Hoveddel Side topp

kl. 08.00

kl. 08.25

Fellessesjon - Sal B

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Fellessesjon - Sal B

Digibygg endrer byggenæringen

Foredragsholder: Anett Andreassen, prosjektdirektør Digibygg, Statsbygg

Les mer om foredraget her.

kl. 09.00

Fellessesjon - Sal B

Alta Kommune - heldigital bestiller, byplanlegger, byggesaksbehandler, tjenesteprodusent og byggforvalter

Foredragsholder: Hallgeir Strifeldt, fagsjef plan, Alta Kommune

Les mer om foredraget her.

kl. 09.30

Mingling og besøk på stands

kl. 10.00

Parallellsesjon - Sal B

Nye standarder er på full fart inn i bygg- og eiendomsnæringen!

Foredragsholder: Birger Hodt, Product Manager MI&D, Prysmian Group/Draka og Knut Mathisen, Senior IMD, GS1 Norge 

Les mer om foredraget her.

kl. 10.00

Parallellsesjon - Sal D

Nordbohus - Digital byggeplass

Foredragsholder: Anne Irene Enge,  kvalitetsleder,  Nordbohus og Odd Morten Sveås, avdelingsleder, Acando Trondheim

Les mer om foredraget her.

kl. 10.20

Mingling og besøk på stands

kl. 10.35

Parallellsesjon - Sal B

Digital Samhandlingsplattform for BAE bransjen

Foredragsholder: Sverre Kirkevold, utviklingssjef, Block Watne

Les mer om foredraget her.

kl. 10.35

Parallellsesjon - Sal D

Byggeplasslogistikk – slik får du kontroll på vareflyten!

Foredragsholder: Morten Skinnarmo, markedssjef, APX Systems

Les mer om foredraget her.

kl. 10.55

Mingling og besøk på stands

kl. 11.10

Fellessesjon - Sal B

Delivering international and multi-format data and objects for all – lessons learnt from manufacturer’s BIM coalface (engelsk)

Foredragsholder: Alex Small, BIM & Digital Platforms Manager, Tata Steel

Les mer om foredraget her.

kl. 11.40

kl. 12.40

Fellessesjon - Sal B

Building BIM bridges with BIMeye in Barcode and Bispevika

Foredragsholder: Angie Arroyo Mendez, BIM Manager, A-lab arkitekter

 Les mer om foredraget her.

kl. 13.10

Mingling og besøk på stands

kl. 13.25

Parallellsesjon - Sal B

Økt digital samhandling i hele verdikjeden

Foredragsholder: Per Stubberud Lieng, økonomisjef, Gausdal Landhandleri

Les mer om foredraget her.

kl. 13.25

Parallellsesjon - Sal D

Digitalisering i byggebransjen

Foredragsholder: Magne Halvorsen, Senior Business Advisor, IFS

Les mer om foredraget her.

kl. 13.45

Mingling og besøk på stands

kl. 14.00

Parallellsesjon - Sal B

Creating value to customers at lower cost with Digital Twin based digital self service

Foredragsholdere: Harri Majala, Founder GBuilder og Mia Ollila, Customer Service Manager, Bonava

Les mer om foredraget her.

kl. 14.00

Parallellsesjon - Sal D

Nøyaktig posisjoneringsteknologi i bruk som HMS verktøy og helautomatisk leverandørkontroll

Foredragsholder: Glenn Råna, Founder, Zence Technology AS

Les mer om foredraget her.

kl. 14.20

Mingling og besøk på stands

kl. 14.40

Fellessesjon - Sal B

Korrekte produktdata – kritisk for en oppdatert BIM!

Foredragsholder: Frank Jaegtnes, CEO, B-link

Les mer om foredraget her.

kl. 15.10

kl. 15.25

Fellessesjon - Sal B

Avspark for digital parallelldrift (engelsk)

Foredragsholder: Ramon Jesus Gonzalez-Marquez, BIM Manager, Espai Barca

Les mer om foredraget her.

kl. 15.55

Faglig program slutt

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn