Hoveddel Side topp

Telecomworld Estland

Klikk her for å laste ned foreløpig program

Tema onsdag 13. april:

  • Bakkenett i fiber – bredbånd til alle

Hva er myndighetenes prioriteringer (ekomplanen)? Bør 100 Mbps nedstrøms være betingelsen for statsstøtte? Hva kan vi lære av Estland på avanserte teletjenester for mobilt og fast bredbånd? Kan et fiberbasert «bakkenett» bli en inkubator for bredbånd til alle?

  • Fiber eller kobber i aksessnett

Noen land (Sverige, Øst-Europa, Spania) satser bare på fiber. Andre som Tyskland og England på rask kobberaksess med VDSL og G.Fast. I Norge er markedet på aksess nå tredelt mellom fiber, koaks og kobber. Telenors modernisering av kobbernettet er et nytt viktig element i konkurransen i 2016. Vil fiber eller VDSL vokse mest?

 

Tema torsdag 14. april:

  • Smarte byer og kommuner trenger smarte telenett

I mange norske byer arbeids det mye med å utvikle smarte, grønne løsninger som kan minske forurensningen, effektivisere næringslivet og gjøre privatlivet behageligere. Hva kan telebransjen bidra med? Hva er førsteprioritet? Er WiFi-soner løsninger eller 5G mobilnett. Foredragsholdere fra blant annet Oslo, Stavanger og København.

  • Samarbeid om fibernett

Norge ønsker seg flere store datasentre og flere er under planlegging (Lefdal Gruver, Bulk). Men det er mangel på mørk fiber – enten er den for dyr eller for fragmentert. Norge har i realiteten et tredje transportnett i tillegg til Broadnet og Telenor. Er det duket for en felles overbygning for regionale/lokale transportnett? Kan den svenske modellen være aktuell i Norge?

 

Aktiviteter etter konferansen torsdag 14. april:

Gratis tur til E-Estonia Showroom. Her vi får en skreddersydd og inspirerende briefing om de underliggende mekanismene for å nå et digitalt samfunn, en oversikt over de viktigste utfordringene, samt en forståelse av infrastruktur, e - løsninger og tjenester i konseptet.  NB! Kun få plasser igjen!

Alle får også muligheten til å være med på en guidet tur med «Medieval Beer-tasting» i gamlebyen.(645.-)

En av de store fordelene med å reise ut er å være samlet med rikelig rom for mingling og erfaringsutveksling og kanskje få et perspektiv på egen business som ikke er så lett å få øye på i hverdagen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn