Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Anett Andreassen

Prosjektdirektør Digibygg, Statsbygg

Digibygg endrer byggenæringen

Statsbygg har etablert Digibygg for å skape endring i byggenæringen. En stor statlig byggherre og forvalter må stille de rette kravene for å bidra til å utfordre og utvikle næringen. Gjennom pilotering og kort vei fra idé til handling, er målet å skape en mer effektiv byggenæring som evner å hente ut gevinster som muliggjøres av digitalisering og teknologi.

Anett Andreassen har jobbet i Statsbygg i 12 år med prosjekt, strategi, økonomi og forvaltning.

Morten Skinnarmo

Markedssjef, APX Systems

Byggeplasslogistikk – slik får du kontroll på vareflyten!

Gjennom bruk av strekkode-teknologi og ved bruk av RFID foretas datafangst automatisk ved varemottak. Her gjøres det fakturamatch opp i mot bestilling. Løsningene kan integreres mot alt og alle, også mot BIM. Vi benytter GUID mot GTIN. Det gjøres automatisk kobling mot elektronisk varekatalog.
Gjennom planlegging av byggeprosess der avsjekk ved varemottak; rett vare til rett tid på rett sted, sikres optimal vareflyt på byggeplass. Resultatet vil være økt lønnsomhet med raskere byggetid, mindre feil, mindre svinn og optimal utnyttelse av ressursene.
BuildMaster heter systemet som også sikrer sporing av varer for FDV-dokumentasjon samtidig som det også tilbyr lokasjonsstyring.

Morten Skinnarmo, Sivilmarkedsfører fra NMH, har mer enn 20 års erfaring fra byggevarebransjen. Han er opptatt av hvordan man kan utnytte digitale hjelpemidler til å forenkle dagens byggeprosesser. Han tar en Executive Master of Management i digital kommunikasjonsledelse ved BI.

Anne Irene Enge og Odd Morten Sveås

Kvalitetsleder, Nordbohus og avdelingsleder, Acando Trondheim

Nordbohus - Digital byggeplass

Nordbohus er en av Norges største boligleverandører som tilbyr boligområder med ulike boligtyper, eneboliger og tomannsboliger. Norbohus har sammen med Acando innført «Digital byggeplass» som omfatter både kvalitetssystem, salgsstøtte, prosjekthotell og integrasjoner med e-post og flere fagsystem.
I foredraget vil Nordbohus og Acando presentere tankene bak Digital byggeplass, hvilke utfordringer løsningen løser, hvilke erfaringer man har gjort seg underveis i prosjektet og hvilke gevinster man har oppnådd. Vi kommer også til å kjøre en kort demo av løsningen.

Anne Irene Enge har vært kvalitetsleder i Nordbohuskjeden siden 2011. Hun han ansvar for at kjedens medlemmer jobber etter de beste prosessene og på de mest effektive måter.  Anne Irene liker utvikling, forbedring og fornying. Det må være praktisk og enkelt, da blir det givende og morsomt! 

Odd Morten Sveås har over 16 års erfaring innen IT-bransjen, og leder nå Trondheimskontoret for Acando. Han trives best når prosjektet er kompleks og kravene høye. Han har jobbet med krevende prosjekter både i inn og utland og både innenfor privat og offentlig sektor.

Per Stubberud Lieng

Økonomisjef, Gausdal Landhandleri

Økt digital samhandling i hele verdikjeden

Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. En digital vareflyt har gitt sporbarhet og kontroll på leveranser hele veien fra leverandør til byggeplass, samtidig har det bidratt til bedre lønnsomhet og økt produktivitet. Fokus fremover vil være å hjelpe byggmestre og entreprenører med å realisere den digitale byggeprosessen ved å hente ut effekter av de mulighetene som finnes her ifht reduserte kostnader, raskere prosjektgjennomføring og sikre helhet ved å kunne samhandle hele veien fra planlegging til drift. Gjennom et bredt samarbeid jobbes det med en løsning basert på åpne standarder som vil legge til rette for å tette det digitale bruddet som i dag er mellom handelen og entreprenører/ byggmestere fordi bestillinger ikke gjøres elektronisk.

Jobbet i Gausdal Landhandleri siden 2010 med områdene logistikk, økonomi og IT.

Angie Arroyo Mendez

BIM Manager, A-lab arkitekter

Building BIM bridges with BIMeye in Barcode and Bispevika

Fremoverlente byggherrer ønsker å dra nytte av sine BIM-investeringer. Ved å skape en dynamisk informasjonsdatabase kan kommunikasjon mellom aktører effektiviseres og unødvendige tjenester fjernes. I dette foredraget vises hvordan sanntids informasjonsflyt er implementert i prosjektene Barcode og Bispevika i Oslo.

Angie Mendez er Assosiert partner og BIM manager i A-lab arkitekter. Hun jobber med implementering av innovative løsninger i byggeindustri. Hun har kunnskap og erfaring med tverrfaglig koordinering, arbeidsflytprosess i stor skala og opprettholdelse av BIM kvalitetskontrollrutiner i prosjektene. 

Magne Halvorsen

Senior Business Advisor, IFS

Digitalisering i byggebransjen

Hvordan bidrar digitalisering til å bedre konkurranseevnen og møte fremtidens krav i byggebransjen?
Konkurransen og omverdens krav vokser kontinuerlig. Markedet er i endring og etterspørselen går fra produkter til serviceytelser - samtidig med at samfunnets bruk av nye digitale tjenester endrer krav og forventninger til de byggebransjen. Få konkrete eksempler på utviklingsmuligheter i din industri.
- Hva innebærer digitaliseringen for byggebransjen?
- Hva kreves for å holde tritt med utviklingen?
- Hvilke fordeler gir dette?

Magne holds a MSc. Degree in Production Engineering, and is a Senior Industry Solution Specialist within IFS. He focuses on IFS solutions for Construction companies in various Industries. His specialties include defining and communicating the optimal Business Solutions and Digital transition for the existing and potential IFS clients. Furthermore, Magne has an advisory and QA role in the implementation phases of the projects. He has more than twenty years of experience in working with Project based Companies, capturing current and future client requirements, improving business processes and implementing critical business solutions. Magne has focused on solutions for the Project and Asset intensive industry segment, and is well versed in all IFS offerings to this segment.

Alex Small

BIM & Digital Platforms Manager, Tata Steel

Delivering international and multi-format data and objects for all – lessons learnt from manufacturer’s BIM coalface (engelsk)

The UK industry has been delivered a BIM mandate from the government that opens new market potentials. Development of standardised product data to support international and national levels of complexity is starting to be understood by market actors. Tata Steel has been leading the UK Manufactures work to align BIM development in the market and focus on the power of data.

Alex Small is the BIM & Digital Platforms Manager at Tata Steel Europe. This role involves the delivery of product data and objects for Tata Steel’s European businesses as well as the digital reach and interlock of the business through its data Alex used to be a structural engineer and project manager at ARUP as well as head of marketing at Celsa Group. Alex is involved in work for the UK BIM Alliance, BIM4M2, Constructing Excellence, the CPE and the CPA and is a keen advocate for structured data, IoT, componentisation and an integrated, digital, built environment.

Ramon Jesus Gonzalez-Marquez

BIM Manager, Espai Barca

Avspark for digital parallelldrift (engelsk)

Store sportsarenaer som skal bygges om og levere kamper som vanlig, møter enorme utfordringer. En av Europas største stadionområder skal totalt endres, men publikumsaktivitetene skal gå som normalt gjennom hele byggeprosessen. Ramon Jesus Gonzalez-Marquez fra Barcelona forteller om hvordan de løser logistikken gjennom digital samhandling.

Gonzales har over 10 års erfaring som prosjektingeniør og er spesialist i å designe komplekse arkitektur- og strukturprosjekter. Han liker å jobbe i store multidisiplinære prosjekter der han har ansvar for koordineringsprosessen mellom arkitektur og struktur, der han leder arbeidsteam for å gjennomføre prosessene. Noen av hans faglige interesser er sportsdesign, strukturell design, arkitektonisk geometri, generative komponenter og BIM. 

Hallgeir Strifeldt

Fagsjef plan, Alta Kommune og kommunalsjef samfunnsutvikling, Alta Kommune

Alta Kommune - heldigital bestiller, byplanlegger, byggesaksbehandler, tjenesteprodusent og byggforvalter

Fortellinger fra den tornefulle kommunale veien mot mer bygg og tjenester for innbyggernes skattepenger, og hvorfor Smart Construction Alta nå har landets første Innovasjonslab for "Digital Byggeplass".

Harri Majala og Mia Ollila

Founder, GBuilder og Customer Service Manager, Bonava

Creating value to customers at lower cost with Digital Twin based digital self service

How model based digital self service delivers more value to home buyers at lower cost.

Harri Majala fra Oulu i Finland er den iderike byggentreprenøren som tidlig så hvordan digitale tvillinger kunne danne grunnlag for at kjøpere/brukere av bygg i utstrakt grad kunne ta gode utstyrs- og designvalg gjennom selvbetjent direkte interaksjon over internet med den digitale tivillingen av sitt eget hus/leilighet. Han var lei av store kostnader og mange misforståelser  i dialogen med kunden om utstyrsvalg/løsning og svært høy feilrate i leveransene. Han startet da like godt GBuilder Oy og leverer nå løsninger som gir alle byggherrer og kjøpere av sitt nye hjem vesentlig bedre beslutningsstøtte, en effektiv brukervennlig prosess og 0-feileveranser. I Norge samarbeider GBuilder OY med det Alta-baserte selskapet ElTele. Du treffer dem på Smart Constructions stand.
 
Mia Ollia representerer den nordiske hjem-/leilighetsutvikleren Bonavara og presenterer brukserfaringer med GBuilders bruk av digitale tvillinger og BIM-modeller sett fra sin rolle som kundeserviceansvarlig.

 

Birger Hodt og Knut Mathisen

Product Manager MI&D, Prysmian Group/Draka og Senior IMD, GS1 Norge

Nye standarder er på full fart inn i bygg- og eiendomsnæringen!

Bruk av GTIN (Global Trade Item Number) og RFID (Radio Frequency Identification) er nå på full fart inn i bygg- og eiendomsnæringen og vil bidra til å effektivisere prosessene i planlegging, logistikk, bygging og drift.
Fremtidens krav til kvalitet, bærekraft, sporbarhet til materialene vi bruker og en effektiv digital byggeprosess krever at det finnes en felles identifikasjon som følger produktene i hele byggets levetid og som forenkler informasjonsinnhentingen i driftsfasen. Det er her bruken av bl.a. GTIN og RFID kommer inn. I Sverige har bransjen nylig blitt enige om at GTIN skal være en felles standard for identifisering av byggevarer og produkter. I Norge jobber flere prosjekter med å legge til rette for bruk av GTIN og RFID. Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet og Statsbygg gjennom DigiBygg er noen av de som nå jobber praktisk med dette.
I denne programposten vil Knut Mathisen fra GS1 gi deg innsikt i hva de såkalte GS1 standardene kan brukes til og hvordan de fungerer i praksis. I tillegg vil Birger Hodt fra Prysmian Group/Draka gi deg et praktisk eksempel på hvordan det er mulig å utnytte teknologien aktivt i driftsfasen. Det skjer mange spennende ting i bygg- og eiendomsnæringen, men dette er definitivt noe av det som vil endre måten vi planlegger, bygger og drifter bygg på.

Frank Jaegtnes

CEO, B-link

Korrekte produktdata – kritisk for en oppdatert BIM!

B-Link er byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. Med B-Link får du tilgang til all produktdata og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS. Produktdataene er basert på kildedokumentasjon direkte fra produsentene som sikrer oppdatert og riktig informasjon. Dette bidrar til effektivisering av all dokumentasjon i byggenæringen og øke etterspørsel etter produkter med dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk.

B-Link utveksler produktinformasjon til bruk i Bygningsinformasjons-modeller (BIM) og for elektronisk innkjøpsplanlegging for bruk i e-handel (innkjøpssystemer).

Sverre Kirkevold

Utviklingssjef, Block Watne

Digital samhandlingsplattform for BAE-bransjen

Block Watne ønsker å bidra til å digitalisere byggenæringen. Det er et sterkt behov for en standardisering slik at alle aktører bruker en felles samhandlingsplattform. Dette vil gi en markant merverdi for alle parter, og gjør det mulig å digitalisere sammen. I dag digitaliserer vi hver for oss og ved å gjøre dette sammen kan man oppnå mye mer til en lavere kost.

Sverre Kirkevold er utviklingssjef i Block Watne og har i mange år jobbet med utvikling og standardisering innen boligproduksjon.

Glenn Råna

Founder, Zence Technology

Nøyaktig posisjoneringsteknologi i bruk som HMS-verktøy og helautomatisk leverandørkontroll

Digitale verktøy er blitt så nøyaktige at man kan avdekke om arbeider bruker verneutstyr eller ikke. Ved bruk av Bluetooth-teknologi får bygg og anleggsnæringen et unikt hms-verktøy på en plattform som integreres i en total-løsning i skyen. Det finnes en rekke muligheter for unik kontroll på anlegg, byggeplass og i eksisterende bygg, noe vi ønsker å vide frem gjennom vår løsning.
 
Forderaget vil vise hvordan man kan:

  • Få full kontroll fra arbeider trår inn på anlegget til de er ute igjen med posisjonering.
  • Se om HMS-kort er gyldig eller i bruk på andre anlegg.
  • Se om innleid leverandør oppfyller kravene som stilles på anlegget for godkjenninger.
  • Redusere farene på anleggsplassen med menneske mot maskin-varsling.
  • Varsle i farlig område.
  • Få live-varslinger på utslipp, støv, støy og flow i rør, i en og samme løsning.

 

Glenn Råna er grunder av Zence  samt flere andre selskaper. Glenn har 15 års erfaring fra IT-bransjen, og leverandørkontroll i bygg- og anleggsnæringen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn