Hoveddel Side topp

Kim Knudsen

Sales Manager - Nordics, Uipath 

Automation is the future of work

Hyperautomation er en av de strategiske trendene analyseselskaper som Gartner trekker frem både for 2020 og tiden fremover. Så hvorfor er automasjon av forretningsprosesser blitt avgjørende for å overleve og skape konkurransefortrinn akkurat nå? Og hvorfor blir RPA ofte sett på som en grunnsten for digitaltransformasjon, når automasjon har eksistert siden «tidenes morgen»?

Siri Jensen

Leder Robotisering i Kredinor

Robotisering – en del av den digitale revolusjon i Kredinor

Presentasjonen omhandler Kredinor sin automatiseringsreise. Hvordan vi har jobbet med robotisering fra vi startet i 2016 og frem til i dag. Hva vi legger vekt på når vi finne gode prosesser, og hvilke erfaringer vi har gjort i årene vi har jobbet med robotisering.

Siri Jensen er leder for satsingen innenfor AI og robotisering i Kredinor. Avdelingen jobber blant annet med automatisering av arbeidsprosesser og utviklingen av chatroboten Nora. Hun er utdannet jurist, har jobbet en årrekke i Kredinor og har innehatt flere ulike roller innenfor saksbehandling og fag- og prosessansvar.

Hans-Arne Løkken

Økonomisjef i Senter for Forretningsstøtte i Avinor

RPA og AI i Avinor: En automatiseringsreise

RPA har de siste årene bidratt til å automatisere prosesser i mange virksomheter. Avdelingen Forretningsstøtte i Avinor startet sin satsing på RPA for tre år siden, og har etterhvert automatisert og effektivisert en rekke prosesser innen Regnskap, HR, Arkiv og Innkjøp. Avdelingen var tidlig ute med å ta i bruk AI i sine RPA prosesser for å automatisere oppgaver som ikke tradisjonell RPA ikke kunne håndtere. I dag håndterer deres robot, Roy Autopilot, fordeling av innkommende henvendelser på epost ved hjelp av en egen AI modell som kategoriserer epostene. Satsingen på RPA og AI har effektivisert prosesser og frigjort kapasitet til at de ansatte i større grad kan bruke tid på oppgaver som krever fagkompetanse.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn