Hoveddel Side topp

Jon Georg Dale

Samferdselsminister

Veien videre med Nasjonal transportplan

Foto: Torbjørn Tandberg

Kirsti Slotsvik og Ingrid Dahl Hovland

Direktør i Jernbanedirektoratet og veidirektør i Statens vegvesen

Vei og jernbane i smart bytrafikk

Mer informasjon kommer.

Christian Jahr

Siemens Mobility

Byens mobile økosystem

Sømløs og utslippsfri mobilitet er visjonen til enhver by med ambisjoner om å utvikle en smart by med ren luft og effektive transportsystemer. Men hva slags teknologi er det man trenger, hvor tilgjengelig er den og er byer som Oslo forberedt for løsningene som kommer?
Vi ser for oss å gi en demonstrasjon av et «City Mobility Dashboard» - der vegmyndigheter eller de som styrer all mobilitet i byen får et kraftfullt verktøy som gjør dem i stand til å styre hele trafikkbildet basert på luftkvalitet, uønskede situasjoner (ulykker, trafikkork, etc), forventede hendelser som kan skape stor trafikk (fotballkamper, demonstrasjoner, etc).

Christian er leder for salg og forretningsutvikling innen ITS (Intelligent Transport Solutions) i Siemens Mobility. Han har også en rolle som «Head of Communication» i Siemens Mobility.
Han har 10 års fartstid i Siemens-konsernet, og har hatt ulike lederroller både som Informasjonssjef, presse- og myndighetskontakt, før han de siste fire årene har vært en del av ledergruppen i Siemens Mobility AS som er ledende innen mobilitet og smarte transportløsninger.

Tommy Mathiesen

Senioringeniør i Statens Vegvesen

Tekniske muligheter og begrensninger ved veiprising

Den offentlige debatten om veiprising gir inntrykk av at teknologien for veiprising er klar og kan håndtere de forskjellige praktiske utfordringene. Det er forventninger om at veiprising vil gi oss et mer «rettferdig» system for brukerfinansiering av infrastrukturen, og derfor fanger dette politikernes interesse. De mest optimistiske mener vi kan betale for veibruk med en app i telefonen. Er det virkelig så enkelt? Hvilke forskjeller mellom teori og praksis bør evalueres nærmere? Hvilke begrensninger ligger i dagens kjente teknologi?

Tommy har jobbet innen AutoPASS og bompenger i Vegdirektoratet i over 10 år, både på teknisk side med spesifikasjoner, som faggruppeleder for AutoPASS og prosjektleder for flere tekniske prosjekter. Siden teknologien endres raskt er han nå mer engasjert i en del internasjonale fora innen standardisering, Europeisk samhandling, teknisk bidragsyter i utredningssaker for Samferdselsdepartementet mm. Tommy har jobbet med mulighetsrommet og eventuelle begrensninger for avgifts-innkreving for kjøretøy via GNSS de siste par – tre årene.

Mats M. Bjerke

R&D Engineer i Future ITS Solutions i Q-Free

Geofencing for Smart Urban Mobilitet (GeoSUM)

Byer er sterkt preget av biltrafikk, noe som medfører store samfunnsutfordringer knyttet til effektivitet, sikkerhet og miljø. I GeoSUM skal kjøretøy med C-ITS (Samvirkende intelligente transportsystemer) kombineres med geofencing for å utvikle nye ITS-tjenester for trafikkstyring og trafikantinformasjon. To tjenester piloteres, differensiert vegbruksavgift i lavutslippssoner og dynamiske fartsgrenser i skolesoner. Piloteringen gjennomføres i operasjonell urban trafikk i Oslo og Trondheim høsten 2019. GeoSUM er et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen, Volvo, Q-Free, SINTEF og NTNU, delfinansiert fra Norges Forskningsråd.

Mats M. Bjerke er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Olav Madland

CEO,  Applied Autonomy

Driverless mobility in Kongsberg

Olav Madland er seriegründer og statsviter med hovedfag i systemdesign, informasjonsforvaltning og kommunikasjonsløsninger. Olav Madland har lang ledererfaring fra Telenor, Telia og Alcatel, der han har hatt ansvaret for å utvikle og lansere nye plattformer, løsninger og forretningsmodeller basert på teknologi. Olav Madland er gründer av Applied Autonomy sammen med Kongsberg Innovasjon, og Vy. Olav tok selvkjørende minibusser til Norge i 2016 og har arbeidet tett med myndighetene for å etablere et lovverk for selvkjørende kjøretøy i Norge, og for at innkjøperne av transport og transportteknologi må bidra til innovasjon, selskapsutvikling og utvikling av arbeidsplasser i Norge for neste generasjon transportsystem. Selskapet Applied Autonomi leverer kontrollsystemer og tjenester for å innføre og bruke digitaliserte kjøretøy og selvkjørende kjøretøy slik at byer, fylker, kollektivselskaper og transport operatører  kan ta i bruk selvkjørende kjøretøy på en bærekraftig måte. Olav er opptatt av at neste generasjon transportsystem skal være bærekraftig og skape næring i Norge for internasjonal eksport. Han er opptatt av å samarbeide med med myndigheter og aktører nasjonalt og internasjonalt som bygger på de samme verdiene. 

Mer informasjon kommer.

Endre Sundsdal

Teknologidirektør / CTO i Entur

Den sømløse reisen – plattform, teknologi og data

Entur samler inn og deler informasjon om all kollektivtrafikk i Norge, og skal gjøre kollektivaktørene i stand til å tilby sine kunder effektive løsninger for reiseplanlegging og kjøp av billetter.
For å møte fremtidens bærekraftmål, trenger samfunnet en ryddig samling av all informasjon om tilgjengelig mobilitet, der kundene kan gjøre gode og ansvarlige valg innenfor de muligheter som finnes. Entur vil bygge opp om dette gjennom å være en solid plattform for all mobilitetsdata, til støtte for morgendagens smarte samfunn.

Endre Sundsdal er teknologidirektør i Entur. Han er ansvarlig for Enturs digitale tjenester – utvikling, forvaltning og drift. Dette inkluderer; 1) kunderettede løsninger som web og app for reiseplanlegging og billettsalg samt billettautomater, 2) løsninger for betjent kundehåndtering om bord i tog, på stasjoner og kundesenter og 3) back-end for blant annet produkter, priser, reservasjoner, billettering, betaling og avregning.

Synne Homble

Konserndirektør mobilitet og reiseliv i Vy

Den digitale reisen

Hvordan vil digitalisering spille inn i fremtidens reise? Dør til dør reiser og «Mobility as a service» med abonnementstjenester på ulike typer transportmidler som blant annet taxi – hvordan kan det fungere i Norge?

Synne Homble er konserndirektør for mobilitet og reiseliv i Vy. Hun  har ansvar for nye mobilitetstjenester, som Vys bybiler, samt marked, digital utvikling, IT og reiseliv. Homble har tidligere vært konserndirektør i det internasjonale havbrukskonsernet Cermaq Group AS, med ulike lederstillinger i Cermaq fra 2006 – 2016. Før det var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1998-2006. Homble er Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Hun er styreleder i Flåm Utvikling AS og i Vy Fjord 1 Reiseliv AS.

Espen Strand Henriksen

Mobility Developer i Kolumbus

Hvordan kan kommersielle og offentlige aktører lykkes sammen om å levere Maas?

Kolumbus har i dag som en del av sitt mandat å levere Maas. Mange av puslebitene er allerede på plass, mens andre legges på plass i disse tider. Elektrisk bysykkel, buss, tog, elektriske delebiler, selvkjørende buss, ferger, hurtigbåt, "HentMeg", sparkesykler og elektriske leasing-sykler er eksempler på  tjenester som Kolumbus leverer – helt eller delvis integrert i de digitale løsningene og betalingsmodellen vår. Tjenestene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommersielle aktører og de produktene som sørger for bedre sømløse reiser blir fullt integrert både digitalt og forretningsmessig.

Espen Strand Henriksen er en konseptutvikler som er utdannet fra BI Bergen og Marinen. Over 20 års erfaring innen markedsføring, reklame, media, salg, ledelse, produkt- og forretningsutvikling i Oslo og Stavanger.

Ståle Hagen

Director i KPMG Norge

Autonomi – hva betyr det for den enkelte og for bysamfunnet

Vil autonome kjøretøy ha en plass i fremtidens mobilitetshverdag? KPMG mener definitivt ja, da teknologien allerede er her, men hvordan vil den virke sammen med andre kjøretøy, hvor er den mest egnet og hvordan skal man regulere det? Og ikke minst hvem har ansvaret hvis det skjer uhell?

Ståle Hagen leder KPMGs tjenesteområde innen Transport og Mobilitet i Norge. Han har bred og lang erfaring fra samferdselssektoren i Norge, blant annet fra Jernbaneverket, Jernbanedirektoratet, NSB og som folkevalgt i Oslo innen miljø og samferdsel i mange år hvor tilrettelegging for mer bruk av kollektivtrafikk og nye digitale løsninger har stått sentralt. Ståle har vært involvert i mange prosjekter innen teknologi, trender og utvikling innen mobilitet og transport, blant annet innen arbeidet med Nasjonal Transportplan for Samferdselsdepartementet og transportetatene og samarbeid med KPMGs nettverk i andre land.

Nicolas Øksdal Svoren og Anders Alfarrustad

Sopra Steria og Avinor

The human Touch

Smarte byer og tettsteder forutsetter innovativ og effektiv bruk av ny teknologi. Men hvordan sikrer vi at vi tar i bruk den riktige teknologien for å nå målene våre? Og er målene i seg selv forenelige med gode brukeropplevelser? I Smartere Transport Bodø er brukermedvirkning en av grunnpilarene. Med utgangspunkt i gode brukeropplevelser, hvordan kan vi kombinere analoge og digitale virkemidler for å oppnå ønsket adferdsendring? Et lite eksempel fra et pågående innovasjonsprosjekt.

Anders Alfarrustad  er utdannet systemutvikler, og har 20 års erfaring fra IT-bransjen. De siste 8 årene har han jobbet med utvikling og innføring av løsninger som skal sikre effektiv lufthavndrift og gode brukeropplevelser. 

Nicolas Øksdal Svoren er en sivilingeniør fra NTNU som for tiden trives meget godt i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Den siste tiden har han fokusert mye av tiden sin på strategi, styring og ledelse og er opptatt av smidig prosjektstyring, brukerfokus og fail fast prinsippet. 

Pål Asle Reiersgaard og Kristian Amlie

Avdelingsleder, Bouvet og rådgiver, Bouvet

Ut av datasjøen kommer smarte transporttjenester

I datasjø-prosjektet til Bergen kommune har vi samlet data fra mange ulike kilder (SSB, Skyss, NILU, Statens Vegvesen, Bergen Bysykkel, Motorvognregisteret) og utviklet et mobilitetsdashboard som gjør at vi kan se sammenhenger på tvers og skape nye tjenester. 

Pål Asle er leder for Bouvets miljø innenfor Datascience i Bergen, han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Bergen med spesialisering i økonometri og behandling av større datamengder

Kristian Amlie er utdannet ved Universitetet i Bergen og arbeider som rådgiver i Bouvet. Han har vært involvert i prosjekter innen smart mobilitet siden 2010 og er Bouvets transportmiksentusiast. Kristian er for tiden innleid rådgiver til Bergen Kommune i MUST-prosjektet som er et mobilitetslaboratorium for Skyss, Vestland fylke, Statens Vegvesen og Bergen Kommune. Han har tidligere arbeidet med etablering av samkjøringsappen Carma Carpooling og andre aktører innen smart mobilitet. I tillegg til smart mobilitet er Kristian en av Bouvets fremste rådgivere innen reell bærekraft.

Pauline Bergan

Managing Consultant Smart Mobility, Capgemini Invent

I streikens hjemland Frankrike, hvem vinner MaaS kampen?

Frankrike er et land ofte lammet  av streik og siden desember 2019 opplever Frankrike en av de verste streikene i transportbransjen noen sine. De etablerte transportaktørene blir utfordret og de som vinner er de innovative selskapene som tilbyr alternative løsninger. Pauline vil dele mer om situasjonen, konsekvensene for franske reisevaner, hvordan aktørene reagerer når sektoren er i kaos og hvordan nye lover har tilrettelagt for innovasjon som redder hverdagen for mange franskmenn.

Pauline har over 8 års erfaring innenfor strategi og transformasjon knyttet til teknologi, spesielt software, transport og logistikk. Hun flyttet fra Frankrike til Norge i 2013 og har jobbet med den norske transportsektoren siden det – først i teknologibransjen og nå som rådgiver. Hun er spesielt interessert i konkrete aspekter relatert til deling av data og trives i skjæringspunktet mellom IT og forretning. Pauline er en del av Capgemini Invents samferdsels- og Insight-Driven Enterprise team.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn