Hoveddel Side topp

kl. 08.30 - 09.25

09.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Michael Oreld

09.30

Felllessesjon - Sal 1

"Forventninger fra staten og hva kommunene kan forvente av staten"

Foredragsholder: Paul Chaffey, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

10.10

Fellessesjon - Sal 1

Dette må du ha på tekno-radaren

Foredragsholder: Torgeir Knag, stortingsrepresentant for SV og opptatt digitaliseringen av offentlig sektor. 

Les mer om foredraget her.

10.40

Mingling og besøk på stands

10.50

Parallelsesjon - Sal 1

Altinn som plattform for digital verdiskaping

Foredragsholder: Trine Lind fra Oslo kommune og Morten Græsby fra Altinn

Les mer om foredraget her.

10.50

Parallelsesjon - Sal 2

Fremtidens tjenesteplattform i offentlig sektor

Foredragsholder: Christoffer - Director Emerging Technologies, CGI og

Finn E. Amundsen, Subject Matter Expert, Cloud and Application transformation, CGI

11.20

Mingling og besøk på stands

11.30

Parallelsesjon - Sal 1

Fra brannslukking til tilrettelegging for digitale innbyggertjenester i Voss kommune

Foredragsholder: Torbjørn Titlestad, Informasjonssjef i Voss kommune

Les mer om foredraget her.

Torbjørn vil også være med i paneldebatten kl. 13.25

11.30

Parallelsesjon - Sal 2

Digitalisering er ikke det samme som IT

Foredragsholder: Espen Jacobsen, daglig leder, Vivento

Les mer om foredraget her.

12.00

12.45

Parallelsesjon - Sal 1

Neste generasjon kommunal IKT

Foredragsholder: Ole Bjørn Tuftedal, spesialrådgiver, IKT Konsern, Bergen kommune

Les mer om foredraget her.

12.45

Parallelsesjon - Sal 2

Grenseløs samhandling i kommune Norge

Foredragsholder: Fredrik Kallum, løsningssalg offentlig sektor, Cisco

Les mer om foredraget her.

13.15

 Mingling og besøk på stands.

13.25

Fellessesjon - Sal 1

Erfaringer og diskusjon med IT-sjefer fra kommune-Norge

Korte foredrag fra IKT-direktør Kjetil Århus i Bergen kommune, IT-sjef Per Jakobsen i Narvik kommune, Eirik Lae Solberg, finansbyråd, Oslo Kommune, Torbjørn Titlestad fra Voss kommune og sjef for IKT-samarbeidet Digitale Gardermoen, Odd Ruud.

Les mer om foredraget her.

14.50

Med servering av forfriskninger

15.10

Fellessesjon - sal 1

Digitale floker og muligheter når kommunene slås sammen

Foredragsholdere: IT-direktør Olav Petter Aarrestad, Kartverket og porteføljekoordinator i KS KommIT Aleksander Øines

15.40

Fellessesjon - sal 1

Evner vi å utnytte mulighetene som finnes i digitaliseringen?

Foredragsholder: Johan Krogstie, professor, informasjonssystemer, IDI

16.10

16.20

Fellessesjon - Sal 1

Hot or not for kommunene i 2015 - et kåseri!

Foredragsholder: Eivind Lund, senior innholdsrådgiver, Netlife Research

Les mer om foredraget her.

16.50

Fellessesjon - Sal 1

Digitalisering i sterkt regulerte industrier - takeaways for kommunal sektor i Norge

Foredragsholder: Salvador Baille, analytiker i Intelis

Les mer om foredraget her. 

17.20

Faglig program avsluttes

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn