Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til heldagskonferanse for byggenæringen 8. juni

Oslo Kongressenter

Computerworld arrangerer i samarbeid med GS1 Norway og BuildingSMART heldagskonferansen Digitalisering av Byggenæringen 8. juni 2017.

Bygge- og anleggsvirksomheten i Norge er i kraftig vekst. Med en omsetning på nærmere 500 milliarder kroner er næringen en av Norges største. Men med stadig endrede rammebetingelser og press i marginene står bransjen overfor utfordringer. På konferansen Digitalisering av byggnæringen settes det fokuset på hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring. I tillegg vil man på konferansen også få et innblikk i løsninger for smarte hus og smarte byer – og hvordan dette vil påvirke næringen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn