Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum Test 6. mars

Test er en absolutt forutsetning for ethvert vellykket prosjekt. Gode løsninger krever god test-metodikk i forkant, og dette må bygges oppunder i selve prosjektet samt forretningssiden. Et godt testmiljø vil gjennomsyre bedriften, og kan gi gevinster også utenom spesifikke IT-prosjekter.
Under CIO Forum Test vil det bli lagt vekt på vellykkede løsninger, nye utfordringer og uante muligheter ved et godt test-regime. Gode løsninger vil presenteres, samt erfaringer fra komplekse test-caser i større organisasjoner.

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost. Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. CIO Forum har mellom 60 - 130 deltagere i salen. Ideen er at IT-ansvarlige og andre som jobber med IT skal kunne dele sine erfaringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn