Hoveddel Side topp

Tirsdag 21. mars

Endringer i programmet kan forekomme.

kl. 13.30

EU – Norge - Irland

EU har satt som mål at alle husholdninger skal ha 100 Mbps nedstrøms innen 2025. Norge ligger solid foran EU i å oppnå en slik dekning, men veien fram er lang og kostbar. Det krever om lag 15 milliarder kroner bare å nå regjeringen mål for 2020. Er investeringsviljen stor nok hos Telenor og kraftselskapene? Finnes det nå nye kapitalkilder? Vil et regjeringsskifte kunne føre til økt statlig innsats? Tør vi satse på både et høyhastighets fastnett og  et  4G++/5G mobilnett eller må de som bor mest spredt bare nøye seg med mobil?

kl. 14.00

Ireland, 60 Years of Overnights to become an Overnight Success in the Global Hosting sector.

Foredragsholder: Garry Connolly, president Host in Ireland

Connolly vil gi oss et bilde av hvordan et Irland med mye regn, mye grønt gress og lite folk (4 millioner) har lyktes i å tiltrekke seg de internasjonale gigantene og også internasjonale fiberforbindelser i stort monn.  Han er selv leder i et selskap hvis fremste posisjon det er å ivareta de store datamengdenes sikkerhet.

kl. 14.20

Why does an energy company and Vodafone join to invest in fibre in Ireland?

Foredragsholder: Sean Atkinson, CEO SIRO

SIRO er et samarbeidsselskap mellom Europas største mobiloperatør og det statlig eide energiselskapet ESB. De investerer 450 millioner euro i fibernett i små- og mellomstore byer i Irland. På mange måter opplever de de samme utfordringene på bygdene som vi gjør i Norge.  Knapt noen av verdens største mobiloperatører har gått så langt i sine fiberinvesteringer som Vodafone i Irland, Spania og Portugal.

kl. 14.40

The best model for a gigabit-country?

Foredragsholder: Harald Wium Lie, partner Nexia

På konferansen vil Sean Atkinson diskutere irske og norske utfordringer og gjennomføringsmodell med Harald Wium Lie fra Nexia. Wium Lie står bak en lang rekke analyser av det norske telemarkedet blant annet den årlige dekningsundersøkelsen.

kl. 15.00

Paneldebatt

kl. 15.20

Fra tradisjonell telco til digital tjenesteleverandør
- En reise vi går sammen med kundene

Foredragsholder: Berit Svendsen, adm. direktør Telenor Norge

Berit Svendsen er den som i Norge skal utvikle Telenor fra en tradisjonell operatør til en digital tjenestetilbyder. Hun er også meget opptatt av rammevilkårene som må til for at Norge skal bli ledende i Europa både innen mobil og fastnett.

kl. 15.40

Ny bredbåndsoffensiv for distriktene

Foredragsholder: Jon Rolf Næss, ordfører Bykle/sentralstyremedlem AP

Næss er sentral i utformingen av Arbeiderpartiets nye program innen telepolitikken. Programmet skal vedtas på landsmøtet i april. Arbeiderpartiet har gradvis vist en mer offensiv holdning i bredbåndspolitikken. Vi kjenner regjeringens nesten ensidig markedsstyrte bredbåndspolitikk. Vil AP om de vinner valget, ta skjeen i en annen hånd for å fjerne det digitale klasseskillet?

kl. 16.00

Nervesystemet for innovasjon og verdiskapning

Foredragsholder: Reynir Jóhannesson, statssekretær i Samferdselsdepartementet

kl. 16.20

Samarbeid fast – mobil

Morgendagens mobilnett (5G)  krever småceller og et meget tett nett av basestasjoner.  Går veien fram for IoT gjennom lavenerginett IoT-NB ? Hvilken skjebne  får wifi?  Vil neste generasjons mobilnett tvinge fram et nært partnerskap mellom lokale fiberoperatører og mobiloperatørene?  Er de store åpen for et nært samarbeid med de små? Vil Norge lykkes i å forene 700 MHz til mobil med Nødnettets behov?

kl. 16.40

Norge digitalt ødeland eller foregangsland?

Foredragsholder: Heidi Arnesen Austlid , administrerende direktør, IKT-Norge

Heidi er administrerende direktør i IKT-Norge. Heidi jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk. Hun jobber med myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Heidi har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet, og sitter i flere råd og utvalg. Hun er også leder av bevilgningsutvalget for forskningsrådets IKT Pluss.

kl. 17.00

700 Mhz – framdrift og utfordringer

Foredragsholder: John Eivind Velure, direktør, Nkom

kl. 17.20

På veien mot 5G
og
Trenger Telenor egentlig flere frekvenser

Foredragsholdere: Jon Christian Hillestad, CTO, Telia Norge og Bjørn Amundsen, dekningsdirektør, Telenor

kl. 17.50

kl. 18.00

Hvem sitter med nøkkelen til 700 riket?

Foredragsholder: Trude Malterud, administrerende direktør, NTV

kl. 18.20

Nødkommunikasjon bare i kommersielle nett?

Foredragsholder: Tor Helge Lyngstøl, Direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon

kl. 18.40

Smallworld – Genexis – UBQ 3 x 3 min. presentasjoner

kl. 18.50

Småceller - Penger på bordet for Gårdeiere og Mobiloperatører

Foredragsholder: Jan Edvard Thygesen, styreleder Cloudberry Mobil

Jan Edvard Thygesen er en av tungvekterne i norsk og internasjonal mobilbransje. Han har vært konserndirektør i Telenor og ledet deres Øst-Europa-satsing og også visekonsernsjef i Vimpelcom.  Han  kjenner også Irland godt etter å ha ledet Esat Digifone, som Telenor i sin tid eide sammen med magnaten Denis O’Brian. I dag er han styreleder i Cloudberry Mobile og opptatt av småcellens betydning i dagens og morgendagens telenett.

kl. 20.30

Vordrink, middag

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn