erfaring fra roller innen HR og ledelse.

Begge er like genuint opptatt av at fornøyde medarbeidere lønner seg!

Jon Norbye

Account Executive at Workday

Er dere klare for neste krise?

Med over 40 mill samtidige brukere i 170+ land benytter Workday kundeakseptert, anonymisert data til å bygge modeller for maskin læring. Resultatet gir unik innsikt i egne data og åpner opp for nye måter å jobbe på.

Jon har lang erfaring og ekspertise fra teknologi og programvare bransjen. Jon jobber i dag som Account Executive hos Workday og hjelper norske mellomstore bedrifter med valg av sky-basert programvare for HR, finans, planlegging og analyse.

Stefan Robsén

Regional Director Nordics in Cornerstone OnDemand

Hvordan kan HR sørge for at organisasjonen har den riktige kompetansen, på riktig sted og til riktig tid?

Cornerstone har verdens ledende plattform for Talent Management, og vi vil gi et eksempel på hvordan HR kan legge til rette for å kunne utvikle, motivere og engasjere alle ansatte på tvers av organisasjonen. Fleksibilitet i en tid hvor det kreves raske endringer, å legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling, samt annerkjennelse av engasjement og samarbeid. Dette vil være de viktigste organisatoriske egenskapene i tiden fremover for å sikre innovasjon og en fremgangsrik bedrift. 

Stefan er en internasjonal leder med lang erfaring i virksomhetstransformasjon innen HR-teknologi og IT, og har hatt en rekke internasjonale stillinger hos globale teknologiselskaper. Stefan har jobbet tett med de største selskapene i Norden om deres globale HR-strategier og er for øyeblikket ansvarlig for Cornerstone sin Nordiske operasjon.

Ida Frydelund og Linn Dehli

Customer Success Manager, GetAccept og HR-manager i Devoteam

Hvordan styrke kandidatopplevelsen med en digital tilnærming? Ta rekrutteringen til nye høyder og automatiser HR-prosessene på en engasjerende og smidig måte!

HR-avdelingen til Devoteam har sett store gevinster ved å ta i bruk GetAccept til utsendelse av kontrakter, ansettelsesavtaler og rekrutteringsprosesser. Som et ledende konsulentselskap innenfor innovasjon, forretningsutvikling, digital transformasjon og ledelse og tilbyder av digitale tjenester, hadde de et ønske om å være så digitalt fremoverlente som mulig for å kunne gjenspeile deres virksomhet. I dag benytter både HR- og salgsavdelingen seg av GetAccept, og har siden implementeringen våren 2019 vært tilfredse med hvor mye de har kortet ned deres interne og eksterne prosesser.

I dag både sender teamet ut og signerer anbud, tilbud, ansettelsesavtaler og kontrakter mer engasjerende og raskere ved hjelp av ulike funksjoner som video, chat, sporing og elektronisk signatur. Snuoperasjonen førte til at alle kandidater og mottakere fikk en personlig, oversiktlig og profesjonell opplevelse gjennom GetAccept.

Få med deg et spennende foredrag med Ida Frydenlund fra GetAccept og Linn Dehli fra Devoteam!

Eric Matsgård

CMO & Head of HR Products at Aditro

Common pitfalls in modernizing HR and Payroll processes and how to avoid them

More than half of HR and Payroll system projects are still failing to deliver the value they promise. Why is that so? In this session we will explore the common pitfalls and mistakes when modernizing HR and Payroll processes and systems. What is the winning recipe for successful HR and Payroll system implementation?

Eric Matsgård is the Head of HR Products & CMO at Aditro. He is responsible for driving service design initiatives across the product portfolio and services as well as steering the digital transformation within the company. Eric is passioned about helping customers to get their jobs done with tools that are intuitive and easy to master.

Eric has a long and versatile experience in the technology industry. For the past 10 years, Eric has been working with digital consumer products in the areas of online gaming and video solutions. At the moment Eric´s passion revolves around drones as they combine three of his greatest interests – flying, video and tech.

Kirsti Tagge

Cloud Sales Nordic i Zalaris

People Analytics – Discover actionable insights from HR data

Det er stort fokus på å ha gode og korrekte personaldata, men klarer vi å forstå hva dataene forteller oss? Viser dem noen trender eller gir innsikt som kan hjelpe oss å ta bedre beslutninger? I denne presentasjonen vises et utdrag av hvilke muligheter og historier som kan finnes ved å analysere HR data.

Kirsti Tagge jobber med løsningssalg hos Zalaris innen Cloud/SAP SuccessFactors. Hun er IT utdannet og har bakgrunn fra store internasjonale selskaper innen strategisk HR med fokus på løsningsarkitektur, analyse og effektivisering av arbeidsprosesser.

Torkil Sivertsen og Harald Øyen

Director of Sales og CEO i Huma

Huma lanserer et helt nytt HR-system!

Vi har snakket med hundrevis av bedriftsledere, HR folk og ansatte og vi tror HR-system må bli enklere å bruke og ikke minst enklere å like! Vi lanserer Huma for første gang er på PeopleTech 2020! Dette vil du ikke gå glipp av.

Børge Brunes

Produktutvikler i Compendia

Er din neste kollega en HR-bot?

Det snakkes mye om de viktige oppgavene HR har, og hva de bør gjøre framover. Analyser viser at HR bruker 40 % av tiden på repeterende spørsmål. Skal HR kunne bidra til å utvikle de ansatte og virksomheten, bør de ikke bruke unødvendig tid på oppgaver som kunne vært løst av en HR-bot.
- Bot er god på noe og menneske på noe annet, kombinasjonen er sterkest
- Hva skal til for å få det beste ut av både bot og mennesker
- Ansatte vil mestre, være selvhjulpne og få umiddelbar respons
- “Bring human back to HR”

Børge er teknologioptimist og produktutvikler i Compendia. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra de ansatte i en rekke store norske virksomheter.

Steinar Sabbasen

Sales & Marketing Director i Sariba

Sariba People Centric – Hvordan vi legger til rette for å beholde og utvikle medarbeiderne, med SAP SuccessFactors

Stian Johansen

Business Development Manager Norway i Quinyx

Hvordan hjelper Quinyx deg å skape en engasjert og høyt presterende organisasjon i praksis - speed intervju

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn