Hoveddel Side topp

Telecom World Dublin 21.-23. mars 2017

Last ned oppdatert kortversjon av programmet her.

Irland har mye til felles med Norge, men har lyktes i en helt annen grad å tiltrekke seg internasjonale storheter som Google, IBM og Microsoft.  Hva kan vi lære av hverandre? De har blant annet samme utfordringer som Norge i spredt bebygde områder. Derfor er Irland spesielt spennende å besøke for norsk telebransje.

Sesjoner tirsdag 21. mars

EU –Norge - Irland
EU har satt som mål at alle husholdninger skal ha 100 Mbps nedstrøms innen 2025. Norge ligger solid foran EU i å oppnå en slik dekning, men veien fram er lang og kostbar. Det krever om lag 15 milliarder kroner bare å nå regjeringen mål for 2020. Er investeringsviljen stor nok hos Telenor og kraftselskapene? Finnes det nå nye kapitalkilder? Vil et regjeringsskifte kunne føre til økt statlig innsats? Tør vi satse på både et høyhastighets fastnett og  et  4G++/5G mobilnett eller må de som bor mest spredt bare nøye seg med mobil?
Samarbeid fast – mobil
Morgendagens mobilnett (5G)  krever småceller og et meget tett nett av basestasjoner.  Går veien fram for IoT gjennom lavenerginett IoT-NB ? Hvilken skjebne  får wifi?  Vil neste generasjons mobilnett tvinge fram et nært partnerskap mellom lokale fiberoperatører og mobiloperatørene?  Er de store åpen for et nært samarbeid med de små? Vil Norge lykkes i å forene 700 MHz til mobil med Nødnettets behov?

Sesjon onsdag 22. mars
Fiberrik innovasjon - Regionalt og nasjonalt samarbeid om nett
Lynrask internasjonal fiber er en av hovedårsakene til at Stockholm rangerer som verdens mest innovative sted etter Silicon Valley. Hva betyr det å være et knutepunkt på den internasjonale motorveien? Hva betyr det for norske lokalsamfunn? Hvilken rolle kan de mange lokale operatørene spille? Hvordan designe neste generasjons lokale operatør? Er konsolidering en betingelse for økt innovasjonskraft?

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn