Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende

Steffen Sutorius

Direktør, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Slik setter vi fart på digitaliseringen av offentlig sektor

I 2019 har vi fått vår første digitaliseringsminister og en ny digitaliseringsstrategi for én digital offentlig sektor. Regjeringen har også besluttet å opprette et eget digitaliseringsdirektorat. Det gir energi og grunn til stor optimisme. Nå starter arbeidet med å gjøre ambisjonene om til resultater. Hvordan kan vi raskt skape konkrete gevinster for innbyggeren, næringslivet og fellesskapet? Den jobben skal det nye Digitaliseringsdirektoratet gå i spissen for, i tett samarbeid med våre viktige samarbeidspartnere.

Steffen Sutorius er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har lang erfaring som leder fra både offentlig og privat sektor. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, og var prosjekteier for pensjonsreformprosjektet Perform som ble avsluttet i 2012. Det er et av de største smidige endrings- og IKT-prosjektene som har vært gjennomført i offentlig sektor. I Metier var Steffen Sutorius direktør for konseptvalg og forretningsplaner, hvor han var involvert i strategiske endringsprosjekter for en rekke departementer, etater, sykehus, kommuner og private virksomheter. Fra 1.1.2020 blir han direktør for det nye Digitaliseringsdirektoratet.

Maria Bartnes

Forskningssjef, SINTEF

Hvordan lærer vi roboter forskjellen på rett og galt?

Både arv og miljø påvirker roboter akkurat som oss mennesker. De arver våre ubevisste preferanser, og de lærer av de dataene vi mater dem med. Alle er enige om at innebygd sikkerhet er viktig, men hva betyr det for utvikling av kunstig intelligens?

Maria Bartnes er forskningsjef ved SINTEF Digital og leder avdelingen Systemutvikling og sikkerhet. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for telematikk, 2002 og har en PhD fra samme institutt fra 2015.

Svein Ragnar Kristensen

Leder av Digitaliseringsrådet

Digital transformasjon og fornyelse i offentlig sektor

Digitaliseringsrådet har bistått 50 statlige virksomheter siden opprettelsen i 2016. Hva er mest krevende for etatene når de digitaliserer? Hvorfor er det så vanskelig å få til samarbeid på tvers og innovasjon i offentlig virksomhet? Digital transformasjon krever lederskap på flere nivåer, evne til å kommunisere og utholdenhet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn