Hoveddel Side topp

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

kl. 08.00

kl. 08.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Veien videre med Nasjonal transportplan

Foredragsholder: Jon Georg Dale, samferdselsminister (Foto: Torbjørn Tandberg)

kl. 08.50

Mingling og besøk på stands

kl. 09.05

Tekniske muligheter og begrensninger ved veiprising

Foredragsholder: Tommy Mathiesen, senioringeniør i Statens Vegvesen

Les mer om foredraget her.

kl. 09.25

Byens mobile økosystem

Foredragsholder: Christian Jahr, Siemens Mobility

Les mer om foredraget her.

kl. 09.45

Mingling og besøk på stands

kl. 10.00

Geofencing for Smart Urban Mobilitet (GeoSUM)

Foredragsholder: Mats M. Bjerke, R&D Engineer i Future ITS Solutions i Q-Free

Les mer om foredraget her.

kl. 10:20

Driverless mobility in Kongsberg

Foredragsholder: Olav Madland, CEO,  Applied Autonomy

Les mer om foredraget her.

kl. 10.40

Mingling og besøk på stands

kl. 10:55

Den sømløse reisen – plattform, teknologi og data

Foredragsholder: Endre Sundsdal, teknologidirektør / CTO i Entur

Les mer om foredraget her.

kl. 11:15

Den digitale reisen

Foredragsholder: Synne Homble, konserndirektør mobilitet og reiseliv i Vy

Les mer om foredraget her.

kl. 11.35

Minglelunsj

kl. 12.35

Hvordan kan kommersielle og offentlige aktører lykkes sammen om å levere Maas?

Foredragsholder: Espen Strand Henriksen, Mobility Developer i Kolumbus

Les mer om foredraget her.

kl. 12.55

I streikens hjemland Frankrike, hvem vinner MaaS kampen?

Foredragsholder: Pauline Bergan, Managing Consultant Smart Mobility, Capgemini Invent

Les mer om foredraget her.

kl. 13:15

Mingling og besøk på stands

kl. 13.30

Autonomi – hva betyr det for den enkelte og for bysamfunnet

Foredragsholder: Ståle Hagen, Director i KPMG Norge

Les mer om foredraget her.

kl. 13.50

Ut av datasjøen kommer smarte transporttjenester

Foredragsholder: Pål Asle Reiersgaard, avdelingsleder, Bouvet og Kristian Amlie, rådgiver, Bouvet

Les mer om foredraget her.

kl. 14.10

Mingling og besøk på stands

kl. 14.25

The human Touch

Foredragsholdere: Nicolas Øksdal Svoren i Sopra Steria og Anders Alfarrustad i Avinor

Les mer om foredraget her.

kl. 14.45

Vei og jernbane i smart bytrafikk

Foredragsholdere: Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet og Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens vegvesen

Les mer om foredraget her.

kl. 15.05

Faglig program slutt

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn