Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum torsdag 3. mars

Oslo Kongressenter

God testing er avgjørende for å lykkes med å gi bedriften IT-løsninger som bygger oppunder effektivisering og bedre beslutningsgrunnlag. Både utviklingsprosjektet og forretningssiden/forvaltningen må involveres. På CIO Forum Test får du et innblikk i virksomheter som har lykkes med å skape gode og effektive testmiljøer som gjennomstyrer organisasjonen.

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost.

Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne.

CIO Forum har mellom 70 - 130 deltagere i salen. Ideen er at IT-ansvarlige og andre som jobber med IT skal kunne dele sine erfaringer.

Se alle våre kommende konferanser her.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn