Hoveddel Side topp

kl. 08.00

kl. 08.25

Fellessesjon - Sal B

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Michael Oreld

kl. 08.30

Fellessesjon - Sal B

Raskere, rimeligere og mer klimavennlig med Digibygg

Foredragsholder: Jan Myhre, Digibygg-direktør, Statsbygg

Les mer om foredraget her.

09.00

Fellessesjon - Sal B

Slussen - BIM design for modellbasert produksjon

Foredragsholder: Johan Stribeck, VDC-ansvarlig i Slussen og sjef for BIM/VR i Tikab

Les mer om foredraget her.

kl. 09.30

Mingling og besøk på stands

kl. 10.00

Parallellsesjon - Sal B

"The missing link" i digitalisering av Byggenæringen

Foredragsholder: Helge Kokslien, fagsjef Byggevare, EG Norge

Les mer om foredraget her.

kl. 10.00

Parallellsesjon - Auditoriet

Fremtidens bygg krever digital kompetanse

Foredragsholder: John Berland, leder i Sopra Sterias DigiLab i Scandinavia

Les mer om foredraget her.

kl. 10.20

Mingling og besøk på stands

kl. 10.45

Parallellsesjon - Sal B

Fremtidens smarte bygg tenker selv

Foredragsholder: Frode Aardal, forretningseier smartbygg og samhandling, Atea

Les mer om foredraget her.

kl. 10.45

Parallellsesjon - Auditoriet

Digital informasjonsflyt mellom leverandør, handel og utførende ledd

Foredragsholdere: André Ruud (på bildet), CIO i Byggtjeneste, Harald Rosingaunet, produktdirektør kalkyle i Holte og Alexander Brage Hansen, Senior Industry Development Manager, Bygg i GS1

Les mer om foredraget her

kl. 11.05

Mingling og besøk på stands

kl. 11.25

Fellessesjon - Sal B

The digital change for Manufacturers in Europe

Foredragsholder: Paul Surin, Head of Built Environment, Wienerberger

Les mer om foredraget her.

kl. 11.55

Fellessesjon - Sal B

Building before building - Virtual Construction Engineering

Foredragsholder: Julien Benoit, Preconstruction Director, Groupe Legendre

Les mer om foredraget her.

kl. 12.25

Fellessesjon - Sal B

Bygg21 deler ut Beste Praksis-pris

kl. 12.30

kl. 13.20

Parallellsesjon - Sal B

Digitalisering i Skanska - mer enn bare BIM og VDC

Foredragsholder: Jo Mortensen, Direktør i Skanska Digital

Les mer om foredraget her.

kl. 13.20

Parallellsesjon - Auditoriet

Informasjonslogistikk og digital samhandling i prosjekter

Foredragsholder: Inge Aarseth, prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF

Les mer om foredraget her.

kl. 13.40

Mingling og besøk på stands

kl. 14.00

Fellessesjon: Sal B

Introduction: Business Clusters as tools in digitization

How Finland cut hospital lifecycle cost

Foredragsholdere: Mikko Heikkinen, CEO of UKI Architects Oulu Finland og Tor-Arne Bellika, CEO i Smart Construction Cluster, Alta Norway (på bildet)

Les mer om foredragene her.

kl. 14.15

Fellessesjon: Sal B

Digitalisering av hele virksomheten, fra nord til sør, for snekker og direktør

Foredragsholdere: Bjørn Tore Hagberg, Gründer og CEO i SmartDok og Oddmund Langlo, Controller i PEAB- K. Nordang

Les mer om foredragene her.

kl. 14.30

Mingling og besøk på stands

kl. 14.45

Fellessesjon: Sal B

Digitalisering i Østfold

Foredragsholder: John Olav Aarum Østli, driftssjef i Østfold Fylkeskommune

kl. 15.15

Faglig program slutt

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn