Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Anett Andreassen

Prosjektdirektør Digibygg i Statsbygg

Digibygg endrer byggenæringen

Statsbygg har etablert Digibygg for å skape endring i byggenæringen. En stor statlig byggherre og forvalter må stille de rette kravene for å bidra til å utfordre og utvikle næringen. Gjennom pilotering og kort vei fra idé til handling, er målet å skape en mer effektiv byggenæring som evner å hente ut gevinster som muliggjøres av digitalisering og teknologi.

Anett Andreassen har jobbet i Statsbygg i 12 år med prosjekt, strategi, økonomi og forvaltning.

Morten Skinnarmo

Markedssjef i APX Systems

Byggeplasslogistikk – slik får du kontroll på vareflyten!

Gjennom bruk av strekkode-teknologi og ved bruk av RFID foretas datafangst automatisk ved varemottak. Her gjøres det fakturamatch opp i mot bestilling. Løsningene kan integreres mot alt og alle, også mot BIM. Vi benytter GUID mot GTIN. Det gjøres automatisk kobling mot elektronisk varekatalog.
Gjennom planlegging av byggeprosess der avsjekk ved varemottak; rett vare til rett tid på rett sted, sikres optimal vareflyt på byggeplass. Resultatet vil være økt lønnsomhet med raskere byggetid, mindre feil, mindre svinn og optimal utnyttelse av ressursene.
BuildMaster heter systemet som også sikrer sporing av varer for FDV-dokumentasjon samtidig som det også tilbyr lokasjonsstyring.

Anne Irene Enge og Odd Morten Sveås

Kvalitetsleder i Nordbohus og avdelingsleder i Acando Trondheim

Nordbohus - Digital byggeplass

Nordbohus er en av Norges største boligleverandører som tilbyr boligområder med ulike boligtyper, eneboliger og tomannsboliger. Norbohus har sammen med Acando innført «Digital byggeplass» som omfatter både kvalitetssystem, salgsstøtte, prosjekthotell og integrasjoner med e-post og flere fagsystem.
I foredraget vil Nordbohus og Acando presentere tankene bak Digital byggeplass, hvilke utfordringer løsningen løser, hvilke erfaringer man har gjort seg underveis i prosjektet og hvilke gevinster man har oppnådd. Vi kommer også til å kjøre en kort demo av løsningen.

Anne Irene Enge har vært kvalitetsleder i Nordbohuskjeden siden 2011. Hun han ansvar for at kjedens medlemmer jobber etter de beste prosessene og på de mest effektive måter.  Anne Irene liker utvikling, forbedring og fornying. Det må være praktisk og enkelt, da blir det givende og morsomt! 

Odd Morten Sveås har over 16 års erfaring innen IT-bransjen, og leder nå Trondheimskontoret for Acando. Han trives best når prosjektet er kompleks og kravene høye. Han har jobbet med krevende prosjekter både i inn og utland og både innenfor privat og offentlig sektor.

Per Stubberud Lieng

Økonomisjef i Gausdal Landhandleri

Økt digital samhandling i hele verdikjeden

Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. En digital vareflyt har gitt sporbarhet og kontroll på leveranser hele veien fra leverandør til byggeplass, samtidig har det bidratt til bedre lønnsomhet og økt produktivitet. Fokus fremover vil være å hjelpe byggmestre og entreprenører med å realisere den digitale byggeprosessen ved å hente ut effekter av de mulighetene som finnes her ifht reduserte kostnader, raskere prosjektgjennomføring og sikre helhet ved å kunne samhandle hele veien fra planlegging til drift. Gjennom et bredt samarbeid jobbes det med en løsning basert på åpne standarder som vil legge til rette for å tette det digitale bruddet som i dag er mellom handelen og entreprenører/ byggmestere fordi bestillinger ikke gjøres elektronisk.

Jobbet i Gausdal Landhandleri siden 2010 med områdene logistikk, økonomi og IT.

Angie Arroyo Mendez

BIM Manager i A-lab arkitekter

Building BIM bridges with BIMeye in Barcode and Bispevika

Fremoverlente byggherrer ønsker å dra nytte av sine BIM-investeringer. Ved å skape en dynamisk informasjonsdatabase kan kommunikasjon mellom aktører effektiviseres og unødvendige tjenester fjernes. I dette foredraget vises hvordan sanntids informasjonsflyt er implementert i prosjektene Barcode og Bispevika i Oslo.

Angie Mendez er Assosiert partner og BIM manager i A-lab arkitekter. Hun jobber med implementering av innovative løsninger i byggeindustri. Hun har kunnskap og erfaring med tverrfaglig koordinering, arbeidsflytprosess i stor skala og opprettholdelse av BIM kvalitetskontrollrutiner i prosjektene. 

Magne Halvorsen

Senior Business Advisor i IFS

Digitalisering i byggebransjen

Hvordan bidrar digitalisering til å bedre konkurranseevnen og møte fremtidens krav i byggebransjen?
Konkurransen og omverdens krav vokser kontinuerlig. Markedet er i endring og etterspørselen går fra produkter til serviceytelser - samtidig med at samfunnets bruk av nye digitale tjenester endrer krav og forventninger til de byggebransjen. Få konkrete eksempler på utviklingsmuligheter i din industri.
- Hva innebærer digitaliseringen for byggebransjen?
- Hva kreves for å holde tritt med utviklingen?
- Hvilke fordeler gir dette?

Magne holds a MSc. Degree in Production Engineering, and is a Senior Industry Solution Specialist within IFS. He focuses on IFS solutions for Construction companies in various Industries. His specialties include defining and communicating the optimal Business Solutions and Digital transition for the existing and potential IFS clients. Furthermore, Magne has an advisory and QA role in the implementation phases of the projects. He has more than twenty years of experience in working with Project based Companies, capturing current and future client requirements, improving business processes and implementing critical business solutions. Magne has focused on solutions for the Project and Asset intensive industry segment, and is well versed in all IFS offerings to this segment.

Alex Small

BIM & Digital Platforms Manager i Tata Steel

Delivering international and multi-format data and objects for all – lessons learnt from manufacturer’s BIM coalface

The UK industry has been delivered a BIM mandate from the government that opens new market potentials. Development of standardised product data to support international and national levels of complexity is starting to be understood by market actors. Tata Steel has been leading the UK Manufactures work to align BIM development in the market and focus on the power of data.

Alex Small is the BIM & Digital Platforms Manager at Tata Steel Europe. This role involves the delivery of product data and objects for Tata Steel’s European businesses as well as the digital reach and interlock of the business through its data Alex used to be a structural engineer and project manager at ARUP as well as head of marketing at Celsa Group. Alex is involved in work for the UK BIM Alliance, BIM4M2, Constructing Excellence, the CPE and the CPA and is a keen advocate for structured data, IoT, componentisation and an integrated, digital, built environment.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn