Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til konferansen Publicworld - digitalisering av offentlig sektor

Heldagskonferanse i Ullevaal Panorama på Meet Ullevaal 11. desember 2019

Offentlig sektor er i endring. En stor mengde lovkrav og en befolkning med stadig større forventninger til tjenester med høy kvalitet - samt en utfordrende økonomi i mange kommuner - gjør det tvingende nødvendig å bli mer effektiv. Alle er enige om at teknologi er en del av svaret, men det er slett ikke enighet om når, hvor og hvordan den skal implementeres med størst effekt. På denne konferansen ønsker Computerworld å se om vi kan komme litt nærmere å identifisere de lavthengende fruktene – slik at Norge skal makte å bære velferdsstaten også i fremtiden.

Veibeskrivelse til Ullevaal Panorama finner du her

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn