Hoveddel Side topp

Jan Myhre

Digibygg-direktør, Statsbygg

Raskere, rimeligere og mer klimavennlig med Digibygg

Sensorikk, robotisering, ”Big Data” og nanoteknologi kommer til å endre vår arbeidshverdag radikalt. Den vil gi nye muligheter, endre konkurransesituasjonen i bransjen og kreve nye samarbeidsformer. Gjennom aktiv deltakelse i bransjeorganisasjoner og FoU virksomhet, men ikke minst gjennom å stille nye krav som oppdragsgiver, ønsker Statsbygg å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Sammen kan BAE-bransjen snu utviklingen slik at den ikke lenger er selve problemet, men en del av løsningen på morgendagens utfordringer.

Jan Myhre er utdannet elektroingeniør. Han har i dag ansvaret for å utviklingsprosjektet «Digibygg» i Statsbygg, der han tidligere var direktør for Faglig ressurssenter. Han har i over 40 års erfaring fra byggebransjen; som håndverker, prosjekteringsleder og prosjektleder.

Paul Surin

Head of Built Environment, Wienerberger

The digital change for Manufacturers in Europe

BIM is the accelerator of the digital evolution, changing the industry. The use of Product Data Templates is a challenge for IT-companies and all other actors in the industry. Wienerberger is the largest brick and tile company in the world, and have chosen coBuilder as their digital partner to develop their new business approach.

Paul, who joined Wienerberger in May 2014, has an extensive knowledge of sustainability strategies & issues, construction design & advice (RESIDENTIAL/MULTI-COMPLEX RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ), BIM & Digitalization, modern methods of constructions, manufacturing processes, renewable energy technologies & energy performance of existing and new dwellings as well as planning regulations, alongside an impressive tally of industry qualifications and accreditations, including full membership and chartered incorporated engineer of the Institute of Engineering and Technology, a BSc (Eng) in mechanical and electronics engineering and an Eco-Building Design Postgraduate Diploma. Paul is also a BREEAM Accredited Professional, BIM Level 2 Certified Practitioner, and a chartered member of the CIOB.

Paul is Chairman of Construction Product Digitalization & BIM Task Group, lead of UK BuildingSMART Product Room, a Vice Chairman of BIM4M2, a member of Built Environment at the IET, member of B/555 British Standards Institute and technical expert for CEN/TC 442 Working Groups 3 and 4.

Helge Kokslien

Fagsjef Byggevare, EG Norge

"The missing link" i digitalisering av Byggenæringen

Bygg21 har beregnet at entreprenørene i Norge kan spare 3,5 milliarder kroner hvert år ved smartere planlegging, innkjøpsprosesser, digital samhandling og byggeplasslogistikk. EG Norge leverer IT-løsninger til hele byggenæringen, med prosjekterings-, planleggings- og innkjøpsløsninger til entreprenører innenfor bygg, elektro og VVS. Med vår bransjekunnskap og systemleveranser, ønsker EG å hjelpe byggenæringen med å ta ut effekten av digital samhandling ved å levere "the missing link" mellom byggeplassen og vareleverandørene.

Helge Kokslien har 20 års erfaring fra operative roller og fra ledelse/strategi og forretningsutvikling i byggenæringen. Han har jobbet i flere år som ERP- og tjenesteleverandør til næringen, og har flere år bak seg som Prosess- og IT-direktør i Byggmakker-kjeden. Helge har i mange år deltatt aktivt innenfor standardiseringen av digital samhandling i byggenæringen, og sitter som leder av byggevarehandelens digitale samarbeid – Handelens Digitale Arbeidsgruppe.

Julien Benoit

Preconstruction Director, Groupe Legendre

Building before building - Virtual Construction Engineering

Discover how Groupe Legendre wins projects by using the best digital tools to keep workers safe and cost under control through deep planning.

Julien is head of Preconstruction Department in Groupe Legendre, a French general contractor based in Rennes. He is in charge of the Virtual Design and Construction strategy, and has a personal goal of pushing the boundaries of the Construction industry far away from the common acceptance.
With an experience of 20 years in construction management on and off site, Julien has held many different positions in large groups such as Bouygues and Vinci.
He is now expanding his role being an international consultant and BIM mentor. Also, Julien is a proud member of the Bad Monkeys.

Frode Aardal

Forretningseier smartbygg og samhandling, Atea

Fremtidens smarte bygg tenker selv

Smart byggteknologi kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i eiendomsbransjen. Ikke bare gjennom lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som henger med i den teknologiske utviklingen. Smartbygg handler om å bruke teknologi smart for å skape boliger og arbeidslokaler som både er kostnadseffektive og gjør livene til dem som bruker dem bedre.

Mikko Heikkinen og Tor-Arne Bellika

CEO of UKI Architects Oulu Finland og CEO i Smart Construction Cluster

Introduction: Business Clusters as tools in digitization

Smart Construction Cluster in Alta and Oulu have joined forces in the hunt for the promises of digitization; lower cost, lower cycle times and a greener footprint. In this session we get a story of how ICT and AEC industry companies work together across the borders and jointly we present two digitisation cases; one from Finland focusing digitization impact in design and planning phase. The second from Norway focusing the construction phase is presented by a SmartDok customer.

How Finland cut hospital lifecycle cost

Finland has introduced use of 3D full size caves, new user driven virtual design methods and new contract models in all hospital construction projects since 2010.  We present how digitization,  user driven design methods and the Alliance contract model drove down the lifecycle cost of the new Järvenpää Hospital by 9%, more than the total cost of the design and construction phase.

Bjørn Tore Hagberg og Oddmund Langlo

Gründer og CEO i SmartDok og Controller i PEAB- K. Nordang

Digitalisering av hele virksomheten, fra nord til sør, for snekker og direktør

SmartDok og Peab deler sine erfaringer med å implementere en digital løsning som brukes av hele organisasjonen. Hvilke utfordringer har man støtt på, hva har driverne vært og hva er suksesskriteriene? 

Johan Stribeck

VDC-ansvarlig i Slussen og sjef for BIM/VR i Tikab

Slussen - BIM design for modellbasert produksjon

“Slussen” er et gigantisk infrastrukturprosjekt i Stockholm. Slussen er et av Stockholms største knutepunkt for flere transportformer, samt et populært møtested. Slussen bygges om hvert hundrede år – og det er nå på tide igjen. For å prosjektere anlegget så effektivt som mulig, samtidig som bygging pågår, har bestilleren Stockholm Stad hatt høye ambisjoner med BIM og VDC. I dette foredraget forteller VDC-sjef Johan Stribeck om hvordan man har lagt opp arbeidet under prosjektering for å sikre modell- og informasjonsleveranser av høy kvalitet i produksjon.

Johan Stribeck begynte i ung alder med grafikkprogrammering på de første hjemmedatamaskinene Commodore 64 og Spectrum. Som ung ingeniør jobbet Johan i byggebransjen som tegner. Først blyant, deretter 2D CAD og på midten av 90-tallet modellerte han sine stålkonstruksjoner i 3D på ELU-Konsult. På 2000-tallet jobbet Johan med 3D-visualisering og CAD/3D-koordinator i store byggeprosjekter i Tikab. 3D ble BIM og VDC, og i dag er han VDC-sjef i et av Sveriges største infrastrukturprosjekter og leder for et BIM-team i Tikab.

John Olav Aarum Østli

Driftssjef i Østfold Fylkeskommune

Digitalisering i Østfold

Østfold Fylkeskommune vil digitalisere for å nå målet om et mer kostnadseffektivt drift- og vedlikehold. Driftssjef John Olav Aarum Østli i Østfold Fylkeskommune setter i dette foredraget fokus på hvilken eiendomsstrategi og hvilke mål fylkeskommunen har satt seg for god eiendomsdrift. Spørsmål han reiser er hva de ønsker oppnå med fokus på BIM og den digitale tvilling, samt hvor de vil være om to til fire år.

John Berland

Leder i Sopra Sterias DigiLab i Scandinavia

Fremtidens bygg krever digital kompetanse

Vi står igjen ovenfor et nytt teknologisk skifte. Et skifte som vil endre hvordan vi samhandler med verden rundt oss. Nye løsninger, tjenester og samfunnskrav endrer hvordan vi planlegger, bygger, og vedlikeholder våre bygninger.
Det er avgjørende at ulike kompetansemiljøer samarbeider på nye måter med nye løsninger.
John Berland, som leder Sopra Sterias Digilab i Skandinavia, vil se på hvordan vi kan bruke banebrytende teknologi som Microsoft HoloLens for å ruste bransjen for dette nye skiftet. John vil demonstrere hvordan vi med HoloLens kan se gjennom vegger, og interagere med planlagte og eksisterende byggverk på en ny og unik måte.

 John Berland, leder Sopra Sterias DigiLab i Scandinavia – Her utforskes og eksperimenteres det med digitale teknologier som vil forme fremtiden og knytter det til hvordan vi jobber i dag. Med fokus på bruk av Mixed Reality, BIM og sensorer jobbes det frem nye løsninger for moderne bygg. Sopra Steria DigiLabs er lokalisert i; Oslo, London, Paris, Berlin, Madrid, Barcelona, Lille, Toulouse, Singapore og Noida.

André Ruud, Harald Rosingaunet og Alexander Brage Hansen

CIO i Byggtjeneste, Produktdirektør kalkyle i Holte og Senior Industry Development Manager, Bygg i GS1

Digital informasjonsflyt mellom leverandør, handel og utførende ledd

Byggenæringen er under et generelt digitaliseringspress. Tilsynelatende virker det som om næringen i sin helhet lever i en annen tidsalder, men faktum er at vi har bedre forutsetninger for en raskere og mer effektiv transformasjon enn andre land og næringer. Gjennom tiår har byggenæringen bygget opp tre digitale varedatabaser innen bygg, elektro og vvs. Vi har infrastrukturen, nå bygges sten for sten slik at de er kompatible og relevante for alle aktører i byggenæringen som søker produktdata. I dette innlegget vil vi vise hvordan produktdata fra NOBB brukes av ulike aktører i ulike faser av verdikjeden.

Jo Mortensen

Direktør i Skanska Digital

Digitalisering i Skanska - mer enn bare BIM og VDC

Jo Mortensen er leder for Skanska Digital og ansvarlig for selskapets transformasjon fra den tradisjonelle til den digitale entreprenøren. Med mange års erfaring fra digitalisering av andre bransjer som detaljhandel og mediebransjen gir han oss et perspektiv på hvorfor digitalisering av byggenæringen ikke bare handler om avansert bruk av BIM-modeller og hvordan man kan høste disse andre digitaliseringsgevinstene.

Inge Aarseth

Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF

Informasjonslogistikk og digital samhandling i prosjekter

Hvordan skape bedre digital samhandling i prosjekter – og samtidig legge til rette for bedre informasjonslogistikk, både under prosjektgjennomføringen og i driftsfasen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn